Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Cel i idea

CEL I IDEA CENTRUM ŚW. MAKSYMILIANA

Kościół p.w. Matki Bożej Niepokalanej w Harmężach

Zasadniczym zadaniem Centrum św. Maksymiliana jest pełnienie roli formacyjnej i opieki duchowej względem poszczególnych ludzi oraz grup, które przybywają do Centrum.Wiele tych grup przybywa do Oświęcimia w tym celu, aby nawiedzić KL Auschwitz-Birkenau. W naszym Centrum mają więc dobrą sposobność lepszego poznania życia św. Maksymiliana, a przede wszystkim znaczenia i wartości jego heroicznej śmierci w obozie.

Kościół i klasztor w HarmężachCentrum św. Maksymiliana jest przede wszystkim miejscem refleksji i modlitwy oraz miejscem duchowego odpoczynku. W tym celu dla poszczególnych grup organizuje się dni skupienia, rekolekcje oraz sympozja naukowe. Formacja duchowa powinna przypominać każdemu, według słów św. Maksymiliana, że "tylko miłość jest twórcza". Dlatego to miejsce staje się swoistym Sanktuarium Zwycięskiej Miłości. Centrum również "buduje mosty ponad kulturami i religiami", czyli jest otwarte dla każdego człowieka dobrej woli.

P1100117 bis 2 - KopiaJest to więc ośrodek pamięci i modlitwy, wotum wdzięczności za życie, dzieło oraz ofiarę z życia - śmierć męczeńską w bunkrze głodowym św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Centrum istnieje, aby przypominać, że w oświęcimskim obozie zagłady, gdzie panoszyło się nieludzkie zło, odnoszono także wspaniałe zwycięstwa. Najlepszym tego przykładem jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

GH6 bisCentrum służy budowaniu pokoju, miłości i pojednania pomiędzy różnymi narodami i religiami w duchu Świętego Franciszka z Asyżu i Świętego Maksymiliana Kolbe. Jest ośrodkiem służącym kształtowaniu ewangelicznego ducha pokoju i miłości Boga i bliźniego - jako odpowiedź na to co dokonało się w Auschwitz-Birkenau. Zadaniem Centrum jest ewangelizacja inspirowana życiem i czynem Świętego Maksymiliana.

ACentrum jest także miejscem pamięci i modlitwy za tych, którzy zginęli w obozie koncentracyjnym oraz symbolicznym cmentarzem tych, co nie posiadają własnych grobów. Zgodnie z charyzmatem św. Maksymiliana Centrum jest także ośrodkiem apostolatu maryjnego oraz Ośrodkiem Rycerstwa Niepokalanej dla Polski Południowej.