Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Intencje

XXIV Niedziela Zwykła - 16 IX 2017 r
godz. 8.00
Za ++ Wiktorię i Alojzego Zawadzkich
godz. 11.00
W intencji Romana Janeczko w 80 rocznicę urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
godz. 17.00
Za + Wacława Walentego Stępniewskiego

Extra: Za + Pawła Czerwika

PONIEDZIAŁEK -  17 IX 2017 r.
godz. 18.00
1. O głęboką wiarę, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Emilki
2. Za + Józefa Szymańskiego

Extra: Za + Pawła Czerwika
Extra: Za + Wacława Walentego Stępniewskiego  18/30

WTOREK - 18 IX 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Irenę Czekaj
2. Za ++ Michała, żonę Elżbietę, córkę Anielę Waliczek i ++ Rodziców

Extra: Za + Pawła Czerwika
Extra: Za + Wacława Walentego Stępniewskiego

ŚRODA - 19 IX 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Irenę Czekaj
2. W intencji Panu Bogu wiadomej

Extra: Za + Pawła Czerwika
Extra: Za + Wacława Walentego Stępniewskiego

CZWARTEK - 20 IX 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Irenę Czekaj
2. Za + Tadeusza Milera

Extra: Za + Pawła Czerwika
Extra: Za + Wacława Walentego Stępniewskiego

PIĄTEK - 21 IX 2017 r.
godz. 18:00
1. Za ++ z rodzin Siwków i Klędysów
2. Za + Pawła Czerwika
3. O łaskę zdrowia dla Michała Jarnota

Extra:
Za + Wacława Walentego Stępniewskiego

SOBOTA - 22 IX 2017 r.
godz. 18.00
1. Za ++ Jana, Franciszkę, Annę Wojtala, córkę, trzech synów, synową, trzech zięciów, wnuka
2. Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Dzieci i Wnuków

Extra:
Za + Pawła Czerwika
Za + Wacława Walentego Stępniewskiego

*******

 

XXIII Niedziela Zwykła - 10 IX 2017 r
godz. 8.00
Za ++ Marię i Stanisława
godz. 11.00
Za + Stefanię Lekacz
godz. 17.00
Za + Wacława Walentego Stępniewskiego

Extra: Za + Pawła Czerwika

PONIEDZIAŁEK -  11 IX 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Irenę Czekaj
2. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
w rodzinie

Extra: Za + Pawła Czerwika
Extra: Za + Wacława Walentego Stępniewskiego 

WTOREK - 12 IX 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Zofię Kurdziel
2. Za + Stefana Mika, jego Rodziców, Teściów, Rodzeństwo,
Szwagra Rajmunda i Józefa

Extra: Za + Pawła Czerwika
Extra: Za + Wacława Walentego Stępniewskiego

ŚRODA - 13 IX 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Zofię Kurdziel
2. Za + Irenę Czekaj

Extra: Za + Pawła Czerwika
Extra: Za + Wacława Walentego Stępniewskiego

CZWARTEK - 14 IX 2017 r.
godz. 18.00
1. W intencji MI
2. Za ++ Józefa i Jadwigę Naras

Extra: Za + Pawła Czerwika
Extra: Za + Wacława Walentego Stępniewskiego

PIĄTEK - 15 IX 2017 r.
godz. 18:00
1. Za + Irenę Czekaj
2. Za + Pawła Czerwika

Extra:
Za + Wacława Walentego Stępniewskiego  15/30
Za ++ Rodziców, Krewnych Dobrodziejów

SOBOTA - 16 IX 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Zofię Kurdziel
2. Za + Wacława Walentego Stępniewskiego

Extra:
Za + Pawła Czerwika
W intencji Parafian

*******

 

XXI Niedziela Zwykła - 27 VIII 2017 r
godz. 8.00
Za + Janinę i Ludwika Kulka
godz. 11.00
Za + polecanych w wypominkach
godz. 17.00
Za + Anielę, Józefa i syna Józefa

Extra: W intencji Parafian
Extra: Za + Giuseppe Jeconeta
Extra: Za + Małgorzatę Czernik

PONIEDZIAŁEK -  28 VIII 2017 r.
godz. 18.00
Za + Irenę Czeka

Extra: Za + Małgorzatę Czernik
Extra: Za + Giuseppe Jeconeta

WTOREK - 29 VIII 2017 r.
godz. 18.00
Za + Zofię Kurdziel

Extra: Za + Małgorzatę Czernik
Extra: Za + Giuseppe Jeconeta

ŚRODA - 30 VIII 2017 r. Święto MB Anielskiej
godz. 18.00
Za + Irenę Czekaj

Extra:
Za + Małgorzatę Czernik
Za + Giuseppe Jaconeta

CZWARTEK - 31 VIII 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Zofię Kurdziel
2. Za + Zofię Kulka i + Walerię

Extra:
O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Gertrudy, Katarzyny, Grzegorza, Jacka, o dobrą rozprawę w sądzie dla Grzegorza, z prośbą o łaskę przemiany dla krzywdzicieli
Za + Małgorzatę Czernik
Za + Giuseppe Jaconeta

PIĄTEK - 1 IX 2017 r.
godz. 18:00
1. Za + Zofię Kurdziel
2. Za + Wacława Walentego Stępniewskiego  1/30

Extra:
Za + Pawła Czerwika

SOBOTA - 2 IX 2017 r.
godz. 18.00
1. W intencji Parafian
2. Za + Pawła Czerwik  2/30

Extra:
Za + Wacława Walentego Stępniewskiego  2/30
Za + o. Luigi Faccenda

*******

XX Niedziela Zwykła - 20 VIII 2017 r
godz. 8.00
Za + Giuseppe Jeconeta  20/30
godz. 11.00
Za + Rozalię i Józefa Słyś i + syna Adama
godz. 17.00
Za + Małgorzatę Czernik  20/30

Extra: W intencji Parafian

PONIEDZIAŁEK -  21 VIII 2017 r.
godz. 18.00
Za + Zofię Kurdziel

Extra: Za + Małgorzatę Czernik
Extra: Za + Giuseppe Jeconeta

WTOREK - 22 VIII 2017 r.
godz. 18.00
Za + Dariusza Król

Extra: Za + Małgorzatę Czernik
Extra: Za + Giuseppe Jeconeta

ŚRODA - 23 VIII 2017 r. Święto MB Anielskiej
godz. 18.00
Za + Zofię Kurdziel

Extra:
Za + Małgorzatę Czernik
Za + Giuseppe Jaconeta

CZWARTEK - 24 VIII 2017 r.
godz. 18.00
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla br. Bartłomieja Rochowiaka w dniu imienin

Extra:
Za + Małgorzatę Czernik
Za + Giuseppe Jaconeta

PIĄTEK - 25 VIII 2017 r.
godz. 18:00
1. Za + Irenę Czekaj
2. Za + Michała Podbiał i jego rodziców

Extra:
Za + Giuseppe Jaconeta
Za + Małgorzatę Czernik

SOBOTA - 26 VIII 2017 r.
godz. 16.00
Dziękczynna za tegoroczne plony (Dożynki)

godz. 18.00
Za + Małgorzatę Czernik  26/30

Extra:
Za + Giuseppe Jaconeta  18/30
W intencji Parafian

*******

 

XIX Niedziela Zwykła - 13 VIII 2017 r
godz. 8.00
O głęboką wiarę, dary Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże,
i zdrowie dla Moniki
godz. 11.00
W intencji Parafian
godz. 17.00
Za + Giuseppe Jeconeta  13/30

Extra: Za + Małgorzatę Czernik 13/30

PONIEDZIAŁEK - Uroczystość św. Maksymiliana-  14 VIII 2017 r.
godz. 18.00
1. W intencji Rycerstwa Niepokalanej
2. Za ++ Annę i Józefa Waliczek

Extra: Za + Małgorzatę Czernik
Extra: Za + Giuseppe Jeconeta

WTOREK - 15 VIII 2017 r.
godz. 8.00
Za + Giuseppe Jeconeta  15/30
godz. 11.00
W intencji Parafian
godz. 17.00
Za + Irenę Czekaj  6/31

Extra:
Za + Małgorzatę Czernik 15/30

ŚRODA - 16 VIII 2017 r. Święto MB Anielskiej
godz. 18.00
Za + Zofię Kurdziel

Extra:
Za + Małgorzatę Czernik
Za + Giuseppe Jaconeta
W intencji nawrócenia taty

CZWARTEK - 17 VIII 2017 r.
godz. 18.00
Za ++ Misjonarki i Wolontariuszy

Extra:
Za + Małgorzatę Czernik
Za + Giuseppe Jaconeta

PIĄTEK - 18 VIII 2017 r.
godz. 18:00
Za + Zofię Kurdziel

Extra:
Za + Giuseppe Jaconeta
Za + Małgorzatę Czernik

SOBOTA - 19 VIII 2017 r.
godz. 18.00
Za + Edwarda Kulka

Extra:
Za + Małgorzatę Czernik  18/30
Za + Giuseppe Jaconeta  18/30

*******

Przemienienie Pańskie - Niedziela - 6 VIII 2017 r
godz. 8.00
Za + Mariannę i Wawrzyńca Jarnot
godz. 11.00
Za + Giuseppe Jeconeta
godz. 17.00
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Maksymiliana w rodzinie

Extra: Za + Małgorzatę Czernik 6/30

PONIEDZIAŁEK - 7 VIII 2017 r.
godz. 18.00
Za + Zofię Kurdziel

Extra: Za + Małgorzatę Czernik  7/30
Extra: Za + Giuseppe Jeconeta

WTOREK - 8 VIII 2017 r.
godz. 18.00
Za + Irenę Czekaj

Extra:
Za + Małgorzatę Czernik 8/30
Za + Giuseppe Jaconeta 8/30

ŚRODA - 9 VIII 2017 r. Święto MB Anielskiej
godz. 18.00
Za + Zofię Kurdziel

Extra:
Za + Małgorzatę Czernik
Za + Giuseppe Jaconeta

CZWARTEK - 10 VIII 2017 r.
godz. 18.00
Za + o. Luigi Faccenda

Extra:
Za + Małgorzatę Czernik
Za + Giuseppe Jaconeta

PIĄTEK - 11 VIII 2017 r.
godz. 18:00
1. W intencji Maksymiliana i rodziny z okazji urodzin
2. Za + Małgorzatę Czernik  11/30

Extra:
Za + Giuseppe Jaconeta

SOBOTA - 12 VIII 2017 r.
godz. 18.00
Za + Zofię Kurdziel

Extra:
Za + Małgorzatę Czernik  12/30
Za + Giuseppe Jaconeta  12/30

-------

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 VII 2017 r
godz. 8.00
Za ++ Annę i Sylwestra Baruś
godz. 11.00
Za ++ Zmarłych Polecanych w wypominkach
godz. 17.00
Za + Dorotę Zielińską i jej rodziców

Extra: Za + Franciszkę Noras 29/30

PONIEDZIAŁEK - 31 VII 2017 r.
godz. 18.00

1. W intencji parafian
2. Dziękczynna w intencji Marianny za 80 lat życia z prośbą o dalsza opiekę nad cała rodziną

Extra: Za + Franciszkę Noras 30/30

WTOREK - 01 VIII 2017 r.
godz. 18.00
Za + Zofię Kurdziel

Extra:

1. Za + Małgorzatę Czernik 1/30

2. Za + Giuseppe Jaconeta 1/30

ŚRODA - 02 VIII 2017 r. Święto MB Anielskiej
godz. 18.00
1. Za + Zofię Kurdziel
2. Za ++ Braci, siostry, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów zakonu oraz FZŚ

Extra:

1. Za + Małgorzatę Czernik 2/30

2. Za + Giuseppe Jaconeta 2/30

CZWARTEK - 03 VIII 2017 r.
godz. 18.00
W intencji Wspólnoty Żywego Różańca

Extra:

1. Za + Małgorzatę Czernik 3/30

2. Za + Giuseppe Jaconeta 3/30

PIĄTEK - 04 VIII 2017 r.
godz. 18:00
Za + Małgorzatę Czernik 4/30

Extra:

Za + Giuseppe Jaconeta 4/30

SOBOTA - 05 VIII 2017 r.
godz. 18.00
W intencji Parafian

Extra: 

1. Za + Małgorzatę Czernik 5/30

2. Za + Giuseppe Jaconeta 5/30

*******

 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 23 VII 2017 r
godz. 8.00
Za + Henryka Skalny
godz. 11.00
W intencji parafian
godz. 17.00
Za + Zofię Kurdziel

Extra: Za + Franciszkę Noras 22/30

PONIEDZIAŁEK - 24 VII 2017 r.
godz. 18.00
Za ++ Reginę Łatyszewicz, męża, Józefa Nachlik oraz Eugeniusza Malches

Extra: Za + Franciszkę Noras 23/30

WTOREK - 25 VII 2017 r.
godz. 18.00
Za + Franciszkę Noras

Extra: Za + Franciszkę Noras 24/30

ŚRODA - 26 VII 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Zofię Kurdziel
2. Za + Antoninę Domżał

Extra: Za + Franciszkę Noras 25/30

CZWARTEK - 27 VII 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Zofię Kurdziel
2. Za + Władysława Rochowiak w 25. rocz. śmierci

Extra: Za + Franciszkę Noras 26/30

PIĄTEK - 28 VII 2017 r.
godz. 18:00
Za + Zofię Kurdziel

Extra: Za + Franciszkę Noras 27/30

SOBOTA - 29 VII 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Irenę Czekaj
2. Za + Franciszkę Noras

Extra: W intencji Parafian

*******

 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 VII 2017 r
godz. 8.00
Za ++ Marię i Jana Dybuła
godz. 11.00
W intencji parafian
godz. 17.00
Za ++ Władysława i Stefanię Stawowy

Extra: Za + Franciszkę Noras 15/30

PONIEDZIAŁEK - 17 VII 2017 r.
godz. 18.00
Za + Zofię Kurdziel

Extra: Za + Franciszkę Noras 16/30

WTOREK - 18 VII 2017 r.
godz. 18.00
Za + Zofię Kurdziel

Extra: Za + Franciszkę Noras 17/30

ŚRODA - 19 VII 2017 r.
godz. 18.00
Za + Zofię Kurdziel

Extra: Za + Franciszkę Noras 18/30

CZWARTEK - 20 VII 2017 r.
godz. 18.00

Za + Irenę Czekaj

Extra: Za + Franciszkę Noras 19/30

PIĄTEK - 21 VII 2017 r.
godz. 18:00
Za ++ Franciszkę i Franciszka Mędysa, Emilię i Władysława Wawro

Extra: Za + Franciszkę Noras 20/30

SOBOTA - 22 VII 2017 r.
godz. 18.00
1. Za ++ Leona i Wiktorię Janas
2. Za + Franciszkę Noras 21/30

*******

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 09 VII 2017 r
godz. 8.00
Za + Józefa Klekot
godz. 11.00
Chrzest Jan Kościelniak
godz. 17.00
Za + Stanisława Jarnot w 9 r. śm.

Extra: Za + Franciszkę Noras 8/30

PONIEDZIAŁEK - 10 VII 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Mieczysława Wawro
2. Za + o. Luigi Faccenda

Extra: Za + Franciszkę Noras 10/30

WTOREK - 11 VII 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Zofię Kurdziel
2. Za + Franciszkę Noras 10/30

Extra: Za + Antoniego, Łucję Ruśniak, zięcia Pawła, Stanisławę Lisiecką i ojca Franciszka

ŚRODA - 12 VII 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Danutę Wilkowicz
2. W intencji całej rodziny o piekę Matki Bożej i św. Maksymiliana

Extra: Za + Franciszkę Noras 11/30

CZWARTEK - 13 VII 2017 r.
godz. 18.00

1. Za + Ryszarda Zawadzkiego

Extra: Za + Franciszkę Noras 12/30

PIĄTEK - 14 VII 2017 r.
godz. 18:00
1. I intencji Rycerstwa Niepokalanej

Extra: Za + Franciszkę Noras 13/30

SOBOTA - 15 VII 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Franciszka Wójcika
2. Za ++ Franciszka i Herminę Daneckich

Extra: Za + Franciszkę Noras 14/30

*******

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 02 VII 2017 r
godz. 8.00
Za + Jana Piwczyk
godz. 11.00
Chrzest Jakub Faltyn
godz. 17.00
Za + Janinę Szczerbowską

Extra: Za + Franciszkę Noras 1/30

PONIEDZIAŁEK - 03 VII 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. W intencji Parafian

Extra: Za + Franciszkę Noras 2/30
Extra: Za + o. Mateusza Korczaka

WTOREK - 04 VII 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Gertrudę Rozmus

Extra: Za + Franciszkę Noras 3/30

ŚRODA - 05 VII 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + + Braci, siostry, przyjaciół, dobrodziejów zakonu oraz FZŚ
2. Za ++ Władysławę, Konstantego, Czesława Zielińskich

Extra: Za + Franciszkę Noras 4/30

CZWARTEK - 06 VII 2017 r.
godz. 18.00

1. Za + + Braci, siostry, przyjaciół, dobrodziejów zakonu oraz FZŚ
2. Za ++ Władysławę, Konstantego, Czesława Zielińskich

Extra: Za + Franciszkę Noras 5/30

PIĄTEK - 07 VII 2017 r.
godz. 18:00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. W intencji Parafian

Extra: Za + Franciszkę Noras 6/30

SOBOTA - 08 VII 2017 r.
godz. 18.00
1. O głęboką wiarę, dary DŚ, Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agaty
2. Za ++ Misjonarki Niepokalanej i Wolontariuszy

Extra:

1. Za + Franciszkę Noras 7/30

2. W intencji o. Piotra o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary DŚ i opiekę MB

*******

 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 25 VI 2017 r
godz. 8.00
Za + Janinę i Ludwika Kulkę
godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach
godz. 17.00
Za + Irenę, Jana i Sławomira Staszak

Extra: Za + Władysławę Baran  25/30

PONIEDZIAŁEK - 26 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Zofię Kurdziel

Extra: Za + Władysławę Baran
Extra: Za + Katarzynę Tomasik z mężem Władysławem (od córki Kazimiery).

WTOREK - 27 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Zofię Kurdziel
3. O łaskę zdrowia dla Moniki

Extra: Za + Władysławę Baran

ŚRODA - 28 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Zofię Kurdziel

Extra: Za + Władysławę Baran

CZWARTEK - 29 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Niepokalanej oraz dary Ducha Świętego dla o. Piotra

Extra: Za + Władysławę Baran

PIĄTEK - 30 VI 2017 r.
godz. 18:00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Zofię Kurdziel

Extra: Za + Władysławę Baran

SOBOTA - 1 VII 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Marię i Ludwika Kościelniak

*******

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 VI 2017 r
godz. 8.00
Za + Józefa, syna Józefa i Anielę
godz. 11.00
W intencji Parafian
godz. 17.00
Za + Annę, Jana i syna Stanisława z żoną

Extra: Za + Władysławę Baran  18/30

PONIEDZIAŁEK - 19 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Zofię Kurdziel   4/35
2. Za + Emilię i Ludwika Filuś oraz + Józefa Wawro

Extra: Za + Władysławę Baran

WTOREK - 20 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Zofię Kurdziel
2. Za + Emilię Wiewióra

Extra: Za + Władysławę Baran

ŚRODA - 21 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Zofię Kurdziel

Extra: Za + Władysławę Baran

CZWARTEK - 22 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Sylwestra Klekot i syna Władysława

Extra: Za + Władysławę Baran

PIĄTEK - 23 VI 2017 r.
godz. 8:30
W intencji uczniów, nauczycieli i pracowników ZSP Harmęże
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Zofię i Wincentego Rochowiak

Extra: Za + Władysławę Baran

SOBOTA - 24 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Władysławę Baran  24/30

*******

 

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ - 11 VI 2017 r
godz. 8.00
Za + Agnieszkę i Kazimierza Wojtala
godz. 11.00
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki Kapias z okazji 30. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla brata Tadeusza
godz. 17.00
Za + Helenę i Leopolda Dybuła

Extra: Za + Władysławę Baran  11/30

PONIEDZIAŁEK - 12 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Do Bożej Opatrzności podziękowanie za otrzymane łaski oraz błogosławieństwo  i zdrowie dla Cecylii Bratek i rodziny Mietlińskich
2. Za + Janinę Szczerbowską

Extra: Za + Władysławę Baran
Extra: W intencji Parafian

WTOREK - 13 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Emilię Wiewióra

Extra: Za + Władysławę Baran

ŚRODA - 14 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. W intencji Rycerstwa Niepokalanej
2. Za + Zofię Kurdziel

Extra: Za + Władysławę Baran

CZWARTEK - Boże Ciało - 15 VI 2017 r.
godz. 9.00
1. W intencji Parafian
2. Za + Emilię Świadek i jej rodziców

godz. 17.00
Za + Józefa Wąchała

Extra: Za + Władysławę Baran
Extra: Za + Emilię Wiewióra

PIĄTEK - 16 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Irenę Czekaj

Extra: Za + Władysławę Baran

SOBOTA - 17 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Władysławę Baran  17/30
3. Za + Józefa Czekaj i Michała Smętek

 

*******

 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - 4 VI 2017 r
godz. 8.00
Za + Władysława
godz. 11.00
Za + Bronisława Włoszek
godz. 17.00
Za + Grzegorza Słowika w 1 rocznicę śmierci

Extra: Za + Władysławę Baran  4/30

PONIEDZIAŁEK - 5 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Zofię Kurdziel

Extra: Za + Władysławę Baran

WTOREK - 6 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego oraz potrzebne łaski dla Heleny i Jerzego Leonarczyk w 25. rocznicę sakramentu małżeństwa
2. Za + Janinę Szczerbowską

Extra: Za + Władysławę Baran

ŚRODA - 7 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Ludwika Fornol i ++ rodziców z obu stron
2. Za + Wiesławę i Konstantego Zielińskich
3. Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Extra: Za + Władysławę Baran

CZWARTEK - 8 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Misjonarki i wolontariuszy
2. Za + Danutę Wiktorowicz

Extra: Za + Władysławę Baran

PIĄTEK - 9 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + o. Luigi Faccenda
2. Za + Władysławę Baran  9/30

SOBOTA - 10 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Olgi w rocznicę urodzin
2. Za + Janinę Szczerbowską
3. Za + Wiktorię i Konstantego Lekacz

Extra: Za + Władysławę Baran  10/30

*******

 

WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE - 28 V 2017 r
godz. 8.00
Za + Ryszarda Madeję w rocznicę śmierci
godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach
godz. 17.00
Za + Helenę Marusza

Extra: Za + syna Jana Kurdziela  28/30

PONIEDZIAŁEK - 29 V 2017 r.
godz. 18.00
1. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Arlety
i Kamila
2. Za + Janinę Szczerbowską

Extra: Za + syna Jana Kurdziela

WTOREK - 30 V 2017 r.
godz. 18.00
1. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Alicji Bednorz
2. Za + Adama Słyś i jego rodziców
3. Za + Janinę Szczerbowską

Extra: Za + syna Jana Kurdziela  30/30

ŚRODA - 31 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Michalinę i Jana Bibrzyckich oraz + Jana Bratek i wnuka Krystiana

Extra: W intencji Parafian

CZWARTEK - 1 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2. Za + Zofię, Stanisława, Włodzimierza, Mariusza, Jana i Marię Włoszek

Extra: Za + Władysławę Baran  1/30

PIĄTEK - 2 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Zygmunta Kubiniec i jego rodziców

Extra: Za + Władysławę Baran

SOBOTA - 3 VI 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Mieczysława
2. Za + Władysława Baran  1/30
3. W intencji Parafian

*******

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 21 V 2017 r
godz. 8.00
Za + Stefanię, Macieja i Ernesta Korczyk
godz. 11.00
1. W intencji dzieci rocznicowych
2. Za + Adama, Władysława, Otylię i ich rodziców i rodzeństwo
godz. 17.00
Za + Janinę Szczerbowską

Extra: Za + syna Jana Kurdziela  21/30

PONIEDZIAŁEK - 22 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Marię i Juliusza Lekacz

Extra: Za + syna Jana Kurdziela

WTOREK - 23 V 2017 r.
godz. 18.00
1. W intencji Panu Bogu wiadomej
2.  Za + Janinę Szczerbowską

Extra: Za + syna Jana Kurdziela

ŚRODA - 24 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Zofię i Stanisława Smętek

Extra: Za + syna Jana Kurdziela

CZWARTEK - 25 V 2017 r.
godz. 18.00
1. O głęboką wiarę, dary Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Aleksa
2. Za + Irenę Czekaj

Extra: Za + syna Jana Kurdziela

PIĄTEK - 26 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Zofię Kurdziel
2. Za + Władysława Klekota

Extra: Za + syna Jana Kurdziela

SOBOTA - 27 V 2017 r.
godz. 18.00
1. O głęboką wiarę, dary Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Mariusza
2. Za + syna Jana Kurdziela  27/30

*******

 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA - 14 V 2017 r
godz. 8.00
Za + Michała Podbiał w rocznicę śmierci
godz. 11.00
W intencji dzieci i rodziców – I Komunia Święta
godz. 17.00
W intencji Parafian

Extra: Za + syna Jana Kurdziela  14/30

PONIEDZIAŁEK - 15 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Zofię Czekaj
2. Za + siostrę Anną Chrapczyńską i ++ rodziców, braci i bratowe

Extra: Za + syna Jana Kurdziela

WTOREK - 16 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. W intencji Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej

Extra: Za + syna Jana Kurdziela
Extra: Za + o. Marcina Zagórskiego

ŚRODA - 17 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Ludwika i Małgorzatę Rozmus

Extra: Za + syna Jana Kurdziela
Extra: Za + o. Marcina Zagórskiego

CZWARTEK - 18 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Doroty

Extra: Za + syna Jana Kurdziela
Extra: Za + o. Marcina Zagórskiego

PIĄTEK - 19 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Tadeusza w 75. rocznicę urodzin
2. Za + Janinę Szczerbowską

Extra: Za + syna Jana Kurdziela

SOBOTA - 20 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Stanisława Jarnot i jego rodziców
2. Za + syna Jana Kurdziela  20/30

 

*******

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 7 V 2017 r
godz. 8.00
Za + Stanisława, Stefanię Dolina i syna Władysława
godz. 11.00
Podziękowanie z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Heleny w 80. rocznicę urodzin
godz. 17.00
Za + Jana i Teklę Bielenin

Extra: Za + syna Jana Kurdziela  7/30

PONIEDZIAŁEK - 8 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Misjonarki i Wolontariuszy
2. Za + Janinę Szczerbowską

Extra: Za + syna Jana Kurdziela 1/30

WTOREK - 9 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + o. Luigi Faccenda
2.  Za + Janinę Szczerbowską

Extra: Za + syna Jana Kurdziela

ŚRODA - 10 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + Zenona i Zenobię Wieder oraz ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Extra: Za + syna Jana Kurdziela

CZWARTEK - 11 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + męża Jana i syna Jana Kurdziel i dusze w czyśćcu cierpiące

Extra: Za + syna Jana Kurdziela

PIĄTEK - 12 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską
2. Za + syna Jana Kurdziela  12/30

 

SOBOTA - 13 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Rozalię Urbaniec z mężem
2. Za + Mieczysława Wawro

Extra: Za + syna Jana Kurdziela  13/30

*******

 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 30 IV 2017 r
godz. 8.00
Za + Annę Chrapczyńską 29/30
godz. 11.00
Za + polecanych w wypominkach
godz. 17.00
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnuka Tymoteuszka

Extra: Za + Letycje w 14. rocznicę śmierci i + Jana. 

PONIEDZIAŁEK - 1 V 2017 r.
godz. 18.00
1. W intencji Parafian
2. Za ++ Ludwika i Annę Czekaj
3. Za + Annę Chrapczyńską  30/30

Extra: Za + syna Jana Kurdziela 1/30

WTOREK - 2 V 2017 r.
godz. 18.00
1. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wnuka Tymoteuszka
2.  Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
3. Za + Marka Smyka

Extra: Za + syna Jana Kurdziela

ŚRODA - UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI - 3 V 2017 r.
godz. 8.00
Za + Annę i Karola Wójcik
godz. 11.00
W intencji Strażaków OSP Harmęże i ich rodzin
godz. 17.00
Za + Janinę Szczerbowską

Extra: Za + syna Jana Kurdziela

CZWARTEK - 4 V 2017 r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2. O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Maksymiliana oraz św. Floriana dla ojca Floriana

Extra: Za + syna Jana Kurdziela

PIĄTEK - 5 V 2017 r.
godz. 18.00
1. O głęboką wiarę, dary Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Floriana
2. Za + Janinę Szczerbowską

Extra: Za + syna Jana Kurdziela

SOBOTA - 6 V 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Władysława Zając
2. Za + syna Jana Kurdziela

Extra: W intencji Parafian

*******

 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 23 IV 2017 r
godz. 8.00
Za + Mieczysława Dolinę
godz. 11.00
1. O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla o. Stanisława Rochowiaka
2. Dziękczynna za 35. lat małżeństwa Bernadety i Stanisława z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże
godz. 17.00
Za + Annę Chrapczyńską

PONIEDZIAŁEK - 24 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Bogdana Zielińskiego
2. Za + Annę Chrapczyńską

WTOREK - 25 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Bogdana Zielińskiego
2. Za + Annę Chrapczyńską

ŚRODA - 26 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Bogdana Zielińskiego
2. Za + Annę Chrapczyńską

CZWARTEK - 27 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Bogdana Zielińskiego  15/15
2. Za + Annę Chrapczyńską

PIĄTEK - 28 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Ryszarda Zawadzkiego
2. Za + Annę Chrapczyńską

SOBOTA - 29 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Mieczysława
2. Za + Annę Chrapczyńską  28/30

*******

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 16 IV 2017 r.
godz. 8.00
Za + Annę Chrapczyńską 15/30
godz. 11.00
Za + Marię i Franciszka Piwczyk
godz. 17.00
Za + Władysławę Zielińską

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - 17 IV 2017 r.
godz. 8.00
Za + Annę Chrapczyńską
godz. 11.00
Za + Stefanię Lekacz
godz. 17.00
Za + Bogdana Zielińskiego  11/15

WTOREK - 18 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej
2. Za + Annę Chrapczyńską
3. Za + Bronisławę, Ernesta i Czesława Korbel

ŚRODA - 19 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o pomyślne zdanie egzaminów dla wnuków oraz błogosławieństwo Boże dla rodzin, opiekę i wstawiennictwo św. Maksymiliana i św. Jana Pawła II
2. Za + Annę Chrapczyńską

CZWARTEK - 20 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Annę i Józefa Salomon
2. Za + Annę Chrapczyńską

PIĄTEK - 21 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janinę Szczerbowską  2/42
2. Za + Annę Chrapczyńską

SOBOTA - 22 IV 2017 r.
godz. 18.00

1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Franciszka Wiertel
2. Za + Leona Biegańskiego
3. Za + Annę Chrapczyńską  21/30

*******

 

NIEDZIELA PALMOWA - MĘKI PAŃSKIEJ -  9 IV 2017 r.
godz. 8.00
Za + o. Luigi Faccenda
godz. 11.00
Za + Annę Chrapczyńską 9/30
godz. 17.00
Za + Anielę, Józefa i syna Józefa

PONIEDZIAŁEK - 10 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Bogdana Zielińskiego  10/15
2. Za + Annę Chrapczyńską
3. O zdrowie, błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Niepokalanej w rodzinie

WTOREK - 11 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Niepokalanej oraz łaskę zdrowia dla Cecylii i Edwarda Skupień
2. Za + Annę Chrapczyńską

ŚRODA - 12 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Dorotę Fornol
2. Za + Annę Chrapczyńską

WIELKI CZWARTEK - 13 IV 2017 r.
godz. 18.00
Za + Annę Chrapczyńską

WIELKI PIĄTEK - 14 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. -------

WIELKA SOBOTA - 15 IV 2017 r.
godz. 21.00
1. W intencji Parafian
2. Za + Annę Chrapczyńską  14/30

*******

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 2 IV 2017 r.
godz. 8.00
Za + Józefa Rochowiaka i jego rodziców
godz. 11.00
1. W intencji dziecka (chrzest)
2. O dary Ducha Świętego dla Arlety z okazji 22 rocznicy urodzin
godz. 17.00
Za + Annę Chrapczyńską 2/30

 

PONIEDZIAŁEK - 3 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Bogdana Zielińskiego  8/15
2. Za + Annę Chrapczyńską
3. Za + Ryszarda Madeję

WTOREK - 4 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Bogdana Zielińskiego
2. Za + Annę Chrapczyńską
3. W intencji MI diecezji Bielsko-Żywieckiej

ŚRODA - 5 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2. Za + Annę Chrapczyńską
3. W intencji Panu Bogu wiadomej

CZWARTEK - 6 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2. Za + Annę Chrapczyńską

PIĄTEK - 7 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Rozalię, Franciszka, Michała, Jadwigę i Karola Smętek
2. Za + Annę Chrapczyńską

SOBOTA - 8 IV 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Misjonarki i Wolontariuszy
2. Za + Annę Chrapczyńską  8/30

 

*******

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 19 III 2017 r.
godz. 8.00
Za + Mariannę i Józefa Piwczyk
godz. 11.00
Za + Ferdynanda Smętek
godz. 17.00
Za + Grzegorza Słowika  19/30

Extra: W intencji Parafian

PONIEDZIAŁEK - 20 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Bogdana Zielińskiego
2. Za + Grzegorza Słowika
3. Za + Melanię Halaburda

WTOREK - 21 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Loredona Giardini
2. Za + Grzegorza Słowika

 

ŚRODA - 22 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Bogdana Zielińskiego
2. Za + Grzegorza Słowika

 

CZWARTEK - 23 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Bogdana Zielińskiego
2. Za + Grzegorza Słowika

PIĄTEK - 24 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Krzysztofa Wójcik
2. Za + Grzegorza Słowika
3. O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Józefy w 85. rocznicę urodzin

Extra: O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Józefy w 85. rocznicę urodzin.

SOBOTA - 25 III 2017 r.
godz. 18.00
1. O głęboką wiarę, dary Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marii
2. Za + Grzegorza Słowika
3. Za + Stanisława Świadek

Extra: Za + Jana Hernas z żoną Letycję w 18. rocznicę śmierci

*******

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 12 III 2017 r.
godz. 8.00
Za + Józefa Klekot
godz. 11.00
1. Za + Grzegorza Słowika  12/30
2. Za + Marka Gierlotkę
godz. 17.00
Za + Emilię Wawro

Extra: W intencji Parafian

PONIEDZIAŁEK - 13 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Teresę Świebocką
2. Za + Ferdynanda Smętek
3. Za + Grzegorza Słowika

WTOREK - 14 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + W intencji Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej
2. Za + Ferdynanda Smętek
3. Za + Grzegorza Słowika

 

ŚRODA - 15 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Ferdynanda Smętek
3. Za + Grzegorza Słowika

 

CZWARTEK - 16 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Ferdynanda Smętek
3. Za + Grzegorza Słowika

Extra: W intencji Rycerstwa Niepokalanej z Wrocławia

PIĄTEK - 17 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Grzegorza Słowika

SOBOTA - 18 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Ferdynanda Smętek
2. Za + Grzegorza Słowika

*******

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 5 III 2017 r.
godz. 8.00
Za + Janinę i Ludwika Kulka
godz. 11.00
Za + Ferdynanda
godz. 17.00
Za + Grzegorza Słowika 5/30

Extra: W intencji Parafian

PONIEDZIAŁEK - 6 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Ferdynanda Smętek
3. Za + Grzegorza Słowika

 

WTOREK - 7 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Ferdynanda Smętek
3. Za + Grzegorza Słowika

Extra: O potrzebne łaski i zdrowie dla Jolanty.

ŚRODA - 8 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Misjonarki i Wolontariuszy
3. Za + Grzegorza Słowika

Extra: Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Bożą opiekę i zdrowie dla Celinki Japot za wstawiennictwem Matki Bożej.

CZWARTEK - 9 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + o. Luigi Faccenda
3. Za + Grzegorza Słowika

PIĄTEK - 10 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Ferdynanda Smętek
3. Za + Grzegorza Słowika

SOBOTA - 11 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Ferdynanda Smętek
3. Za + Grzegorza Słowika

 

*******

 

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 II 2017 r.
godz. 8.00
Za + Dariusza Król
godz. 11.00
1. W intencji Igora Sękowskiego (chrzest)
2. Za ++ polecanych w wypominkach
godz. 17.00
Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Janusza Bielenin  26/30
Extra: W intencji Parafian

PONIEDZIAŁEK - 27 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Bogdana Zielińskiego  1/15
3. Za + syna Józefa Bielenin

Extra: Za + Janusza Bielenin

WTOREK - 28 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Annę Rochowiak

Extra: Za + Janusza Bielenin

ŚRODA - 1 III 2017 r.
godz. 8.00
Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Grzegorza Słowika  1/30

 

CZWARTEK - 2 III 2017 r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2. Za + Ferdynanda Smętek
3. Za + Grzegorza Słowika

 

 

PIĄTEK - 3 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Mateusza Okrzesika
2. Za + Ferdynanda Smętek
3. Za + Grzegorza Słowika

 

SOBOTA - 4 III 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Stanisława i jego rodziców
2. Za + Grzegorza Słowika

Extra: Za + Kazimierza i Genowefę

*******

 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 II 2017 r.
godz. 8.00
Za + Ludwikę i Franciszka Zielińskich
godz. 11.00
Za + Dariusza Król
godz. 17.00
W intencji Parafian

Extra: Za + Janusza Bielenin  21/30

PONIEDZIAŁEK - 20 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla rodzin z ul. Zadworskiej

Extra: Za + Janusza Bielenin
Extra: Za + Monikę Brożek

WTOREK - 21 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Marię Szymańską

Extra: Za + Janusza Bielenin
Extra: Za + Monikę Brożek

ŚRODA - 22 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Janusza Bielenin
Extra: Za + Monikę Brożek

CZWARTEK - 23 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Janusza Bielenin

PIĄTEK - 24 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Janusza Bielenin

SOBOTA - 25 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Janusza Bielenin
2. Za + Marię i Bronisława Niemiec

 

*******

 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 II 2017 r.
godz. 8.00
Za + Emilię Wawro
godz. 11.00
1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu dla Filipa z racji 18. urodzin
2. W intencji Parafian
godz. 17.00
Za + Janusza Bielenin  14/30

 

PONIEDZIAŁEK - 13 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Janusza Bielenin
Extra: Za + Monikę Brożek

WTOREK - 14 II 2017 r.
godz. 18.00
1. W intencji Rycerstwa Niepokalanej
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Janusza Bielenin
Extra: Za + Monikę Brożek

ŚRODA - 15 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Janusza Bielenin
Extra: Za + Monikę Brożek

CZWARTEK - 16 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Janusza Bielenin
Extra: Za + Monikę Brożek

PIĄTEK - 17 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Władysławę, Czesława i Konstantego Zielińskich

Extra: Za + Janusza Bielenin

SOBOTA - 18 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Janusza Bielenin

Extra: Za + Monikę Brożek
Extra: Za + Krystynę Gałuszko

*******

V NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 II 2017 r.
godz. 8.00
Za + Dariusza Król
godz. 11.00
Za + Juliana i jego rodziców i rodzeństwo
godz. 17.00
Za + Zofię i Rudolfa i ich rodziców

Extra: Za + Janusza Bielenin 7/30

PONIEDZIAŁEK - 6 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Janusza Bielenin
Extra: W intencji Parafian

WTOREK - 7 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Janusza Bielenin

ŚRODA - 8 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za ++ Misjonarki i Wolontariuszy
3. Za + Janusza Bielenin  10/30

 

CZWARTEK - 9 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + o. Luigi Faccenda

Extra: Za + Janusza Bielenin

PIĄTEK - 10 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Janusza Bielenin

SOBOTA - NMP z Lourdes (Dzień Chorych) - 11 II 2017 r.
godz. 8.00
O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla rodziny Marii i Ryszarda

godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Ferdynanda Smętek
3. W pewnej intencji

Extra: Za + Janusza Bielenin

Namaszczenie chorych na Mszy o godz. 8 i 18.

*******

 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 29 I 2017 r.
godz. 8.00
Za + Annę i Sylwestra Baruś
godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach
godz. 17.00
W intencji Parafian

Extra: Za + Tadeusza Wituś 29/30

 

PONIEDZIAŁEK - 30 I 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Tadeusza Wituś  30/30
Extra: Za + Janusza Bielenin  1/30

WTOREK - 31 I 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Janusza Bielenin
Extra: O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla zarządu i członków SITP małopolska oraz ich rodzin

ŚRODA - 1 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Janusza Bielenin

CZWARTEK - 2 II 2017 r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2. Za + Mateusza Okrzesik
3. Za + ks. Jerzego Brońkę

Extra: Za + Janusza Bielenin

PIĄTEK - 3 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Mateusza Okrzesik

Extra: Za + Janusza Bielenin
Extra: O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla zarządu i członków SITP małopolska oraz ich rodzin

SOBOTA - 4 II 2017 r.
godz. 18.00
1. Za + Jole Forina
2. Za + Mateusza Okrzesik

Extra: Za + Janusza Bielenin
Extra: Za + Anielę Hernas z rodzicami

*******

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA - 22 I 2017 r.
godz. 8.00
Za + Dariusz Król
godz. 11.00
Za + Agnieszkę i Kazimierza Wojtala
godz. 17.00
W intencji Parafian

Extra: Za + Tadeusza Wituś 22/30
PONIEDZIAŁEK - 23 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za + Mateusza Okrzesik
2. Za + Józefa Bielenin
3. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Tadeusza Wituś

WTOREK - 24 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za + Tadeusza Wituś  24/30
2. Za + Henryka Skalny oraz ++ Józefę i Franciszka Skalny
3. Za + Dariusza Król

Extra: O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla doktora Franciszka Pyzowskiego

ŚRODA - 25 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Tadeusza Wituś
Extra: W intencji wszystkich zmarłych z rodziny Śmiałkowskich

CZWARTEK - 26 I 2017r.
godz. 18.00
1.  Za + Dariusza Król
2.  Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Tadeusza Wituś

PIĄTEK - 27 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Tadeusza Wituś

SOBOTA - 28 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Urszulę i Leona Cygan

Extra: Za + Tadeusza Wituś

*******

II NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 I 2017 r.
godz. 8.00
Za + Ferdynanda Smętek
godz. 11.00
Za + Mateusza Okrzesik
godz. 17.00
Za + Jadwigę Kubeczko, Jana i Martę Mistak i ich rodziców

Extra: Za + Tadeusza Wituś 15/30
PONIEDZIAŁEK - 16 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Tadeusza Wituś
Extra: W intencji Parafian

WTOREK - 17 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Tadeusza Wituś
Extra: W intencji strażaków i pracowników cywilnych KM PSP i JRG w Nowym Sączu

ŚRODA - 18 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Tadeusza Wituś
Extra: W intencji strażaków i pracowników cywilnych KM PSP i JRG w Nowym Sączu

CZWARTEK - 19 I 2017r.
godz. 18.00
1.  Za + Dariusza Król
2.  Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Tadeusza Wituś

PIĄTEK - 20 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Mateusza Okrzesik

Extra: Za + Tadeusza Wituś
Extra: O uzdrowienie z choroby dla Przemysława, opiekę Matki Bożej i szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Sylwii i dziecka.

SOBOTA - 21 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Tadeusza Wituś  21/30

Extra: O uzdrowienie z choroby dla Przemysława, opiekę Matki Bożej i szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Sylwii i dziecka.

*******

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 8 I 2017 r.
godz. 8.00
Za + Dariusza Król
godz. 11.00
Za + Misjonarki i Wolontariuszy Instytutu Misjonarek Niepokalanej Ojca Maksymiliana Kolbe
godz. 17.00
Za + Adama Poszwa

Extra: Za + Tadeusza Wituś 8/30
Extra:  W intencji Parafian

PONIEDZIAŁEK - 9 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + o. Luigi Faccenda

Extra: Za + Tadeusza Wituś
Extra: O zdrowie, Boże błogosławieństwo w Nowym Roku i pewną pracę dla Lucyny i Mariusza oraz opiekę nad dziećmi i światło Ducha Świętego dla Mateusza.

WTOREK - 10 I 2017r.
godz. 9.00
W intencji Szkoły Podstawowej w Harmężach
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Ferdynanda Smętek  2/39
3. Za + Tadeusza Wituś  10/30

Extra: Za + Helenę Haładyna w 18. rocz. śmierci

ŚRODA - 11 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Tadeusza Wituś

CZWARTEK - 12 I 2017r.
godz. 18.00
1.  Za + Dariusza Król
2.  Za + Ferdynanda Smętek

Extra: Za + Tadeusza Wituś
Extra: O zdrowie, Boże błogosławieństwo w Nowym Roku i pewną pracę w firmie dla Zbigniewa i Adama oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

PIĄTEK - 13 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za + Jole Forina
2. Za + Zofię i Stanisława Smętek

Extra: Za + Tadeusza Wituś
Extra: O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Romana Smoga w 50. rocznicę urodzin

SOBOTA - 14 I 2017r.
godz. 18.00
1. W intencji Rycerstwa Niepokalanej
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Tymonka

Extra: Za + Tadeusza Wituś
Extra: W intencji Parafian

*******

NIEDZIELA - ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI - 1 I 2017 r.
godz. 8.00
Za + Marię i Stanisława Włoszek
godz. 11.00
Za + Marię Lekacz
godz. 17.00
Za + Emilię Wawro

Extra: Za + Tadeusza Wituś 1/30
Extra:  W intencji Parafian

 

PONIEDZIAŁEK - 2 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Marię i Stanisława Włoszek

Extra: Za + Tadeusza Wituś
Extra: Za + Anielę Galica w 18. rocz. śmierci

 

WTOREK - 3 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Tadeusza Wituś  3/30

 

ŚRODA - 4 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2. Za + Mateusza Okrzesik  1/8

Extra: Za + Tadeusza Wituś

 

CZWARTEK - 5 I 2017r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2. Za + Mateusza Okrzesik
3. W intencji Bogu wiadomej

Extra: Za + Tadeusza Wituś

 

PIĄTEK - OBJAWIENIE PAŃSKIE - 6 I 2017r.
godz. 8.00
Za + Kazimierza Budka
godz. 11.00
Za + Stanisława Smętek w 6. rocznicę śmierci
godz. 17.00
Za + Emilię Wawro

Extra: Za + Tadeusza Wituś

 

SOBOTA - 7 I 2017r.
godz. 18.00
1. Za + Ferdynanda Smętek  1/39
2. O głęboką wiarę, dary Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Magdaleny
3. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski i zdrowie dla Jerzego w 60 rocznicę urodzin

Extra: Za + Tadeusza Wituś

*******

NIEDZIELA - NARODZENIE PAŃSKIE - 25 XII 2016 r.
godz. 24.00
W intencji parafian i dobrodziejów

godz. 8.00
Za + Jana Piwczyk
godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach
godz. 17.00
Za + Zofię Czekaj  25/30

Extra: Za + Anielę Kostka  25/30

PONIEDZIAŁEK - ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA 26 XII 2016r.
godz. 8.00
Za + Zofię Czekaj
godz. 11.00
Za + Irenę Staszak w 6. rocz. śmierci, męża Janusza i syna Sławomira
godz. 17.00
Za + Franciszka Kulka

Extra: Za + Anielę Kostka

WTOREK - 27 XII 2016r.
godz. 18.00
Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Anielę Kostka
Extra: Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla strażaków i ich rodzin z JRG 2 z Krakowa zmiana I.

ŚRODA - 28 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Anielę Kostka

CZWARTEK - 29 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Anielę Kostka
2. Za + Zofię Czekaj

 

PIĄTEK - 30 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Anielę Kostka 30/30

SOBOTA - 31 XII 2016r.
godz. 17.00 !
1. Za + Janusza Górkę
2. Za + Sylwestra i Annę Baruś

 

*******

IV NIEDZIELA  ADWENTU - 18 XII 2016 r.
godz. 8.00
Za + Dariusza Król
godz. 11.00
1. W intencji br. Dariusza o zdrowie, błogosławieństwo Boże w życiu zakonnym
2. W intencji dziecka ochrzczonego
godz. 17.00
Za + Zofię Czekaj  18/30

Extra: Za + Anielę Kostka  19/30
Extra: Za + Zofię Wojciechowską

PONIEDZIAŁEK - 19 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Anielę Kostka  12/30
Extra: Za + Jana Kimla, syna Władysława i + zięcia Tadeusza
Extra: Za + Antoninę w 9 rocznicę śmierci i Stanisława Trzeciak od Mari Szumskiej

WTOREK - 20 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Anielę Kostka
ŚRODA - 21 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Anielę Kostka  21/30

CZWARTEK - 22 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Anielę Kostka
Extra: O błogosławieństwo Boże dla II zmiany JRG 1 z Nowego Sącza

PIĄTEK - 23 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Anielę Kostka  23/30
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: O łaskę powrotu do zdrowia dla asp. Beaty Olchawa

SOBOTA - 24 XII 2016r.
godz. 8.00 !
1. Za + Stanisława i jego rodziców
2. Za + Zofię Czekaj  24/30

Extra: Za + Irene i Mariana Ząbek
Extra: Za + Anielę Kostka  24/30

*******

III NIEDZIELA  ADWENTU - 11 XII 2016 r.
godz. 8.00
Za + Marię i Jana Dybuła
godz. 11.00
Dariusza Król
godz. 17.00
Za + Zofię Czekaj  11/30

Extra: Za + Anielę Kostka  11/30

PONIEDZIAŁEK - 12 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Anielę Kostka  12/30
Extra: Za + Jana Kimla, syna Władysława i + zięcia Tadeusza
Extra: Za + Antoninę w 9 rocznicę śmierci i Stanisława Trzeciak od Mari Szumskiej

WTOREK - 13 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię i Jana Dybuła
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Anielę Kostka
Extra: O zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz potrzebne dary Ducha Świętego dla s. Janiny Kuźnik

ŚRODA - 14 XII 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Rycerstwa Niepokalanej
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Zofię Czekaj
Extra: O zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla rodziny Satława, Wiewióra i Urbaniec.

CZWARTEK - 15 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Anielę Kostka
Extra: O błogosławieństwo Boże w intencji Bogu wiadomej sprawie oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla firmy Zbigniewa.

PIĄTEK - 16 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Anielę Kostka
Extra: Za + Józefa Gibas i + Jana Bąk

SOBOTA - 17 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Anielę Kostka  17/30
2. Za + Zofię Czekaj
3. Za + o. Dionizego Śmiałkowskiego

Extra: Dziękczynna za otrzymane w rodzinie Bąk

 

*******

II NIEDZIELA  ADWENTU - 4 XII 2016 r.
godz. 8.00
Za + Anielę Kostka  4/30
godz. 11.00
W intencji mieszkańców ul. Borskiej, dziękczynna za dar peregrynacji Tryptyku Bożego Miłosierdzia
godz. 17.00
Za + Zofię Czekaj  4/30

Extra: W intencji Parafian

PONIEDZIAŁEK - 5 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Anielę Kostka  5/30
Extra: Dziękczynna w intencji Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy

WTOREK - 6 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Anielę Kostka
Extra: O zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz potrzebne łaski dla rodziny Gibas

ŚRODA - 7 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Zofię Czekaj  7/30
Extra: Za + Anielę Kostka  7/30

CZWARTEK - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 XII 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Parafian
2. Za + Zofię Czekaj     8/30
3. Za ++ Misjonarki i Wolontariuszy
4. Za + Anielę Kostka  8/30

Extra: W intencji Rodzin Żywego Różańca

 

PIĄTEK - 9 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + o. Luigi Facennda
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Anielę Kostka
SOBOTA - 10 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Zofię Czekaj
3. Za + Jana Gołuch

Extra: Za + Anielę Kostka
Extra: W intencji Parafian

*******

I NIEDZIELA  ADWENTU - 27 XI 2016 r.
godz. 8.00
Za ++ z rodziny Lekacz
godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach
godz. 17.00
Za + Jadwigę Hofman 27/30

Extra: Za + Tadeusza Błazenek  27/30

PONIEDZIAŁEK - 28 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Tadeusza Błazenek  28/30

Extra: Za + Jadwigę Hofman
Extra: Za ++ Franciszkę i Franciszka Gwóźdź i + Marię Waloszek

WTOREK - 29 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Jadwigę Hofman
Extra: Za + Tadeusza Błazenek

ŚRODA - 3 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

CZWARTEK - 1 XII 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2. Za + Zofię Czekaj   1/30

Extra: Za + Anielę Kostka  1/30
PIĄTEK - 2 XII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Zofię Czekaj
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Anielę Kostka
Extra: Za + Joannę Ścieszka z mężem

SOBOTA - 3 XII 2016r.
godz. 11.00
W intencji Górników, emerytów i pracowników służby czynnej

godz. 18.00
1. Za + Krzysztofa Wójcik
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Anielę Kostka

*******

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA. Uroczystość Chrystusa Króla - 20 XI 2016 r.
godz. 8.00
Za ++ Annę i Karola Wójcik
godz. 11.00
Za + Stanisława i ++ rodziców
godz. 17.00
Za + Jadwigę Hofman 20/30

Extra: Za + Tadeusza Błazenek  20/30

PONIEDZIAŁEK - 21 XI 2016r.
godz. 18.00
1. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla o. Arkadiusza
2. Za + Tadeusza Błazenek  21/30
3. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Jadwigę Hofman

WTOREK - 22 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Irenę Wawro w 10. rocznicę śmierci
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Jadwigę Hofman
Extra: Za + Tadeusza Błazenek

ŚRODA - 23 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

CZWARTEK - 24 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

PIĄTEK - 25 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

SOBOTA - 26 XI 2016r.
godz. 18.00
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców ul. Borowskiego
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

*******

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 6 XI 2016r.
godz. 8.00
Za + Wiktorię i Alojzego Zawadzkich oraz + Dorotę Zielińską
godz. 11.00
W intencji Parafian
godz. 17.00
Za + Jadwigę Hofman  6/30

Extra: Za + Tadeusza Błazenek  6/30

PONIEDZIAŁEK - 7 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Cecylię Kurdziel
2. Za + Tadeusza Błazenek  7/30

Extra: Za + Jadwigę Hofman

WTOREK - 8 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Misjonarki i Wolontariuszy
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Jadwigę Hofman
Extra: Za + Tadeusza Błazenek

ŚRODA - 9 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + o. Luigi Faccenda
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

CZWARTEK - 10 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Dariusza Król
3. O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Władysława, Stanisława, Henryka i ich rodzin

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

PIĄTEK - 11 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Stanisława i Zofię Kościelniak
2. Za + Alojzego Pękała

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

SOBOTA - 12 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

*******

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 13 XI 2016r.
godz. 8.00
Za + Mariannę i Józefa Piwczyk
godz. 11.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Niepokalanej i potrzebne łasi dla Małgorzaty i Marka oraz całej rodziny
2. W intencji dziecka ochrzczonego Huberta Iwaniec
godz. 17.00
Za + Jadwigę Hofman 13/30

Extra: Za + Tadeusza Błazenek  13/30

PONIEDZIAŁEK - 14 XI 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Rycerstwa Niepokalanej
2. Za + Tadeusza Błazenek  14/30
3. Za + Marię i Bronisława Knapczyk i + Stanisława Kowalczyk

Extra: Za + Jadwigę Hofman

WTOREK - 15 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Jadwigę Hofman
Extra: Za + Tadeusza Błazenek

ŚRODA - 16 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Tomasza
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

CZWARTEK - 17 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

PIĄTEK - 18 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

SOBOTA - 19 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Jana i Julię Stachoń
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

*******

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 6 XI 2016r.
godz. 8.00
Za + Wiktorię i Alojzego Zawadzkich oraz + Dorotę Zielińską
godz. 11.00
W intencji Parafian
godz. 17.00
Za + Jadwigę Hofman  6/30

Extra: Za + Tadeusza Błazenek  6/30

PONIEDZIAŁEK - 7 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Cecylię Kurdziel
2. Za + Tadeusza Błazenek  7/30

Extra: Za + Jadwigę Hofman

WTOREK - 8 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Misjonarki i Wolontariuszy
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Jadwigę Hofman
Extra: Za + Tadeusza Błazenek

ŚRODA - 9 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + o. Luigi Faccenda
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

CZWARTEK - 10 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Dariusza Król
3. O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Władysława, Stanisława, Henryka i ich rodzin

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

PIĄTEK - 11 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Stanisława i Zofię Kościelniak
2. Za + Alojzego Pękała

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

SOBOTA - 12 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Emilię Wawro
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

*******

XXXI NIEDZIELA - 30 X 2016r.
godz. 8.00
Za + Stanisława i Irenę Budka
godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach
godz. 17.00
Za + Walentego i Łucję Pędrys

Extra: Za + Stanisława Lasek  30/30
Extra: Za + Stefanię Kaptur  30/30

PONIEDZIAŁEK - 31 X 2016r.
godz. 18.00
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę MB Niepokalanej dla o. Piotra
2. Za + Mateusza i Karolinę Pawełkiewicz
3. Za + Irenę, Józefa i ++ rodziców
4. Za + Stanisława Czekaj

 

WTOREK - Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 XI 2016r.
godz. 8.00
Za + Ludwikę, Franciszka i Jana

godz. 11.00
1. Za + Tadeusza Błazenek  1/30
2. W intencji Parafian

Extra: Za + Jadwigę Hofman  1/30

ŚRODA - 2 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2. Za + Ryszarda Madeja

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

CZWARTEK - 3 XI 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2. O Boże błogosławieństwo, opiekę MB Niepokalanej dla Daniela z okazji 3. rocznicy urodzin

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

PIĄTEK - 4 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Agnieszkę i Kazimierza Wojtala
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Tadeusza Błazenek
Extra: Za + Jadwigę Hofman

SOBOTA - 5 XI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Agnieszkę Węgrzynek ++ rodziców oraz + Jadwigę Lysko
2. Za + Jadwigę Hofman  5/30
3. Za + Marię i Bronisława Knapczyk

Extra: Za + Tadeusza Błazenek

*******

XXX NIEDZIELA - 23 X 2016r.
godz. 8.00
Za + Wandę Lekacz
godz. 11.00
Za + Edwarda i Adama
godz. 17.00
W intencji Parafian

Extra: Za + Stanisława Lasek  23/30
Extra: Za + Stefanię Kaptur  23/30

PONIEDZIAŁEK - 24 X 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Stanisława Kapustka i ++ z rodzin Raszka i Puda
2. Za + Marię Kościelniak

Extra: Za + Stefanię Kaptur 24/30
Extra: Za + Stanisława Lasek  24/30

WTOREK - 25 X 2016r.
godz. 18.00
1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Kijas
2. Za + Marię Kościelniak

Extra: Za + Stanisława Lasek
Extra: Za + Stefanię Kaptur

ŚRODA - 26 X 2016r.
godz. 18.00
1. O błogosławieństwo Boże w rodzinie Urbańców i Kleczów
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Stanisława Lasek
Extra: Za + Stefanię Kaptur

CZWARTEK - 27 X 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Agnieszkę Kubica w 27. rocznicę śmierci i + męża Karola
z rodzicami
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Stanisława Lasek
Extra: Za + Stefanię Kaptur

PIĄTEK - 28 X 2016r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Grzegorza w rocznicę urodzin oraz dla jego rodziny
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Stanisława Lasek
Extra: Za + Stefanię Kaptur

SOBOTA - 29 X 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Czesława i Marię Kozłowskich
2. Za + Stanisława Lasek  29/30
3. Za + Marię Knapczyk

Extra: Za + Stefanię Kaptur

*******

 

XXIX NIEDZIELA - 16 X 2016r.
godz. 8.00
Za + Emanuela
godz. 11.00
Za + Mariannę i Józefa Piwczyk
godz. 17.00
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Rufina Węgrzynek w 80. rocz. urodzin

Extra: Za + Stanisława Lasek  16/30
Extra: Za + Stefanię Kaptur  16/30

PONIEDZIAŁEK - 17 X 2016r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla Renaty i Piotra w 24. rocz. ślubu oraz potrzebne łaski dla córek
2. Za + Stanisława Lasek  17/30

Extra: Za + Stefanię Kaptur 2/30

WTOREK - 18 X 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Jana i Annę Botor oraz  Stanisława, Jadwigę i Józefa Kapustka
2. Za + Marię Kościelniak

Extra: Za + Stanisława Lasek
Extra: Za + Stefanię Kaptur

ŚRODA - 19 X 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Marię Kościelniak

Extra: Za + Stanisława Lasek
Extra: Za + Stefanię Kaptur

CZWARTEK - 20 X 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król
2. Za + Marię Kościelniak

Extra: Za + Stanisława Lasek
Extra: Za + Stefanię Kaptur

PIĄTEK - 21 X 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Stanisława Kapustka i rodziców
2. Za + Dariusza Król

Extra: Za + Stanisława Lasek
Extra: Za + Stefanię Kaptur

SOBOTA - 22 X 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Stefanię i Tadeusza Skiernik
2. Za + Marię Kościelniak

Extra: Za + Stanisława Lasek
Extra: Za + Stefanię Kaptur

*******

 

XXVIII NIEDZIELA - 9 X 2016r.
godz. 8.00
Za + Ludwikę i Franciszka Zielińskich
godz. 11.00
Za + Stanisława Lasek  9/30
godz. 17.00
Dziękczynna za otrzymane łaski oraz za rozwiązanie trudnej sprawy

Extra: W intencji Parafian
Extra: Za + Stefanię Kaptur  9/30

PONIEDZIAŁEK - 10 X 2016r.
godz. 18.00
1. Za + o. Luigi Faccenda
2. Za + Stanisława, Jadwigę, Józefa Kapustka oraz Jana i Annę Botor

Extra: Za + Stanisława Lasek 2/30
Extra: Za + Stefanię Kaptur 2/30

WTOREK - 11 X 2016r.
godz. 18.00
1. O błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Ilony Kwaśny
2. Za + Marię Kościelniak

Extra: Za + Stanisława Lasek
Extra: Za + Stefanię Kaptur

ŚRODA - 12 X 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Stanisława Kapustkę, Jana i Annę Botor, Józefa i Jadwigę Kapustka
2. Za + Marię Kościelniak

Extra: Za + Stanisława Lasek
Extra: Za + Stefanię Kaptur

CZWARTEK - 13 X 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dariusza Król  1/75
2. Za + Stanisława Lasek  13/30

Extra: Za + Mariana Kołodzieja w rocznicę śmierci
Extra: Za + Stefanię Kaptur

PIĄTEK - 14 X 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej
2. Za + Marię Kościelniak

Extra: Za + Stanisława Lasek
Extra: Za + Stefanię Kaptur

SOBOTA - 15 X 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Stanisława Kapustka i ++ rodziców
2. Za +  Marię Kościelniak

Extra: Za + Stanisława Lasek
Extra: Za + Stefanię Kaptur

*******

XXVII NIEDZIELA - 2 X 2016r.
godz. 8.00
Za + Romana Noworyta
godz. 11.00
Za + Janinę i Juliana Bielenin
godz. 17.00
Za + Stanisława, Albina i ich rodziców

Extra: Za + Stanisława Lasek  2/30
Extra: Za + Stefanię Kaptur  2/30

PONIEDZIAŁEK (Transitus) - 3 X 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Kościelniak
2. Za + Jana i Annę Botor

Extra: Za + Stanisława Lasek 2/30
Extra: Za + Stefanię Kaptur 2/30
Extra: W intencji Parafian

WTOREK - Uroczystość św. Franciszka z Asyżu (Odpust) - 4 X 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Panu Bogu wiadomej przez wstawiennictwo św. Franciszka
2. Za + Marię Kościelniak
3. W intencji Parafian

Extra: Za + Stanisława Lasek 2/30
Extra: Za + Stefanię Kaptur 2/30

ŚRODA - 5 X 2016r.
godz. 18.00
1. Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2. Za + Jana Bąk w 1. rocz. śmierci

Extra: Za + Stanisława Lasek 2/30
Extra: Za + Stefanię Kaptur 2/30

CZWARTEK - 6 X 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2. Za + Marię Kościelniak

Extra: Za + Stanisława Lasek 2/30
Extra: Za + Stefanię Kaptur 2/30

PIĄTEK - 7 X 2016r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski w czasie peregrynacji Tryptyku Bożego Miłosierdzia na ul. Zadworskiej
2. Za + Marię Kościelniak

Extra: Za + Stanisława Lasek 2/30
Extra: Za + Stefanię Kaptur 2/30

SOBOTA - 8 X 2016r.
godz. 18.00
1. Za ++ Wolontariuszy i Misjonarki
2. Za +  Marię Kościelniak

Extra: Za + Stanisława Lasek 8/30
Extra: Za + Stefanię Kaptur 8/30

*******

XXVI NIEDZIELA - 25 IX 2016r.
godz. 8.00
Za + Emilię Świadek
godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach
godz. 17.00
Za + Bronisławę i Michała

Extra: Za + Dominika Sosnę  25/30

PONIEDZIAŁEK - 26 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię od rodziny Janeczko
2. Za + Dominika Sosnę  26/30

 

WTOREK - 27 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Kościelniak
2. Za + Ludwika i Bronisławę, Marię Smieja, Otylię i Józefa Bartoń

Extra: Za + Dominika Sosnę

ŚRODA - 28 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Kościelniak
2. Za + Emilię Wawro

Extra: Za + Dominika Sosnę

CZWARTEK - 29 IX 2016r.
godz. 18.00
1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Bartoń oraz podziękowanie za otrzymane łaski
2. Za + Marię Kościelniak

Extra: Za + Dominika Sosnę

PIĄTEK - 30 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla o. Hieronima z okazji 40. rocz. urodzin
2. Za + Stanisława Kapustka

Extra: Za + Dominika Sosnę

SOBOTA - 1 X 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Zbigniewa Grzesiaka
2. Za + Stanisława Lasek  1/30

Extra: Za + Stefanię Kaptur  1/30

 

*******

XXV NIEDZIELA - 18 IX 2016r.
godz. 8.00
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Emilki
godz. 11.00
Za + Helmuta Gerhardt
godz. 17.00
Za + Stanisława Bucki

Extra: Za + Dominika Sosnę  18/30

PONIEDZIAŁEK - 19 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Piotra Wichłacza
2. Za + Jana Waliczka

Extra: Za + Dominika Sosnę

WTOREK - 20 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna za dar otrzymanej pracy dla Anny
2. Za + Jana Waliczka

Extra: Za + Dominika Sosnę

ŚRODA - 21 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Jana Ficka i jego rodziców
2. Za + Stanisława i jego rodziców

Extra: Za + Dominika Sosnę

CZWARTEK - 22 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + męża Jana Kurdziela w 17. r. śm., syna Jana w 10. r. śm., wnuka Artura w 18. r. śm.
2. Za + Jana Kozowskiego

Extra: Za + Dominika Sosnę

PIĄTEK - 23 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię od syna z rodziną
2. Za ++ z rodziny Krzykawskich, Przybyłów, Zagdańskich

Extra: Za + Dominika Sosnę

SOBOTA - 24 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Wacława w 6. rocznicę śmierci
2. Za + Teofila Orabczyka i syna Jana
3. Za + Stanisława Musialskiego

Extra: Za + Dominika Sosnę

*******

XXIV NIEDZIELA - 11 IX 2016r.

godz. 8.00
Za + Bronisławę, Ernesta i Czesława Korbel

godz. 11.00
Za + Stefanię Lekacz

godz. 17.00
Za + Wiktorię i Alojzego Zawadzkich oraz + Dorotę

Extra: Za + Dominika Sosnę  11/30
Extra: W intencji Parafian

PONIEDZIAŁEK - 12 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Władysławę Zielińską
2. Za + Dominika Sosnę  12/30

Extra: O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Niepokalanej w 82. rocznicę urodzin Anny Kubica

WTOREK - 13 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Stanisława Jarosz
2. Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Dominika Sosnę

ŚRODA - 14 IX 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej
2. Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Dominika Sosnę

CZWARTEK - 15 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Rozalię, Józefa Słyś i syna Adama
2. Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Dominika Sosnę

PIĄTEK - 16 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Stefana Mika, rodziców, teściów, rodzeństwo, szwagra Rajmunda i Józefa
2. W intencji Panu Bogu wiadomej

Extra: Za + Dominika Sosnę

SOBOTA - 17 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej i potrzebne dary Ducha Świętego dla Michała Rochowiaka
2. Za + Stanisławę Czopek w 14. rocznicę śmierci oraz + męża Bronisława i syna Bronisława

Extra: Za + Dominika Sosnę

*******

XXIII NIEDZIELA - 4 IX 2016r.

godz. 8.00
Za + Zofię i Józefa Piskorz

godz. 11.00
1. W intencji dzieci ochrzczonych
2. Za + Bronisława Włoszek

godz. 17.00
Za + Rozalię, Jana Smętek i ++ synów Zdzisława, Stanisława i Mieczysława

Extra: Za + Dominika Sosnę  4/30

PONIEDZIAŁEK - 5 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dorotę Górka
2. Za + Dominika Sosnę

WTOREK - 6 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dorotę Górka
2. Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Dominika Sosnę

ŚRODA - 7 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2. Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Dominika Sosnę

CZWARTEK - 8 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dorotę Górka
2. Za + Władysławę Zielińską
3. Za ++ Misjonarki i Wolontariuszy

Extra: Za + Dominika Sosnę

PIĄTEK - 9 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dorotę Górka
2. Za + Władysławę Zielińską
3. Za + o. Luigi Faccenda

Extra: Za + Dominika Sosnę

SOBOTA - 10 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię i Stanisława Włoszek
2. Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Dominika Sosnę

*******

 

XXII NIEDZIELA - 28 VIII 2016r.

godz. 8.00
Za + Ludwikę, Franciszka i Jana

godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach

godz. 17.00
Za + Anielę, Józefa i brata Józefa

Extra: W intencji Parafian
Extra: Za + Marię Binda

PONIEDZIAŁEK - 29 VIII 2016r.
godz. 18.00
Za + Władysławę Zielińską  37/50

Extra: Za + Marię Binda

WTOREK - 30 VIII 2016r.
godz. 18.00
Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Marię Binda

ŚRODA - 31 VIII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Władysławę Zielińską
2. Za + Fosca Gandolfi  (Misjonarka)

Extra: Za + Marię Binda

CZWARTEK - 1 IX 2016r.
godz. 8.30
W intencji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach

godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2. Za + Dominika Sosnę  1/30

PIĄTEK - 2 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne dary Ducha Świętego dla Michała Madeja w 18. rocznice urodzin
2. Za + Dorotę Górka
3. Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Dominika Sosnę

SOBOTA - 3 IX 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Franciszka Szczerbowskiego w 34. rocznicę śmierci
2. Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Dominika Sosnę

*******

 

XXI NIEDZIELA - 21 VIII 2016r.

godz. 8.00
Za ++ Ludwika i Janinę Kulka

godz. 11.00
O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Wioletty, Maksymiliana, Tomasza, Mariana i Mateusza z okazji urodzin

godz. 17.00
Za + Marię Binda

Extra: W intencji Parafian

PONIEDZIAŁEK - 22 VIII 2016r.
godz. 18.00

1. Za + Władysławę Zielińską
2. Za +Monikę Bielenin

Extra: Za + Marię Binda

WTOREK - 23 VIII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Władysławę Zielińską
2. Za +Łucję Ruśniak w rocznice śmierci, męża Antoniego, Stanisławę Lisiecką, ojca Franciszka

Extra: Za + Marię Binda

ŚRODA - 24 VIII 2016r.
godz. 18.00
Za + Stanisława Jarosz

Extra: Za + Marię Binda

CZWARTEK - 25 VIII 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Krzysztofa Dziubek o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę MB z okazji 40 urodzin
2. Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Marię Binda

PIĄTEK - 26 VIII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Władysławę Zielińską
2. Za + Natalię Szalkiewicz w 1 rocznicę śmierci

Extra: Za + Marię Binda

SOBOTA - 27 VIII 2016r.

godz. 15.00

Dziękczynna za tegoroczne plony

godz. 18.00
Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Marię Binda

 

XX NIEDZIELA - Uroczystość św. Maksymiliana M. Kolbe - 14 VIII 2016r.

godz. 9.00
Za + Witolda Gołuch
godz. 11.00
W intencji Rycerstwa Niepokalanej
godz. 17.00
Za + Marię Binda

Extra: W intencji Rycerstwa Niepokalanej
Extra: W intencji Parafian

PONIEDZIAŁEK - Wniebowzięcie NMP - 15 VIII 2016r.
godz. 8.00
Za + Marię Binda
godz. 11.00
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Anieli w 90. rocznicę urodzin
godz. 17.00
Za + Franciszka i Herminę Donieckich

WTOREK - 16 VIII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Władysławę Zielińską
2. Za + Ludwikę i Franciszka Zielińskich

Extra: Za + Marię Binda

ŚRODA - 17 VIII 2016r.
godz. 18.00
Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Marię Binda

CZWARTEK - 18 VIII 2016r.
godz. 18.00
Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Marię Binda

PIĄTEK - 19 VIII 2016r.
godz. 18.00
Za + Edwarda Kulkę

Extra: Za + Marię Binda

SOBOTA - 20 VIII 2016r.
godz. 18.00
1. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Emilii w 1. rocznicę urodzin
2.  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Patrycji w 1. rocznicę urodzin

Extra: Za + Marię Binda

*******

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 7 VIII 2016r.

godz. 8.00
Za ++ Stefanię, Macieja, Ernesta Korczyk
godz. 11.00
Za ++ Zofię i Ferdynanda Smętek
godz. 17.00
Za + Władysława Halaburda i jego rodziców Tadeusza i Zofię

Extra: Za + Marię Binda

PONIEDZIAŁEK - 8 VIII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Władysławę Zielińską
2. Za ++ Misjonarki i Wolontariuszy

Extra: Za + Marię Binda

WTOREK - 9 VIII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Władysławę Zielińską
2. Za + o. Luigi Faccenda

Extra: Za + Marię Binda

ŚRODA - 10 VIII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Józefa Szymańskiego
2. Za + Monikę Bielenin

Extra: Za + Marię Binda

CZWARTEK - 11 VIII 2016r.
godz. 18.00
1. Do Opatrzności Bożej, Matki Bożej Nieustającej Pomocy dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla Joanny i Czesława w 15. rocz. ślubu
2. Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Marię Binda

PIĄTEK - 12 VIII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dorotę Górka
2. Za + Mariannę i Tomasza Szewczyk

Extra: Za + Marię Binda

SOBOTA - 13 VIII 2016r.
godz. 18.00
1. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz łaskę zdrowia dla Moniki
2. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Leny Biesik w 1 rocz. urodzin

Extra: Za + Marię Binda

*******

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 31 VII 2016r.

godz. 8.00
Za + Marię i Jana Dybuła
godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach
godz. 17.00
Za + Irenę Joniec

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

PONIEDZIAŁEK - 1 VIII 2016r.
godz. 18.00
Za + Grzegorza Słowik

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

WTOREK - 2 VIII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Władysławę Zielińską 23/50

Extra: Za + Marię Binda

ŚRODA - 3 VIII 2016r.
Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Extra: Za + Marię Binda

CZWARTEK - 4 VIII 2016r.
godz. 18.00
W intencji Wspólnoty Żywego Różańca

Extra: Za + Marię Binda

PIĄTEK - 5 VIII 2016r.
godz. 18.00
Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

SOBOTA - 6 VIII 2016r.
godz. 18.00
Za +  Władysławę Zielińską

Extra: Za + Marię Binda

*******

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 VII 2016r.

godz. 8.00
Za + Annę i Sylwestra Baruś
godz. 11.00
Za + rodziców Annę i Adolfa Janeczko
godz. 17.00
W intencji Parafian

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

PONIEDZIAŁEK - 25 VII 2016r.
godz. 18.00
Za + Dorotę Górka

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

WTOREK - 26 VII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Mieczysława Dziubek
2. Do świętej Rodziny, św. Apostołów Piotra i Pawła, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, wszelkie łaski dla Szymona z okazji 1 rocznicy urodzin oraz potrzebne łaski dla Krystyny i Pawła

 

ŚRODA - 27 VII 2016r.
Za + Władysławę Zielińską

CZWARTEK - 28 VII 2016r.
godz. 18.00
Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

PIĄTEK - 29 VII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Władysławę Zielińską
2. Za + Czesława w 1 rocznicę śmierci

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

SOBOTA - 30 VII 2016r.
godz. 18.00
Za +  Władysławę Zielińską

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

*******

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 VII 2016r.

godz. 8.00
Za + Annę i Józefa Waliczek
godz. 11.00
1. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Ani Kozicy w 10 rocznicę urodzin
2. W intencji Parafian
godz. 17.00
Za + Józefa Wąchała

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

PONIEDZIAŁEK - 18 VII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Władysławę Zielińską
2. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla o. Adama

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

WTOREK - 19 VII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Władysławę Zielińską
2. Za + Henryka Skalnego

Extra: Za +  Mieczysława Dziubek

ŚRODA - 20 VII 2016r.
Za + Władysławę Zielińską

CZWARTEK - 21 VII 2016r.
godz. 18.00
Za + Dorotę Górka

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

PIĄTEK - 22 VII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Władysławę Zielińską
2. O zdrowie Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Wiktora w 1. rocznicę urodzin

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

SOBOTA - 23 VII 2016r.
godz. 18.00
Za + Krzysztofa Wójcik

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

*******

XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 VII 2016r.

godz. 8.00
Za + Józefa Klekot
godz. 11.00
W intencji Parafian
godz. 17.00
Za + Stanisława Jarnot w 8 r. śmierci

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

PONIEDZIAŁEK - 11 VII 2016r.
godz. 18.00
Za + Marię Katańską
Extra: Za + Mieczysława Dziubek

WTOREK - 12 VII 2016r.
godz. 18.00
1. Za +  Władysławę Zielińską
Extra: Za +  Mieczysława Dziubek

ŚRODA - 13 VII 2016r.
1. Za +  Mieczysława Dziubek
2. Za + Stanisława Czekaj w 2 rocznicę śmierci

 

CZWARTEK - 14 VII 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

PIĄTEK - 15 VII 2016r.
godz. 18.00
Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

SOBOTA - 16 VII 2016r.
godz. 18.00
Za + Władysława i Stefanię Stawowy

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

*******

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 VII 2016r.

godz. 8.00
Za + Jana Piwczyk
godz. 11.00
W intencji Parafian
godz. 17.00
Dziękczynnaw 30. rocznicę sakramentu małżeństwa Wioletty i Artura z prośbą o wszelkie potrzebne łaski

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

PONIEDZIAŁEK - 4 VII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Władysławę Zielińską
2. Za + Mieczysława Dziubek

WTOREK - 5 VII 2016r.
godz. 18.00
1. Za +  Władysławę Zielińską
2. Za +  Mieczysława Dziubek

ŚRODA - 6 VII 2016r.
1. Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu oraz ++ członków FZŚ

2. Dziękczynna za otrzymane łaski i szczęśliwy przebieg pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

CZWARTEK - 7 VII 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji wspólnoty Żywego Różańca

Extra: Za + Mieczysława Dziubek

PIĄTEK - 8 VII 2016r.
godz. 18.00

Za + Stanisława Jarosz

Extra: Za + Mieczysława Dziubek
Extra: Za ++ Misjonarki i Wolontariuszy
Extra:
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agaty

SOBOTA - 2 VII 2016r.
godz. 18.00

Za + Bogusławę Mitręga w 2 rocznicę śmierci

Extra: Za + o. Luigi Faccenda
Extra: Za + Mieczysława Dziubek
Extra: O Boże błogosławieństwo i potrzbne łaski dla o. Piotra Cubera

*******

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 VI 2016r.
godz. 8.00
Za + Władysława
godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach
godz. 17.00
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Jarosława z okazji 50. rocz. urodzin oraz o zdrowie, błogosławieństwo w rocznicę ślubu dla Kazimiery i Jana i potrzebne łaski dla Justyny w dniu urodzin

Extra: Za + Zdzisława Białota 26/30
Extra: Za + Rozalię Faruga  26/30

PONIEDZIAŁEK - 27 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Władysławę Zielińską
2. Za + Zdzisława Białota  27/30

Extra: Za + Rozalię Faruga

WTOREK - 28 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za +  Dorotę Górka
2. Za +  Władysławę Zielińską

Extra: Za + Zdzisława Białota
Extra: Za + Rozalię Faruga

ŚRODA - 29 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Jolantę Wróbel w rocznicę urodzin
2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Piotra Bielenina

Extra: Za + Zdzisława Białota
Extra: Za + Rozalię Faruga

CZWARTEK - 30 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Leona i Wiktorię Janas
2.  Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Zdzisława Białota
Extra: Za +Rozalię Faruga

PIĄTEK - 1 VII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Mieczysława Dziubek
2. Dziękczynna w 80. rocz. urodzin Stanisława, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Niepokalanej

 

SOBOTA - 2 VII 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Krystynę Fydrych w 10. rocz. śmierci
­2. Za + Mieczysława Dziubek

 

*******

XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 VI 2016r.
godz. 8.00
Za + Janinę i Ludwika Kulka
godz. 11.00
Dziękczynna za 50 lat pożycia małżeńskiego Anny i Tadeusza z prośbą o dalszą opiekę i potrzebne łaski
godz. 17.00
Za + Rozalię Faruga 19/30

Extra: Za + Zdzisława Białota 19/30

PONIEDZIAŁEK - 20 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za ++ Helenę i Leopolda Dybuła
2. Za + Zdzisława Białota  20/30
3. Za + Annę i Ludwika Czekaj

Extra: Za + Rozalię Faruga  20/30

WTOREK - 21 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Władysławę Zielińską
2. Za + Rozalię Faruga

Extra: Za + Zdzisławę Białota

ŚRODA - 22 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dorotę Górka
2. Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Zdzisława Białota
Extra: Za + Rozalię Faruga

CZWARTEK - 23 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za +  Sylwestra Klekot i syna Władysława
2.  Za +  Władysławę Zielińską

Extra: Za + Zdzisława Białota
Extra: Za +Rozalię Faruga

PIĄTEK - 24 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Zofię i Wincentego
2. Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Zdzisława Białota
Extra: Za +Rozalię Faruga

SOBOTA - 25 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Irenę Staszak i + syna Sławomira oraz + męża
2. W intencji Parafian
3. Za + Józefa Czekaj i Michała Smętek

Extra: Za + Zdzisława Białota
Extra: Za +Rozalię Faruga

 

*******

XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 VI 2016r.
godz. 8.00
Za + Agnieszkę i Kazimierza Wojtala
godz. 11.00
1. Za + Anielę, Józefę i + syna Józefa
2. Za + Grzegorza Słowik
godz. 17.00
Za + Rozalię Faruga 12/30

Extra: Za + Zdzisława Białota 12/15

PONIEDZIAŁEK - 13 VI 2016r.
godz. 18.00
1. O zdrowie i szczęśliwy przebieg leczenia dla Marka
2. Za + Dorotę Górka  1/12
3. Za + Zdzisława Białota

Extra: Za + Rozalię Faruga  13/30

WTOREK - 14 VI 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Rycerstwa Niepokalanej
2. Za + Stanisławę Waliczek

Extra: Za + Zdzisława Białota
Extra: Za +Rozalię Faruga

ŚRODA - 15 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Teofila Sarysz i ++ Elżbietę i Teofila Madeję
2. Za + Władysławę Zielińską  1/50

Extra: Za + Zdzisława Białota
Extra: Za + Rozalię Faruga

CZWARTEK - 16 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za +  Dorotę Górka
2.  Za +  Władysławę Zielińską

Extra: Za + Zdzisława Białota
Extra: Za +Rozalię Faruga

PIĄTEK - 17 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marleny w 18. rocznicę urodzin
2. Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Zdzisława Białota
Extra: Za +Rozalię Faruga

SOBOTA - 18 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Mariannę w 3. rocznicę śmierci
2. Za + Władysławę Zielińską

Extra: Za + Zdzisława Białota
Extra: Za +Rozalię Faruga

********

X NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 VI 2016r.
godz. 8.00
Za + Konstantego, Stefana z rodzicami
godz. 11.00
Za + Bronisława Włoszek
godz. 17.00
Za + Rozalię Faruga 5/30

Extra: Za + Zdzisława Białota 5/15
Extra: W intencji Parafian

PONIEDZIAŁEK - 6 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Zofię, Stanisława, Włodzimierza Marusza
2. Za + Zdzisława Białota
3. Za + Jana Walus

Extra: Za + Rozalię Faruga  6/30

WTOREK - 7 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Stanisławę Waliczek
2. Za + Michała, Elżbietę, Anielę i ++ rodziców

Extra: Za + Zdzisławę Białota
Extra: Za +Rozalię Faruga

ŚRODA - 8 VI 2016r.
godz. 18.00
1. O szczęśliwą operację, szybki powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Haliny
2. Za + Misjonarki i Wolontariuszy

Extra: Za + Zdzisława Białota
Extra: Za + Rozalię Faruga

CZWARTEK - 9 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Stanisławę Waliczek
2.  Za + o. Luigi Faccenda

Extra: Za + Zdzisławę Białota
Extra: Za +Rozalię Faruga

PIĄTEK - 10 VI 2016r.
godz. 18.00
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego dla Filipa z okazji 18. rocznicy urodzin

Extra: Za + Zdzisławę Białota
Extra: Za +Rozalię Faruga

SOBOTA - 11 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne zdrowie i dary Ducha Świętego dla Krystyny i Andrzeja z rodziną
2. O potrzebne zdrowie i dary Ducha Świętego oraz wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana dla Bożeny i Wiesława

Extra: Za + Zdzisławę Białota
Extra: Za +Rozalię Faruga

******

IX NIEDZIELA ZWYKŁA - 29 V 2016r.
godz. 8.00
Za + Zygmunta Witanek
godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach
W intencji Jakuba Kwiatkowskiego
godz. 17.00
Za + Józefa i Jadwigę Naras

Extra: Za + Marię Kozioł 12/15
Extra: Za + Stefana Czernik 29/30

PONIEDZIAŁEK - 30 V 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Stefanię i Władysława Niemiec
2. Za + Annę Budzisz

Extra: Za + Zygmunta Witanek  30/30
Extra: 
Za + Stefana Czernik  30/30
Extra: Za rodzinę Nelly

WTOREK - 31 V 2016r.
godz. 18.00
1. Za + mamę Józefę i ojca Franciszka Chrapczyńskich, siostrę Annę, braci i bratowe
2. Za + Jana Kurdziela, męża Jana, zięcia Jana Pasteraka i wnuka Artura Kalinowskiego

Extra: Za + Marię Kozioł
Extra: Za ++ z rodziny Bukko

ŚRODA - 1 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2. Za + Helenę Marusza

Extra: Za + Zdzisława Białota  1/30
Extra: Za + Rozalię Faruga  1/30
Extra: W intencji Panu Bogu wiadomej

CZWARTEK - 2 VI 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2.  Za + Rozalię Faruga  2/30

Extra: Za + Zdzisława Białota
Extra: Za + Marię Kozioł  14/15
Extra: O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla kapłanów

PIĄTEK - 3 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Zygmunta Kubiniec i jego rodziców
2. Za + Rozalię Faruga

Extra: Za + Zdzisława Białota
Extra: Za + z grona Sot-Auzas

SOBOTA - 4 VI 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Mieczysława
2. Za +  Rozalię Faruga

Extra: Za + Zdzisława Białota
Extra: Za + Marię Kozioł  15/15
Extra: Za + Giovannę i Artura

******

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ - 22 V 2016r.
godz. 8.00
Za + Zofię i Stanisława Smętek
godz. 11.00
Za + Ryszarda Madeja w rocznicę śmierci
godz. 17.00
Za + Zygmunta Witanek 22/30

Extra: Za + Marię Kozioł 11/15
Extra: Za + Stefana Czernik 22/30

PONIEDZIAŁEK - 23 V 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Wiesława Korbel i jego rodziców
2. Za + Alojzego, Jakuba i Franciszkę Adamus oraz + Zofię Mamok z dwoma mężami i dziećmi

Extra: Za + Zygmunta Witanek  23/30
Extra: 
Za + Stefana Czernik  23/30

WTOREK - 24 V 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Bolesława Rozmus i ++ z rodziny Rozmus, Harazim i Miler
2. Za + Stefana Czernik

Extra: Za + Zygmunta Witanek

ŚRODA - 25 V 2016r.
godz. 18.00
1. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Aleksa
2. W intencji Bogu wiadomej

Extra: Za + Stefana Czernik
Extra: Za + Zygmunta Witanek

CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PANA JEZUSA - 26 V 2016r.
godz. 9.00
1. W intencji Parafian
2. Za + Stanisława i Marię Włoszek

godz. 17.00
Za + Stanisława Niedziela i Mariana Grzybek

Extra: Za + Stefana Czernik
Extra: Za + Zygmunta Witanek

PIĄTEK - 27 V 2016r.
godz. 18.00
1. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Mariusza
2. Za + Jana Włoszek

Extra: Za + Stefana Czernik
Extra: Za + Zygmunta Witanek

SOBOTA - 28 V 2016r.
godz. 10.00
W intencji Parafian

godz. 18.00
1. Za + Franciszkę i Franciszka Mędrysa
2. Za + Emilię, Ludwika Filuś i + Józefa Wawro

Extra: Za + Stefana Czernik  28/30
Extra: Za + Zygmunta Witanek

****

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - 15 V 2016r.
godz. 8.00
Za + Wiktorię i Alojzego
godz. 11.00
Za + Zygmunta Witanek  15/30
godz. 17.00
Za + Martę Urbańczyk

Extra: Za + Marię Kozioł 4/15
Extra: Za + Stefana Czernik 15/30

PONIEDZIAŁEK - 16 V 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zygmunta Witanek

Extra: Za + Marię Kozioł  5/15
Extra: 
Za + Stefana Czernik  16/30

WTOREK - 17 V 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zygmunta Witanek

Extra: Za + Stefana Czernik
Extra: Za + Marię Kozioł

ŚRODA - 18 V 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zygmunta Witanek

Extra: Za + Stefana Czernik
Extra: Za + Marię Kozioł 7/15

CZWARTEK - 19 V 2016r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Henryka z rodziną
2. Za + Zygmunta Witanek

Extra: Za + Stefana Czernik
Extra: Za + Marię Kozioł  8/15

PIĄTEK - 20 V 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Barbarę Szweda w rocznicę śmierci
2. Za + Zygmunta  Witanek

Extra: Za + Stefana Czernik
Extra: Za + Marię Kozioł  9/15

SOBOTA - 21 V 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Jana Bąk
2. Za +  Zygmunta Witanek

Extra: Za + Stefana Czernik  21/30
Extra: Za + Marię Kozioł  10/15

 

***********

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 8 V 2016r.
godz. 8.00
Za + Stefanię, Stanisława Dolina i syna Władysława
godz. 11.00
1. W intencji dzieci Pierwszokomunijnych i ich rodziców
2. W intencji Parafian
godz. 17.00
Za + Zygmunta Witanek 8/30

Extra: Za + Stefana Czernik 8/30

PONIEDZIAŁEK - 9 V 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + o. Luigi Faccenda

Extra: Za + Zygmunta Witanek  9/30
Extra: 
Za + Stefana Czernik  9/30

WTOREK - 10 V 2016r.
godz. 18.00
1. Dla córki Agnieszki Pomerańskiej o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na czas zdawania egzaminu maturalnego
2. Za + Adama Słyś i rodziców
3. Za ++ Misjonarki i Wolontariuszy

Extra: Za + Stefana Czernik
Extra: Za + Zygmunta Witanek

ŚRODA - 11 V 2016r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana dla widzów i twórców filmu o św. Maksymilianie
2. O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne dary Ducha Świętego w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa i obrony pracy inżynierskiej dla Ilony Lotawiec
3.  Za + Marię Lekacz

Extra: Za + Stefana Czernik
Extra: Za + Zygmunta Witanek

CZWARTEK - 12 V 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zygmunta Witanek  12/30

Extra: Za + Stefana Czernik
Extra: Za + Marię Kozioł  1/15

PIĄTEK - 13 V 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Letycję z mężem Janem
2. Za + Zygmunta  Witanek

Extra: Za + Stefana Czernik
Extra: Za + Marię Kozioł  2/15

 

SOBOTA - 14 V 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Rycerstwa Niepokalanej
2. Za +  Stefana Czernik  14/30

Extra: Za + Zygmunta Witanek  14/30
Extra: Za + Marię Kozioł  3/15

***************

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 1 V 2016r.
godz. 8.00
Za + Zofię Czekaj
godz. 11.00
Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej dla Hanny Biedrawa w 18. rocznicę urodzin, o dary Ducha Świętego oraz potrzebne łaski dla całej rodziny
godz. 17.00
Za + Stefana Czernik 1/30

Extra: Za + Zygmunta Witanek 1/30

PONIEDZIAŁEK - 2 V 2016r.
godz. 18.00
1. O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, zdrowie oraz wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana dla Michała Kondrat
2. Za + Zygmunta Witanek  2/30

Extra: Za + Stefana Czernik  2/30

WTOREK - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - 3 V 2016r.
godz. 8.00
Za + Mariannę i Wawrzyńca Jarnot
godz. 11.00
1. W intencji OSP
2. Za ++ Annę, Jana, syna Stanisława z żoną
godz. 17.00
Za + Zofię Krawczyk

Extra: Za + Stefana Czernik
Extra: Za + Zygmunta Witanek

ŚRODA - 4 V 2016r.
godz. 18.00
1. Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2. O błogosławieństwo Boże, opiekę Matko Bożej i św. Maksymiliana i św. Floriana oraz łaskę zdrowia dla ojca Floriana

Extra: Za + Stefana Czernik
Extra: Za + Zygmunta Witanek

CZWARTEK - 5 V 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2. O błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Floriana

Extra: Za + Stefana Czernik
Extra: Za + Zygmunta Witanek
Extra: O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla kapłanów

PIĄTEK - 6 V 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Stanisława Jarnot i jego rodziców
2. Za + Marię Lekacz

Extra: Za + Stefana Czernik
Extra: Za + Zygmunta Witanek
SOBOTA - 7 V 2016r.
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz łaskę zdrowia dla Marioli i Waldemara Skupień oraz ich dzieci
2. Za +  Stefana Czernik
3. Za + Marię Lekacz  24/30

Extra: Za + Zygmunta Witanek  7/30

***************

V NIEDZIELA WIELKANOCNA - 24 IV 2016r.
godz. 8.00
Za + Mieczysława Dolinę
godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach
godz. 17.00
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski dla Reginy i Zbigniewa Urbańczyk w 25. rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa

Extra: Za + Stefanię Smutek  17/30

PONIEDZIAŁEK - 25 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz  19/30
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek
Extra: O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zofii i Andrzeja Janiszewskich w 35. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa z prośbą o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia małżeńskiego.

WTOREK - 26 IV 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek

ŚRODA - 27 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek

 

CZWARTEK - 28 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek

PIĄTEK - 29 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek
SOBOTA - 30 IV 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Panu Bogu wiadomej
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek  30/30
Extra: W intencji Parafian

*********************

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 17 IV 2016r.
godz. 8.00
Za + Annę i Karola Wójcik
godz. 11.00
Stefanię Lekacz
godz. 17.00
w intencji Parafian

Extra: Za + Stefanię Smutek  17/30

PONIEDZIAŁEK - 18 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz  15/30
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek
Extra: Za + Antoniego Gąsiorek z 2 żonami oraz Janem i Janiną

WTOREK - 19 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek
Extra: Za + Karola Okrzesik z żoną i dziećmi

ŚRODA - 20 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek
Extra: Za + Józefa Wnętrzak z żoną i dziećmi

CZWARTEK - 21 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek
Extra: Za + Józefa Okrzesik z rodzicami i Stanisławem

PIĄTEK - 22 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Władysława Klekot
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek
SOBOTA - 23 IV 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Parafian
2. Za + Mieczysława w rocznicę śmierci

Extra: Za + Stefanię Smutek  16/30

*******

III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 10 IV 2016r.
godz. 8.00
Za + Bronisława z żoną Marią
godz. 11.00
W intencji Parafian
godz. 17.00
Za + Zofię Czekaj  41/59

Extra: Za + Stefanię Smutek  10/30

PONIEDZIAŁEK - 11 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz  12/30
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek

WTOREK - 12 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek

 

ŚRODA - 13 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek

CZWARTEK - 14 IV 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek

PIĄTEK - 15 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Dorotę Fornol
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek
Extra: Za + Józefa Szlagoc z 2 żonami i 2 synami

SOBOTA - 16 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Ryszarda Zawadzkiego
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek  16/30
Extra: Za + Andrzeja Habdas z rodzicami i teściami

 

******************************

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 3 IV 2016r.
godz. 8.00
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Maksymiliana dla o. Stanisława
godz. 11.00
Za + Krzysztofa Zięba
godz. 17.00
Za + Dorotę Zielińską

Extra: W intencji Parafian
Extra: Za + Stefanię Smutek  3/30

PONIEDZIAŁEK - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO - 4 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Ewę Kimla z mężem Janem w 5 rocznicę śmierci
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek
Extra: Za + Krzysztofa Zięba 12/15

WTOREK - 5 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz  11/30
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek
Extra:
Za + Krzysztofa Zięba

ŚRODA - 6 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek
Extra: Za + Krzysztofa Zięba

CZWARTEK - 7 IV 2016r.
godz. 18.00
1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek
Extra: Za + Krzysztofa Zięba  15/15

PIĄTEK - 8 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Zofię Czekaj
2. Za ++ Misjonarki i Wolontariuszy

Extra: Za + Stefanię Smutek

SOBOTA - 9 IV 2016r.
godz. 18.00
1. Za + Zofię Czekaj
2. Za + o. Luigi Faccenda

Extra: Za + Stefanię Smutek  9/30
Extra: Za + Jana Gąsiorek z rodzicami i dziadkami

 

*************************************

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 27 III 2016
godz. 8.00
Za + Mariannę i Józefa Piwczyk
godz. 11.00
1. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Karoliny w 18. rocznicę urodzin
2. Za ++ polecanych w wypominkach
godz.17.00
Za + Irenę Dudek  26/30

Extra: Za + Krzysztofa Zięba  6/15


PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - 28 III 2016
godz. 8.00
Za + Jana z żoną Letycją
godz. 11.00
O dary Ducha Świętego dla Arlety w 21. rocznicę urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Niepokalanej
godz. 17.00
Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Irenę Dudek


WTOREK - 29 III 2016
godz. 18.00
1. Za + Stanisława Świadek
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Irenę Dudek
Extra: Za + Marię Antoniego i Jana Gąsiorek

ŚRODA - 30 III 2016
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz  8/30
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Irenę Dudek
Extra: Za + Krzysztofa Zięba  7/15

 

CZWARTEK - 31 III 2016
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Irenę Dudek
Extra: Za + Krzysztofa Zięba  8/15

 

PIĄTEK - 1 IV 2016
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek  1/30
Extra: Za + Krzysztofa Zięba  9/15


SOBOTA - 2 IV 2016
godz. 18.00
1. Za + Juliusza i jego rodziów
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Stefanię Smutek
Extra: Za + Krzysztofa Zięba  10/15

****************************

Niedziela Palmowa - 20 III 2016
godz. 8.00
Za + Mariannę i Józefa Piwczyk
godz. 11.00
Za + Władysława Zając
godz.17.00
W intencji Parafian

Extra: Za + Irenę Dudek  20/30


WIELKI PONIEDZIAŁEK - 21 III 2016
godz. 18.00
1. Za + Mieczysława Wawro w 7. Rocznicę śmierci
2. Za + Zofię Czekaj  26/59

Extra: Za + Irenę Dudek
Extra: Za + Krzysztofa Zięba  5/15


WIELKI WTOREK - 22 III 2016
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz  6/30
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Irenę Dudek
Extra: W intencji Bogu wiadomej

WIELKA ŚRODA - 23 III 2016
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zofię Czekaj
3. Za + Emilię Świadek i ++ rodziców

Extra: Za + Irenę Dudek

WIELKI CZWARTEK - 24 III 2016
godz. 18.00
Za + Irene Dudek

WIELKI PIĄTEK - 25 III 2016
godz. 18.00
------


WIELKA SOBOTA - 26 III 2016
godz. 21.00  !
1. W intencji Parafian
2. Za + Józefa i jego rodziców

Extra: Za + Irenę Dudek

**********************

V Niedziela Wielkiego Postu - 13 III 2016
godz. 8.00
Za + Józefa Klekot
godz. 11.00
1. Za + Anielę, Józefa i syna Józefa Świadek
2. Za + Ludwika Kościelniak w 5 rocznicę śmierci
godz.17.00
Za + Krzysztofa

Extra: Za + Irenę Dudek  13/30


PONIEDZIAŁEK - 14 III 2016
godz. 18.00
1. W intencji Rycerstwa Niepokalanej
2. Za + Zofię Czekaj  20/59
3. O powrót do zdrowia, potrzebne łaski dla Jacka

Extra: Za + Irenę Dudek


WTOREK - 15 III 2016
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Irenę Dudek

ŚRODA - 16 III 2016
godz. 17.00  !!
1. Dziękczynienie i uwielbienie Boga za Jego miłość i miłosierdzie
2. Za + Zofię Czekaj
3. Za + Jana i Teklę Bielenin

Extra: Za + Irenę Dudek

CZWARTEK - 17 III 2016
godz. 15.00 !!
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Irenę Dudek

PIĄTEK - 18 III 2016
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Irenę Dudek
Extra: Za + Krzysztofa Zięka  3/15


SOBOTA - 19 III 2016
godz. 18.00
1. Za + Józefa Gibas
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Irenę Dudek
Extra: Za + Krzysztofa Zięba 4/15

---

IV Niedziela Wielkiego Postu - 6 III 2016
godz. 8.00
Za + Marię i Franciszka Korbel
godz. 11.00
1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Tymona
2. W intencji Bogu wiadomej
godz.17.00
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Ireny w 50. rocznicę urodzin

Extra: Za + Irenę Dudek  6/30


PONIEDZIAŁEK - 7 III 2016
godz. 18.00
1. W intencji Kapituły
2. Za + Marię Lekacz  1/30
3. Za + Zofię Czekaj  14/59

Extra: Za + Irenę Dudek  7/30


WTOREK - 8 III 2016
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Rycerstwa Niepokalanej ze Świnnej z rodzinami
2. Za + Zofię Czekaj
3. Za ++ Misjonarki i Wolontariuszy

Extra: Za + Irenę Dudek

ŚRODA - 9 III 2016
godz. 18.00
1. Za + Zofię Czekaj
2. Za + o. Luigi Faccenda

Extra: W intencji Panu Bogu widomej
Extra: Za + Irenę Dudek

CZWARTEK - 10 III 2016
godz. 18.00
1. Za + Zofię Czekaj
2. Za + Konstantego i Czesława Zielińskich

Extra: Za + Irenę Dudek
Extra: Za + Leszka Kamińskiego w 25. rocznicę śmierci oraz ++ dziadków Leokadię i Stanisława

PIĄTEK - 11 III 2016
godz. 18.00
1. Za + Marię Lekacz
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Irenę Dudek
Extra: Za + Krzysztofa Zięka  1/15


SOBOTA - 12 III 2016
godz. 18.00
1. Za + Otylię Malarek
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Irenę Dudek
Extra: Za + Krzysztofa Zięka

-----

III Niedziela Wielkiego Postu - 28 II 2016
godz. 8.00
Za + Janinę i Ludwika Kulka
godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach
godz.17.00
Za + Władysława Tlałkę  29/30

Extra: Za + Macieja Bielenin  29/30
Extra: W intencji Parafian


PONIEDZIAŁEK - 29 II 2016
godz. 18.00
1. Za + Józefa Ciszewskiego
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Macieja Bielenin
Extra:  Za + Władysława Tlałkę

WTOREK - 1 III 2016
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz łaskę zdrowia dla Zofii Skalny w 75 rocznicę urodzin
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + o. Antoniego Dudka i + ks. Tadeusza Stawiarskiego
Extra: Za + Irenę Dudek  1/30

ŚRODA - 2 III 2016
godz. 18.00
1. Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: W intencji Panu Bogu widomej
Extra: Za + Irenę Dudek

CZWARTEK - 3 III 2016
godz. 18.00

1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Irenę Dudek

PIĄTEK - 4 III 2016
godz. 18.00
1. Za + Zofię Czekaj
2. Za + Adama Kędziora

Extra: Za + Irenę Dudek


SOBOTA - 5 III 2016
godz. 18.00
1. Za + Andrzeja Mentelskiego z mamą Stefanią
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Irenę Dudek

-------

 

II Niedziela Wielkiego Postu - 21 II 2016
godz.8.00
Za + Józefa Ciszewskiego
godz. 11.00
Za + syna Józefa Bielenin
godz. 17.00
Za + Władysława Tlałkę  22/30

Gorzkie Żale - godz. 16:15

Extra: Za + Marię Gajecką  14/15
Extra: Za + Macieja Bielenin  12/30

 

PONIEDZIAŁEK - 22 II 2016
godz. 18.00
1. O zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz potrzebne łaski dla Stanisława Korycika
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Macieja Bielenin
Extra: Za + Marię Gajecką  15/15
Extra: Za + Włdysława Tlałkę


WTOREK - 23 II 2016

godz. 18.00
1. Za + Józefa Ciszewskiego
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Macieja Bielenin
Extra: Za + Władysława Tlałkę


ŚRODA - 24 II 2016

godz. 18.00
1. Za + Józefa Ciszewskiego
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Macieja Bielenin
Extra: Za + Władysława Tlałkę


CZWARTEK - 25 II 2016

godz. 18.00
1. Za + Józefa Ciszewskiego
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Macieja Bielenin
Extra: Za + Władysława Tlałkę


PIĄTEK - 26 II 2016

godz. 18.00
1. Za + Józefa Ciszewskiego
2. Za + Marię Lekacz
3. O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Ryszarda w 18 rocznicę urodzin oraz potrzebne łaski dla wnuczek Emilki i Zuzi

Droga krzyżowa - godz. 17:30

Extra: Za + Macieja Bielenin
Extra: Za + Władysława Tlałkę


SOBOTA - 27 II 2016

godz. 18.00
1. Za + Józefa Ciszewskiego
2. Za + Macieja Bielenin  28/30

Extra: Za + Władysława Tlałkę
Extra: Za + Anielę Hernas

-----

 

I Niedziela Wielkiego Postu - 14 II 2016
godz.8.00
Za + Mariannę i Józefa
godz. 11.00
W intencji Rycerstwa Niepokalanej
godz. 17.00
1. O uzdrowienie mamy Marty Urbańczyk
2. Za + Władysława Tlałkę  15/30

Gorzkie Żale - godz. 16:15

Extra: W intencji Parafian
Extra: Za + Macieja Bielenin  15/15

 

PONIEDZIAŁEK - 15 II 2016
godz. 18.00
1. W intencji Parafian
2. Za + Stanisława i Zofię Smętek

Extra: Za + Macieja Bielenin
Extra: Za + Marię Gajecką  9/15
Extra: Za + Włdysława Tlałkę


WTOREK - 16 II 2016

godz. 18.00
O Boże błogosławieństwo, miłość, wiarę i opiekę Niepokalanej i św. Maksymiliana dla rodziny Lis

Extra: Za + Macieja Bielenin 10/30
Extra: Za + Władysława Tlałkę 10/30
Extra: Za + Marię Gajecką  10/15


ŚRODA - 17 II 2016

godz. 18.00
1. Za + Józefa Ciszewskiego
2. Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Macieja Bielenin
Extra: Za + Władysława Tlałkę


CZWARTEK - 18 II 2016

godz. 18.00
Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Macieja Bielenin
Extra: Za + Władysława Tlałkę
Extra: Za + Marię Gajecką 11/15


PIĄTEK - 19 II 2016

godz. 18.00
Za + Zofię Czekaj

Extra: Za + Macieja Bielenin
Extra: Za + Władysława Tlałkę
Extra: Za + Marię Gajecką


SOBOTA - 20 II 2016

godz. 18.00
1. W intencji Parafian
2. Za + Macieja Bielenin  21/30

Extra: Za + Władysława Tlałkę
Extra: Za + Marię Gajecką  13/15

 

-----

IV Niedziela Zwykła - 31 I 2016
godz. 8.00

Za + Annę i Sylwestra Baruś
godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach
godz. 17.00
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla rodziny

Extra: Za + Macieja Bielenin 1/30
Extra: Za + Władysława Tlałkę 1/30

PONIEDZIAŁEK - 1 II 2016
godz. 18.00

1. O zdrowie, potrzebne łaski w rodzinie Bożeny i Bernadety
2. O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla członków SITP Wadowice i ich rodzin i najbliższych
3. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i bezpieczeństwo dla strażaków JRG Andrychów i ich rodzin

Extra: Za + Macieja Bielenin
Extra: Za + Władysława Tlałkę

WTOREK - Ofiarowanie Pańskie - 2 II 2016
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Franciszka dla Bartłomieja
2. Za + Józefa Ciszewskiego

Extra: Za + Macieja Bielenin
Extra: Za + Władysława Tlałkę

ŚRODA - 3 II 2016
godz. 18.00

1. O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla pracowników Komendy Powiatowej w Chrzanowie oraz strażaków JRG w Chrzanowie i ich rodzin
2. Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu oraz ++ członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Extra: Za + Macieja Bielenin
Extra: Za + Władysława Tlałkę
Extra: Za + Marię Gajecha 1/15

CZWARTEK - 4 II 2015
godz. 18.00

W intencji Wspólnoty Żywego Różańca

Extra: Za + Macieja Bielenin
Extra: Za + Władysława Tlałkę
Extra: Za + Marię Gajecha

PIĄTEK - 5 II 2016
godz. 18.00
Za + Annę i Ludwika Czekaj

Extra: Za + Macieja Bielenin
Extra: Za + Władysława Tlałkę
Extra: Za + Marię Gajecha

SOBOTA - 6 II 2016
godz. 18.00
1. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne dary Ducha Świętego dla Krystyny, Andrzeja i całej rodziny
2. Za + Macieja Bielenin 7/30

Extra: Za + Macieja Bielenin
Extra: Za + Władysława Tlałkę
Extra: Za + Marię Gajecha

 

III Niedziela Zwykła - 24 I 2016
godz. 8.00

Za ++ rodziców Zofię i Rudolfa

godz. 11.00
Za ++ z rodziny Janeczko

godz. 17.00
Za + Stanisławę Leśniak 24/30

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj 24/30

PONIEDZIAŁEK - 25 I 2016
godz. 18.00

1. Za + Raffaelę Aguzzoni
2. Za + Francesco Marcaccini

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

WTOREK - 26 I 2016
godz. 18.00
1. Za + Józefa Ciszewskiego
2. Za + Adama Poszwa w 2 rocz. śmierci

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

ŚRODA - 27 I 2016
godz. 18.00

1. Za + Józefa Ciszewskiego
2. W int. Wspólnoty MI z Rychwałdu

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

CZWARTEK - 28 I 2015
godz. 18.00

1. Za + Józefa Ciszewskiego
2. Za + Raffaelę Aguzzoni

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

PIĄTEK - 29 I 2016
godz. 18.00
1. Za + Raffaelę Aguzzoni
2. Za ++ Józefa i Annę Salamon

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

SOBOTA - 30 I 2016
godz. 18.00
1. Za + Ewę Witasik w 1 rocz. śmierci
2. Za + Jadwigę Czuwaj
3. O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Mateusza
w 18 rocz. urodzin

Extra: Za + Stanisławę Leśniak

 

II Niedziela Zwykła - 17 I 2016
godz. 8.00

Za + Kazimierza Budka

godz. 11.00
Za ++ Agnieszkę i Kazimierza Wojtala

godz. 17.00
Za + Stanisławę Leśniak 17/30

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj 17/30
Extra: W intencji Parafian

PONIEDZIAŁEK - 18 I 2016
godz. 18.00

1. Za + Jana Zawadzkiego i jego rodziców
2. Za + o. Luigi Faccenda
3. Dziękczynna za odsyskane zdrowie z prośbą o dalszą opiekę dla Danuty

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

WTOREK - 19 I 2016
godz. 18.00
1. Za ++ Henryka Skalnego oraz Franciszka i Józefę Skalny
2. Za ++ Misjonarki i Wolontariuszy

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

ŚRODA - 20 I 2016
godz. 18.00

1. Za + Raffelle Aguzzoni
2. Za ++ Helenę i Tomasza oraz zmarłych z rodziny

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

CZWARTEK - 21 I 2015
godz. 18.00

1. Za + Józefa Ciszewskiego
2. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Jadwigi Słowik i jej rodziny

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

PIĄTEK - 22 I 2016
godz. 18.00
1. Za + Józefa Ciszewskiego
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

SOBOTA - 23 I 2016
godz. 18.00
1. Za ++Franciszkę i Franciszka Janeczko
2. Za + Jadwigę Czuwaj
3. Za + Józefa Bielenin

Extra: Za + Stanisławę Leśniak

 

Niedziela Chrztu Pańskiego - 10 I 2016
godz. 8.00

Za ++ Agnieszkę i Kazimierza Wojtala

godz. 11.00
Za + Jana Niesyto

godz. 17.00
Za + Stanisławę Leśniak 10/30

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj 10/30

PONIEDZIAŁEK - 11 I 2016
godz. 18.00

1. Za + Anielę Świadek
2. Za + Jana Bąk

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

WTOREK - 12 I 2016
godz. 18.00
1. Za + Anielę Świadek
2. Za + Jana Bąk

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

ŚRODA - 13 I 2016
godz. 18.00

1. Za + Anielę Świadek
2. Za + Jana Bąk

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

CZWARTEK - 14 I 2015
godz. 18.00

1. W intencji Rycerstwa Niepokalanej
2. Za + Jana Bąk

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

PIĄTEK - 15 I 2016
godz. 18.00
1. Za + Tadeusza Ambroża
2. Za ++ Władysława i Stanisławę Rochowiak

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

SOBOTA - 16 I 2016
godz. 18.00
1. Za + Małgorzatę Chylaszek
2. Za + Jadwigę Czuwaj

Extra: Za + Stanisławę Leśniak

 

II Niedziela po Bożym Narodzeniu - 03 I 2016
godz. 8.00

Za ++ rodziców Marię i Bronisława

godz. 11.00
Za ++ Marię, Stanisława, Zofię i Jana Włoszek

godz. 17.00
Za + Stanisławę Leśniak 3/30

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj 3/30
Extra: W intencji Parafian

PONIEDZIAŁEK - 4 I 2016
godz. 18.00

1. Za + Anielę Świadek
2. Za + Stanisława i jego rodziców

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak
Extra: Za + Janusza Górkę

WTOREK - 5 I 2016
godz. 18.00
1. Za + Anielę Świadek
2. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

ŚRODA - Objawienie Pańskie - 6 I 2016
godz. 08.00

Za + Stanisława Smętek w 5 rocz. śmierci

godz. 11.00
Za + Stanisławę Leśniak

godz. 17.00
Za + Anielę Świadek

Extra: Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i dobrodziejów Zakonu oraz ++ członków FZŚ
Extra: Za + Jadwigę Czuwaj

CZWARTEK - 7 I 2015
godz. 18.00

1. W int. Wspólnoty Żywego Różańca
2. Za + Anielę Świadek

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak
Extra: Za + o. Euzebiusza Ciaćka 2/5

PIĄTEK - 8 I 2016
godz. 18.00
1. Za + Anielę Świadek
2. Za + Jana Bąk

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj
Extra: Za + Stanisławę Leśniak

SOBOTA - 9 I 2016
godz. 18.00
1. Za + Anielę Świadek
2. Za + Jadwigę Czuwaj
3. Za + Jana Bąk

Extra: Za + Stanisławę Leśniak

 

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa - 27 XII 2015
godz. 8.00

Dziękczynna o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 35 r. ślubu

godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach

godz. 17.00
Za + Eugeniusza Miłkowskiego 27/30

Extra: Za + Helenę Bugała
Extra: W intencji Parafian

PONIEDZIAŁEK - 28 XII 2015
godz. 18.00

Za + Irenę Staszak w 5 rocznicę śmierci

Extra: O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne dary Ducha Świętego dla Małgorzaty Włosińskiej
Extra: Za + Helenę Bugała
Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego 28/30

WTOREK - 29 XII 2015
godz. 18.00
1. Za + Anielę Świadek
2. Za + Jana Bąk

Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego

ŚRODA - 30 XII 2015
godz. 18.00

1. Za + Anielę Świadek
2. Za + Jana Bąk

Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego

CZWARTEK - 31 XII 2015
godz. 17.00

1. Za + Sylwestra Klekot
2. Za ++ Sylwestra i Annę Baluś
3. Za + Anielę Świadek

PIĄTEK - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 01 I 2016
godz. 8.00
Za ++ Marię i Stanisława Włoszek

godz. 11.00
Za + Janusza Górkę w 1 rocz. śmierci

godz. 17.00
Za + Stanisławę Leśniak 1/30

Extra: Za + Jadwigę Czuwaj 1/30

SOBOTA - święto św. Szczepana - 02 I 2016
godz. 18.00
1. Za + Anielę Świadek
2. Za + Stanisławę Leśniak
3. Za + Jadwigę Czuwaj

 

IV Niedziela Adwentu - 20 XII 2015
godz. 8.00

1. W intencji parafian
2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Maksymiliana oraz potrzebne Dary Ducha Św. dla Darii Urbańczyk w 18. rocz. urodzin

godz. 11.00
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla br. Darka z okazji imienin

godz. 17.00
Za + Eugeniusza Miłkowskiego 20/30

Extra: Za + Helenę Bugała

PONIEDZIAŁEK - 21 XII 2015
godz. 18.00

1. Za + Anielę Świadek 29/45
2. Za ++ Marię i Jana Dybuła
3. W intencji Bogu wiadomej

Extra: Za + Helenę Bugała
Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego

WTOREK - 22 XII 2015
godz. 18.00
1. Za + Anielę Świadek
2. Za + Jana Bąk

Extra: Za + Helenę Bugała
Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego

ŚRODA - 23 XII 2015
godz. 18.00

1. Za + Anielę Świadek
2. Za + Jana Bąk

Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego

CZWARTEK - 24 XII 2015
godz. 8.00

1. Za + Franciszka i syna Kazimierza Kulko
2. Za + Anielę Świadek

Extra: Za + Helenę Bugała
Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego

PIĄTEK - Uroczystość Narodzenia Pańskiego - 25 XII 2015
godz. 00.00

W intencji parafian i dobrodziejów

godz. 8.00
Za ++ Mariannę i Józefa Piwczyk

godz. 11.00
Za + Eugeniusza Miłkowskiego

godz. 17.00
Za + Helenę Bugała

SOBOTA - święto św. Szczepana - 26 XII 2015
godz. 8.00
Za + Jana Piwczyk

godz. 11.00
Za ++ Dorotę i Stanisława Król

godz. 17.00
Za + Eugeniusza Miłkowskiego

Extra: Za + Helenę Bugała
Extra: W intencji Parafian

 

III Niedziela Adwentu - 13 XII 2015
godz. 8.00

Za ++ Zofię i Józefa Piskorz

godz. 11.00
W int. parafian

godz. 17.00
Za + Eugeniusza Miłkowskiego 13/30

Extra: Za + Helenę Bugała

PONIEDZIAŁEK - 14 XII 2015
godz. 18.00

1. W int. MI
2. Za + Helenę Bugała

Extra: Za + o. Luigi Faccenda
Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego

WTOREK - 15 XII 2015
godz. 18.00
1. Za + Anielę Świadek 25/45

Extra: Za + Helenę Bugała
Extra: Za ++ Misjonarki i Misjonarzy
Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego

ŚRODA - 16 XII 2015
godz. 18.00

1. Za + Anielę Świadek

Extra: Za + Helenę Bugała
Extra: W intencji Misjonarzy Niepokalanej
Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego

CZWARTEK - 17 XII 2015
godz. 18.00

1. Za + Anielę Świadek
2. Za ++ Włodzimierza, Zofię, Stanisława Marusza

Extra: Za + Helenę Bugała
Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego

PIĄTEK - 18 XII 2015
godz. 18.00

1. Za + Anielę Świadek
2. Za + Eugeniusza Miłkowskiego
3. Za + Jana Bąk

Extra: Za + Helenę Bugała

SOBOTA - 19 XII 2015
godz. 18.00
W intencji Panu Bogu wiadomej

Extra: Za + Helenę Bugała
Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego 19/30

 

II Niedziela Adwentu - 6 XII 2015
godz. 8.00

o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Dariusza w dniu urodzin

godz. 11.00
Za ++ Konstantego i Czesława Zielińskich

godz. 17.00
Za + Anielę Świadek

Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego

PONIEDZIAŁEK - 7 XII 2015
godz. 18.00

1. Za + ks. Eliglio Venturelli
2. Za + Anielę Świadek
3. Za + Jana Bąk

Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego

WTOREK - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 XII 2015
godz. 18.00
1. Za + Anielę Świadek
2. Za ++ Misjonarki Niepokalanej i Wolontariuszy

Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego
Extra: Za + Mariana Włosińskiego w 4 rocznicę śmierci

ŚRODA - 9 XII 2015
godz. 18.00

1. Za + Anielę Świadek
2. Za + o. Luigi Faccenda
3. Za + Jana Bąk

Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego

CZWARTEK - 10 XII 2015
godz. 18.00

1. Za + Anielę Świadek
2. Za + Natalię Szalkiewicz

Extra: Za + Jana Bąk
Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego

PIĄTEK - 11 XII 2015
godz. 11.00

W intencji Górników i ich rodzin

godz. 18.00
1. Za + Anielę Świadek
2. Za + Eugeniusza Miłkowskiego
3. Za + Jana Bąk

Extra: O pomyślne zdanie egzaminów przez Pawła i Jolantę

SOBOTA - 12 XII 2015
godz. 18.00
1. Za + Anielę Świadek
2. Za + Julię Stachoń
3. Za + Jana Bąk

Extra: Za + Eugeniusza Miłkowskiego

 

I Niedziela Adwentu - 29 XI 2015
godz. 8.00

Za + Wandę Lekacz

godz. 11.00
1. W intencji dziecka ochrzczonego
2. Za ++ polecanych w wypominkach

godz. 17.00
W intencji Parafian

PONIEDZIAŁEK - 30 XI 2015
godz. 18.00

1. W intencji Concentta Tartaglione
2. Za + Anielę Świadek 13/45

WTOREK - 1 XII 2015
godz. 18.00
1. Ku czci Boga Ojca, aby był znany, czczony i kochany oraz za wszystkich, którzy jeszcze nie poznali Bożej miłości, za Kościół Święty, za konających, za dusze w czyśćcu cierpiące i w pewnej intencji.
2. Za + Ines Cilla

ŚRODA - 2 XII 2015
godz. 18.00

1. Ku czci Boga Ojca, aby był znany, czczony i kochany oraz za wszystkich, którzy jeszcze nie poznali Bożej miłości, za Kościół Święty, za konających, za dusze w czyśćcu cierpiące i w pewnej intencji.
2. Za ++ Braci, Siostry, Krewnych, Przyjaciół, Dobrodziejów oraz zmarłych z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
3. Za + Anielę Świadek

CZWARTEK - 3 XII 2015
godz. 18.00

1. Ku czci Boga Ojca, aby był znany, czczony i kochany oraz za wszystkich, którzy jeszcze nie poznali Bożej miłości, za Kościół Święty, za konających, za dusze w czyśćcu cierpiące i w pewnej intencji.
2. W intencji Żywego Różańca
3. Za + Anielę Świadek

PIĄTEK - 4 XII 2015
godz. 11.00

W intencji Górników i ich rodzin

godz. 18.00
1. W intencji Rosella Spadoni i rodziny, o zdrowie i bł. Boże
2. Za + Anielę Świadek
3. Za + Eugeniusza Miłkowskiego 4/3

SOBOTA - 5 XII 2015
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Maksymiliana dla Małgorzaty i Stanisława
w 40 rocznicę sakramentu małżeństwa
2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Cecylii i Edwarda Skupień oraz dzieci z rodzinami.
3. Za + Anielę Świadek

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 22 XI 2015
godz. 8.00

Za ++ Annę i Karola oraz ich rodziców

godz. 11.00
W intencji Parafian

godz. 17.00
Za + Stanisława Bucki

Extra: Za + Genowefę Maroszek 22/30
Extra: Za + Zofię Odrobińską 22/30

PONIEDZIAŁEK - 23 XI 2015
godz. 18.00

1. Za + Franciszka Wójcik
2. Za + Władysława Halaburda

Extra: Za + Genowefę Maroszek
Extra: Za + Zofię Odrobińską

WTOREK - 24 XI 2015
godz. 18.00
1. Za + Franciszka Wójcik
2. Za + Władysława Halaburda

Extra: Za + Genowefę Maroszek
Extra: Za + Zofię Odrobińską

ŚRODA - 25 XI 2015
godz. 18.00

1. Za + Franciszka Wójcik
2. Za + Władysława Halaburda

Extra: Za + Zofię Odrobińską
Extra: Za + Genowefę Maroszek

CZWARTEK - 26 XI 2015
godz. 18.00

1. Za + Franciszka Wójcik
2. Za + Władysława Halaburda

Extra: Za + Genowefę Maroszek
Extra: Za + Zofię Odrobińską

PIĄTEK - 27 XI 2015
godz. 18.00

1. Za + Franciszka Wójcik
2. Za + Anielę Świadek
3. Za + Genowefę Maroszek

Extra: Za + Zofię Odrobińską 27/30

SOBOTA - 28 XI 2015
godz. 18.00
1. Za + Jana Raba
2. Za + Anielę Świadek

Extra: Za + Genowefę Maroszek
Extra: Za + Zofię Odrobińską

 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 XI 2015
godz. 8.00

Za ++ z rodziny Lekacz

godz. 11.00
W intencji Parafian

godz. 17.00
O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz św. Maksymiliana i MB dla rodziny Jana i Małgorzaty Norek i dzieci z rodzinami

Extra: Za + Genowefę Maroszek 15/30
Extra: Za + Zofię Odrobińską 15/30

PONIEDZIAŁEK - 16 XI 2015
godz. 18.00

1. Za + Elżbietę

Extra: Za + Genowefę Maroszek
Extra: Za + Zofię Odrobińską
Extra: Za + o. Luigi Faccenda

WTOREK - 17 XI 2015
godz. 18.00
1. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Genowefę Maroszek
Extra: Za + Zofię Odrobińską
Extra: Za ++ Misjonarki i Misjonarzy

ŚRODA - 18 XI 2015
godz. 18.00

Za + Franciszka Wójcik

Extra: W intencji Misjonarzy Niepokalanej
Extra: Za + Zofię Odrobińską
Extra: Za + Genowefę Maroszek

CZWARTEK - 19 XI 2015
godz. 18.00

1. Za + Władysława Halaburda
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Genowefę Maroszek
Extra: Za + Zofię Odrobińską

PIĄTEK - 13 XI 2015
godz. 18.00

1. Za + Anielę Świadek 10/45
2. Za + Zofię Odrobińską
3. Za + Genowefę Maroszek

Extra: Za + Zofię Odrobińską 13/30

SOBOTA - 14 XI 2015
godz. 18.00
1. Za + Władysława Halaburda
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Genowefę Maroszek
Extra: Za + Zofię Odrobińską

 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 XI 2015
godz. 8.00

Za ++ Stefanię, Macieja, Ernesta Korczyk

godz. 11.00
Za ++ Alojzego, Wiktorię i ich rodziców

godz. 17.00
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Rozalii Baran w 85 r. urodzin

Extra: Za + Genowefę Maroszek 8/30
Extra: Za + Zofię Odrobińską 8/30

PONIEDZIAŁEK - 9 XI 2015
godz. 18.00

1. Za + O. Luigi Faccenda
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Genowefę Maroszek 9/30
Extra: Za + Zofię Odrobińską 9/30

WTOREK - 10 XI 2015
godz. 18.00
1. Za + Franciszka Wójcik
2. Za ++ Karolinę i Mateusza Pawełkiewicz

Extra: Za + Genowefę Maroszek 10/30
Extra: Za + Zofię Odrobińską 10/30

ŚRODA - 11 XI 2015
godz. 18.00

1. Za ++ Zofię i Stanisława Kościelniak

Extra: Za + Genowefę Maroszek 11/30
Extra: Za + Zofię Odrobińską 11/30

CZWARTEK - 12 XI 2015
godz. 18.00

Za ++ Wiktorię i Leona Janas
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Genowefę Maroszek 12/30
Extra: Za + Zofię Odrobińską 12/30

PIĄTEK - 13 XI 2015
godz. 18.00

1. Za + Anielę Świadek 9/45
2. Za + Franciszka Wójcik
3. Za + Genowefę Maroszek 13/30

Extra: Za + Zofię Odrobińską 13/30

SOBOTA - 14 XI 2015
godz. 18.00
1. W int. MI
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Genowefę Maroszek 14/30
Extra: Za + Zofię Odrobińską 14/30

 

NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - 1 XI 2015
godz. 8.00

Za ++ Ludwikę, Franciszka, Jana

godz. 11.00
Za ++ Ryszarda, Agnieszkę, Kazimierza, Jana i Marię

godz. 17.00
Za ++ Wiktorię, Alojzego oraz Dorotę Zielińską

Extra: Za + Genowefę Maroszek 1/30
Extra: Za + Zofię Odrobińską 1/30

PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - 2 XI 2015
godz. 18.00

Za + Elżbietę Smętek

Extra: Za + Genowefę Maroszek 2/30
Extra: Za + Zofię Odrobińską 2/30
Extra: Za ++ Braci, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów 1/5

WTOREK - 3 XI 2015
godz. 18.00
W int. Braci, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów

Extra: Za + Genowefę Maroszek 3/30
Extra: Za + Zofię Odrobińską 3/30

ŚRODA - 4 XI 2015
godz. 18.00

1. Za ++ Braci, Krewnych
2. Za + Zofię Odrobińską

Extra: Za + Genowefę Maroszek 4/30

CZWARTEK - 5 XI 2015
godz. 18.00

1. W int. Żywego Różańca
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Genowefę Maroszek 5/30
Extra: Za + Zofię Odrobińską 5/30

PIĄTEK - 6 XI 2015
godz. 18.00

1. Za ++ Honoratę Mieczysława Meres oraz + Józefę Podejma
2. Za + Genowefę Maroszek 6/30

Extra: Za + Zofię Odrobińską 6/30

SOBOTA - 7 XI 2015
godz. 18.00
1. Za ++ Misjonarki Niepokalanej i Wolontariuszy
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Genowefę Maroszek 7/30
Extra: Za + Zofię Odrobińską 7/30

 

NIEDZIELA - ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA - 25 X 2015
godz. 8.00

Za ++ Stanisława, Irenę Budka

godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach

godz. 17.00
Za + Różę Sklorz

PONIEDZIAŁEK - 26 X 2015
godz. 18.00

1. Za ++ Marii Strobel
2. Za + Franciszka Wójcik

WTOREK - 27 X 2015
godz. 18.00
1. O wytrwanie na drodze powołania zakonnego, dary Ducha Świętego, opiekę MB dla Kamila Korczyka
2. Za + Franciszka Wójcik

ŚRODA - 28 X 2015
godz. 18.00

1. O podjęcie decyzji o powołaniu do małżeństwa dla Marty i Damiana
2. Za + Franciszka Wójcik

CZWARTEK - 29 X 2015
godz. 18.00

1. Za ++ Marię i Czesława Kozłowskich
2. Za + Franciszka Wójcik

PIĄTEK - 30 X 2015
godz. 18.00

1. Za + Jana Domżoł
2. Za + Franciszka Wójcik

SOBOTA - 31 X 2015
godz. 18.00
1. Za ++ Irenę, Józefa i rodziców
2. Za + Franciszka Wójcik

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 X 2015
godz. 8.00

Za ++ Marinnę i Józefa Piwczyk

godz. 11.00
Dziękczynna za 23 lata sakramentu małżeństwa Renaty i Piotra z prośbą o błogosławieństwo dla córek Hanny i Karoliny

godz. 17.00
Za + Różę Sklorz

Extra: Za + Jana Domżoł 18/30
Extra: Za + Józefa Dachowskiego 14/15

PONIEDZIAŁEK - 19 X 2015
godz. 18.00

1. Za ++ Łucję i Walentego Pędrys
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Różę Sklorz 19/30
Extra: Za + Jana Domżoł 19/15
Extra: Za + Józefa Dachowskiego 15/15

WTOREK - 20 X 2015
godz. 18.00
1. Za + Stanisława Świadek
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Róże Sklorz
Extra: Za + Jana Domżoł

ŚRODA - 21 X 2015
godz. 18.00

1. Do NSPJ i MB Nieustającej Pomocy w pewnej intencji
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Jana Domżoł
Extra: Za + Róże Sklorz

CZWARTEK - 22 X 2015
godz. 18.00

1. Za + Elżbietę Smętek
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Róże Sklorz
Extra: Za + Jana Domżoł

PIĄTEK - 23 X 2015
godz. 18.00

1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę MB i potrzebne łaski dla Agnieszki i Wojciecha Kapias w 5 rocz. Sak. Mał.
2. Za + Jana Domżoł

Extra: Za + Róże Sklorz

SOBOTA - 24 X 2015
godz. 18.00
1. W int. Parafian
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Jana Domżoł
Extra: Za + Róże Sklorz

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 października 2015
godz. 8.00

Za ++ Ludwikę i Fraciszka Zielińskich
godz. 11.00
W intencji Parafian (Jubileusz 25-lecie powstania parafii w Harmężach)
godz. 17.00
Za + Różę Sklorz

Extra: Za + Jana Domżoł 11/30

PONIEDZIAŁEK - 12 X 2015
godz. 18.00

Za + Maksymiliana Korbel

Extra: Za + Różę Sklorz 12/30
Extra: Za + o. Luigi Faccenda
Extra: Za + Jana Domżoł 12/15
Extra: Za + Józefa Dachowskiego 8/15

WTOREK - 13 X 2015
godz. 18.00
Za ++ Stanisława Kapustka, 4 braci i 3 siostry

Extra: Za + Róże Sklorz
Extra: Za ++ Misjonarki i Misjonarzy
Extra: Za + Jana Domżoł
Extra: Za + Józefa Dachowskiego

ŚRODA - 14 X 2015
godz. 18.00

W intencji Rycerstwa Niepokalanej

Extra: Za + Jana Domżoł
Extra: Za + Róże Sklorz
Extra: W intencji Misjonarzy Niepokalanej
Extra: Za + Józefa Dachowskiego

CZWARTEK - 15 X 2015
godz. 18.00

1. Za ++ Stanisława Kapustka, Jana i Annę Botor, Jadwigę i Józefa Kapustka
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Róże Sklorz
Extra: Za + Jana Domżoł
Extra: Za + Józefa Dachowskiego

PIĄTEK - 16 X 2015
godz. 18.00

1. Za ++ Jana i Annę Botor
2. Za + Jana Domżoł

Extra: Za + Róże Sklorz
Extra: W intencji Parafian
Extra: za + Józefa Dachowskiego

SOBOTA - 17 X 2015
godz. 18.00
1. Za + Emanuela Rochowiak
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Jana Domżoł
Extra: Za + Róże Sklorz
Extra: Za + Józefa Dachowskiego

 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU - 4 października 2015
godz. 8.00

Za + Romana Noworytę i jego rodziców
godz. 11.00
W intencji Parafian
godz. 17.00
Za + Różę Sklorz

Extra: Za + Jana Domżoł 4/30

PONIEDZIAŁEK - 5 X 2015
godz. 18.00

1. Za + Stanisława Kapustka, rodzeństwo, Jadwigę i Józefa Kapustka
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Jana Domżoł 5/15
Extra: Za + Różę Sklorz 5/30

WTOREK - 6 X 2015
godz. 18.00
1. Za + Franciszka Wójcik
2. Za + Helenę Prochowską

Extra: Za + Jana Domżoł 6/15
Extra: Za + Róże Sklorz 6/30

ŚRODA - 7 X 2015
godz. 18.00

1. Za ++ Braci, Krewnych i Dobrodziejów
2. Za ++ Stanisława Kapustka, Jana i Annę Botor
3. O spokój w rodzinie, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ewy i jej rodziny

Extra: Za + Jana Domżoł 7/15
Extra: Za + Róże Sklorz 7/30

CZWARTEK - 8 X 2015
godz. 18.00

1. Za ++ Misjonarki Niepokalanej i Misjonarzy
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Róże Sklorz 8/30
Extra: Za + Jana Domżoł 8/30

PIĄTEK - 9 X 2015
godz. 18.00

1. Za + O. Luigi Faccenda
2. Za + Jana Domżoł
3. Za + Romana Noworytę i Feliksa Waliczka

Extra: Za + Róże Sklorz 9/30

SOBOTA - 10 X 2015
godz. 18.00
1. Za ++ Bronisławę, Ernesta i Czesława Korbel
2. Za + Stanisława Kapustka

Extra: Za + Jana Domżoł 10/30
Extra: Za + Róże Sklorz 10/30

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 27 września 2015
godz. 8.00

Za + Emilię Świadek
godz. 11.00
1. W intencji dziecka (chrzest)
2. Za ++ polecanych w wypominkach
godz. 17.00
W intencji Parafian

Extra: Za + Władysławę Wójcik 27/30


PONIEDZIAŁEK - 28 IX 2015
godz. 18.00

1. O łaskę zdrowia dla komendanta Piotra Konar (int. od komendantów Miejskich i Powiatowych)
2. Za + Józefa, Jerzego i Józefę Rafałowskich
3. Za + Władysławę Wójcik 28/30
4. Za + Anielę Świadek 4/45

Extra: Za + Józefa Dachowskiego 2/15


WTOREK - 29 IX 2015

godz. 18.00
1. Za + Stanisława Kapustka, Jadwigę i Józefa Kapustka oraz Jana i Annę Botor
2. Za + Władysławę Wójcik
3. Za + Anielę Świadek

Extra: Za + Józefa Dachowskiego 3/15


ŚRODA - 30 IX 2015
godz. 18.00

1. Za + Franciszka Wójcik
2. Za + Władysławę Wójcik 30/30
3. Za + Anielę Świadek

Extra: Za + Józefa Dachowskiego 4/15


CZWARTEK - 1 X 2015
godz. 18.00

1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2. Za + Anielę Świadek

Extra: Za + Róże Sklorz 1/30
Extra: Za + Jana Domżoł 1/30
Extra: Za + Józefa Dachowskiego 5/15


PIĄTEK - 2 X 2015
godz. 18.00

1. Za + Stanisława, Albina oraz ++ rodziców
2. Za + Anielę Świadek
3. Za + Jana Domżoł 2/30

Extra: Za + Róże Sklorz 2/30
Extra: Za + Józefa Dachowskiego 6/15


SOBOTA - 3 X 2015

godz. 18.00
1. Za + Jadwigę w 85 rocz. urodzin i w 25 rocz. śmierci męża Piotra i syna Gerharda
2. Za + Franciszka Wójcik

Extra: Za + Jana Domżoł 3/30
Extra: Za + Róże Sklorz 3/30
Extra: Za + Józefa Dachowskiego 7/15

----

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 20 września 2015
godz. 8.00

Za + Stanisława w 1 rocznicę śmierci
godz. 11.00
W intencji Parafian
godz. 17.00
Za + Annę i Józefa Waliczek
Extra: Za + Władysławę Wójcik 20/30

PONIEDZIAŁEK - 21 IX 2015
godz. 18.00

1. O szczęśliwą operację i łaskę zdrowia dla Piotra Konar
2. Za + Jerzego i Krystynę, Napoleona i Janinę oraz ++ z pokrewieństwa
3. Za + Władysławę Wójcik 21/30
Extra: Za + o. Luigi Faccenda

WTOREK - 22 IX 2015
godz. 18.00
1. Za + Stanisława Kapustka
2. Za + Władysławę Wójcik
Extra: O łaskę szybkiego powrotu do zdrowia dla Piotra Konar

ŚRODA - 23 IX 2015
godz. 18.00

1. Za + Franciszka Wójcik
2. Za + Władysławę Wójcik

CZWARTEK - 24 IX 2015
godz. 18.00

1. Za + Stanisława Kapustka, Jana i Annę Botor
2. Za + Władysławę Wójcik

PIĄTEK - 25 IX 2015
godz. 18.00

1. Za + Franciszka Wójcik
2. Za + Władysławę Wójcik

SOBOTA - 26 IX 2015
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana dla Macieja w 18 rocznicę urodzin
2. Za + Władysławę Wójcik 26/30

Extra: Za + Józefa Dachowskiego 1/15

----

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 13 września 2015
godz. 8.00

Za + Witolda Gołuch
godz. 11.00
1. W intencji dziecka ochrzczonego
2. Za + Bronisława i Stefanię Włoszek
godz. 17.00
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
w 80 rocznicę urodzin dla Teresy

Extra: Za + Władysławę Wójcik 13/30

PONIEDZIAŁEK - 14 IX 2015
godz. 18.00

1. W intencji Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej
2. Za + Władysławę Wójcik 14/30

Extra: Za + o. Luigi Faccenda

WTOREK - 15 IX 2015
godz. 18.00
1. Za ++ Annę Kubeczko, Sylwestra i Monikę Norek i ich rodziców
2. Za + Władysławę Wójcik
3. Za + Anielę Świadek 1/45

Extra: Za ++ Misjonarki i Wolontariuszy

ŚRODA - 16 IX 2015
godz. 18.00

1. O zdrowie, błogosławieństwo Boże, wszelkie potrzebne łaski dla rodziców Romana i Zofii
2. Za + Władysławę Wójcik
3. Za + Anielę Świadek

Extra: W intencji Misjonarzy Niepokalanej

CZWARTEK - 17 IX 2015
godz. 18.00

1. W intencji Michała i Macieja o rozeznanie drogi życiowej oraz o zdrowie duszy i ciała
2. Za + Władysławę Wójcik
3. Za + Anielę Świadek

PIĄTEK - 18 IX 2015
godz. 18.00

1. Za + Barbarę i Stanisława Kościelniak
2. Za + Władysławę Wójcik
3. Za + Tadeusza Miler w rocznicę urodzin

SOBOTA - 19 IX 2015
godz. 18.00
1. Za + Władysławę Wójcik 19/30
2. Za + Jana Kozłowskiego

----

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 6 września 2015
godz. 8.00

Za + Marię i Stanisława Włoszek
godz. 11.00
Za + Wiktorię, Alojzego i syna Jana
godz. 17.00
Za ++ Wiktorię, Alojzego i Dorotę Zielińską

Extra: Za + Władysławę Wójcik 6/30

PONIEDZIAŁEK - 7 IX 2015
godz. 18.00

1. Za + Stanisława Madeja
2. Za + Władysławę Wójcik 7/30

WTOREK - 8 IX 2015
godz. 18.00
1. Za ++ Misjonarki Niepokalanej i Wolontariuszy
2. Za + Władysławę Wójcik

ŚRODA - 9 IX 2015
godz. 18.00

1. Za + o. Luigi Faccenda
2. Za + Władysławę Wójcik

CZWARTEK - 10 IX 2015
godz. 18.00

1. Za + Jana Kurdziela w 16 rocz. śm., syna Jana w 9 rocz. śm., i wnuka Artura w 17 rocz. śm., oraz + Józefę, Franciszka, siostrę, braci i bratowe z rodziny Chrapczyńskich
2. Za + Władysławę Wójcik

PIĄTEK - 11 IX 2015
godz. 18.00

1. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Zofii Kurdziel
2. Za + Władysławę Wójcik

Extra: W intencji Parafian

SOBOTA - 12 IX 2015
godz. 18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Niepokalanej i św. Maksymiliana oraz łaskę zdrowia dla Stefani Podbiał w 80 rocznicę urodzin.
2. Za + Władysławę Wójcik 12/30
3. Za + Władysława Halaburda

----

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 VIII 2015
godz. 8.00

Za + Ludwikę, Franciszka i Jana
godz. 11.00
Za ++ polecanych w wypominkach
godz. 17.00
Za + Franciszka Szczerbowskiego

Extra: Za + Władysława Tlałkę z rodzicami i teściami

PONIEDZIAŁEK - 31 VIII 2015
godz. 18.00

1. Za + Helenę Prochowską
2. Za + Mariannę i Tomasza Szewczyk
3. Za + Władysława Halaburda

WTOREK - 1 IX 2015
godz. 9.00

W intencji Szkoły Podstawowej w Harmężach
godz. 18.00
1. O zdrowie, Boże błogosławieństwo o potrzebne łaski dla Lucyny Piotrowskiej
2. Za + Władysławę Wójcik 1/30

ŚRODA - 2 IX 2015
godz. 18.00

1. Za + Józefę i Bronisława Antoniak
2. Za + Władysławę Wójcik

CZWARTEK - 3 IX 2015
godz. 18.00

1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2. Za + Władysławę Wójcik
3. Za + Franciszka Wójcika

PIĄTEK - 4 IX 2015
godz. 18.00

1. Za + Rozalię i Józefa Słyś i syna Adama
2. Za + Władysławę Wójcik

SOBOTA - 5 IX 2015
godz. 14.00

W intencji nowożeńców (ślub)
godz. 15.30
W intencji Antoniego Hoppa
godz. 18.00
1. Za ++ Rozalię, Jana, Zdzisława, Stanisławę i Mieczysława Smętek
2. Za + Władysławę Wójcik