Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Archiwum dnia: 19 lutego 2017

Rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana

14.08.2017 - Uroczystości w rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana w KL Auschwitz

Najważniejsze wydarzenie w kalendarzu Centrum św. Maksymiliana - święto narodzin dla nieba naszego patrona św. Maksymiliana M. Kolbego. Rozpoczynamy w kościele parafialnym w Harmężach nabożeństwem „Transitus” o godz. 8.00. Po nim w pieszej pielgrzymce udajemy się w atmosferze modlitwy i refleksji do byłego KL Auschwitz, gdzie o godz. 10.30 przy bloku śmierci uczestniczymy w Uroczystej Mszy świętej.

Rekolekcje dla młodzieży

10.08. – 14.08.2017 - Rekolekcje MI dla młodzieży

Rycerstwo Niepokalanej zrzesza w swych szeregach nie tylko osoby starsze, ale równie młodzież. To z myślą o młodzieży ponadgimnazjalnej, studentach i młodzieży pracującej, co roku w sierpniu organizowany jest turnus rekolekcyjny.

Czas wspólnego przebywania, modlitwy, zabawy, refleksji. Nie trzeba być Rycerzem Niepokalanej, ale podczas rekolekcji jest okazja wstąpić w szeregi Rycerstwa.

Rekolekcje kończą się w Uroczystość męczeńskiej Śmierci o. Maksymiliana piesza pielgrzymką do obozu i Mszą świętą przy bloku 11, bloku śmierci.

Koszt: 150 zł

W programie: modlitwa, konferencje, spotkania w grupach.

Zgłoszenia do 5 sierpnia 2017:

o. Arkadiusz Bąk
Centrum św. Maksymiliana M. Kolbego w Harmężach
ul. Franciszkańska 12,
32-600 Oświęcim
Poland
tel. 33/ 843-07-11

e-mail:  miharmeze@gmail.com

Poniżej prezentujemy materiały z ostatnich spotkań:

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania Liderów MI

Spotkania liderów - organizowane w Centrum św. Maksymiliana od 2008 r. są przeznaczone dla aktywnych członków Rycerstwo Niepokalanej, którzy pełnią w swoim wspólnotach funkcję prezesów, animatorów, bądź liderów.

Spotkania mają na celu pogłębienie duchowości osób, które są odpowiedzialne za formację w swoich wspólnotach, pomagają kapłanowi w ich prowadzeniu, biorą na siebie większą odpowiedzialność za wspólnotę MI do której należą.

W programie oprócz wykładów poszerzających horyzonty wiary, jest czas na wspólną modlitwę oraz na integrację z członkami MI z innych wspólnot. Spotkanie w 2016 r. ma być pomostem pomiędzy Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia, a duszpasterskim wezwaniem do głoszenia światu Ewangelii. Tytuł tegorocznego spotkania: „Idźcie i głoście światu Boże Miłosierdzie”.

Rocznica deportacji św. Maksymiliana

29.05.2017 - Rocznica deportacji św. Maksymiliana, XXXVI Sesja Kolbiańska

Inicjatywa majowych Sesji Kolbiańskich, organizowanych w rocznicę deportacji Ojca Kolbego do KL Auschwitz, zrodziła się w kręgu stowarzyszenia „Civitas Christiana” tuż po kanonizacji Ojca Kolbego jako forma dziękczynienia, ale również jako okazja popularyzacji jego myśli.

Wykłady sesyjne są bardziej naukowe niż popularne, dotykają aspektów teologicznych, duchowych, moralnych i etycznych. Sesja trwa pół dnia. Zaczyna się modlitwą w obozie, potem wykłady w PWSZ w Oświęcimiu, wreszcie Msza święta w kaplicy Karmelitanek Bosych.