Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

432 Marian Kołodziej – “Klisze Pamięci. Labirynty.

W dolnym kościele Franciszkanów w Harmężach k. Oświęcimia została zainstalowana na stałe wystawa Mariana Kołodzieja, która przedstawia artystyczną wizję gehenn obozowej, a jednocześnie uwypukla heroiczne zwycięstwo odniesione w obozie przez św. Maksymiliana.

Autor tej wystawy z numerem obozowym 432, po pięćdziesięciu latach milczenia postanowił dać świadectwo tragicznych prze-żyć obozowych. Powstała więc wystawa pełna wyrazu pt: "Klisze pamięci. Labirynty", o której sam autor pisze: " ... to nie wystawa, nie sztuka, nie obrazy, a słowa zamknięte w rysunku ... przeczytajcie moje narysowane słowa, które powstały z tęsknoty za jasnością kryteriów, za czytelnym oddzieleniem dobra od zła, prawdy od fałszu, sztuki od jej pozoru. To także niezgoda na świat, jaki jest i dziś". Zwiedzający tę wystawę stwierdzają, że pomaga im ona poznać głębiej gehennę Oświęcimia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.