Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

25 lat istnienia franciszkańskiej parafii w pobliżu KL Auschwitz

25. rocznicę powstania podoświęcimskiej parafii w Harmężach przeżywali 11 października pracujący tu franciszkanie. Niedzielnym uroczystościom ćwierćwiecza wspólnoty parafialnej pw. Matki Bożej Niepokalanej przewodniczył bp Roman Pindel. Obecny był także prowincjał krakowskiej prowincji franciszkanów o. Jarosław Zachariasz OFM Conv.

Wierni z Harmęż dziękowali Bogu za 25. lat posługi franciszkanów. Wspominali także 33. rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana oraz jubileusz 60-lecia postania Misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbego.

O. Piotr Cuber OFM Conv., gwardian klasztoru i proboszcz parafii w Harmężach, przypomniał, że tutejszy klasztor został erygowany 17 lutego 1990 roku, w rocznicę wywiezienia o. Maksymiliana z Niepokalanowa do więzienia na Pawiaku. Jak zaznacza zakonnik, pracę duszpasterską franciszkanie rozpoczęli od nabożeństw odprawianych w drewnianej kaplicy, zbudowanej po części z desek z rozmontowanych baraków w byłym KL Birkenau, a zakupiony domek przystosowali na potrzeby klasztoru.

W czasie II wojny światowej w kwietniu 1941 r. w Harmężach Niemcy utworzyli podobóz KL Auschwitz Harmense, w ramach którego prowadzono gospodarstwa hodowli drobiu oraz ryb. Na okolicznych polach rozsypywano popioły zamordowanych w obozie, których ciała spalono w krematorium.

Uchwałę o budowie w Harmężach domu zakonnego i urządzenia w nim Centrum św. Maksymiliana powzięła franciszkańska kapituła prowincjalna w roku 1989. W 1990 roku został tu erygowany klasztor pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, a w sierpniu tego samego roku poświęcono krzyż i plac pod budowę kościoła. W dniu 12 października 1990 roku kard. Franciszek Macharski wydał dekret o erygowaniu z dniem 20 października 1990 roku parafii pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej w Harmężach i powierzenia na stałe Zakonowi Franciszkanów.

Budowa kościoła była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu wiernych i pomocy innych klasztorów, głównie z Niemiec. Obok kościoła funkcjonuje zaplecze rekolekcyjne i duszpasterskie na potrzeby pielgrzymów z Polski i zagranicy. W podziemiach kościoła oglądać można niezwykłą wystawę prac byłego więźnia Auschwitz Mariana Kołodzieja. Nieżyjący już artysta przedstawił w swych pracach niezwykłą wizję gehenny obozowej, a jednocześnie podkreślił heroiczne zwycięstwo odniesione w obozie przez św. Maksymiliana Kolbego. Rocznie wystawę ogląda około 200 grup z całego świata.

W Centrum odbywają się konferencje, spotkania i sympozja, promujące duchowość franciszkańską i kolbiańską. Cyklicznie odbywają się od kilkunastu lat Dni Kolbiańskie. Pracują tu Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego. Misjonarki są zgromadzeniem bezhabitowym. Ich klasztor w Harmężach jest jedynym domem misjonarek w Europie Środkowo-Wschodniej.

Niedzielne uroczystości, związane z rocznicą powstania parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej w Harmężach, poprzedziły misje parafialne prowadzone przez Ojców redemptorystów z Krakowa. Obecnie wspólnotę franciszkanów w Harmężach tworzy 7 zakonników – 5 kapłanów i 2 braci.

Robert Karp, KAI

VIDEO RELACJA:

.