Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Rycerstwo Niepokalanej w Centrum św. Maksymiliana

 

2016-01-17 15.16.32_2

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ W HARMĘŻACH

W dniu 8 grudnia 1990 roku Jego Ekscelencja ks. bp. Franciszek Macharski wydał dokument, w którym erygował Rycerstwo Niepokalanej przy Parafii matki Bożej Niepokalanej w Harmężach. Równocześnie mianował asystentem kościelnym o. Stanisława Sikorę ówczesnego proboszcza i gwardiana. W dniu erekcji wspólnota MI liczyła 65 członków.

W latach 1992-2000 opiekunem Rycerstwa Niepokalanej był ojciec Florian Szczęch.

Rycerze naszej wspólnoty gromadzili się w świątyni adorując Najświętszy Sakrament, słuchali prelekcji o życiu św. Maksymiliana, organizowali wraz z innymi grupami działającymi przy parafii spotkania opłatkowe i prażone.

Wraz z Rycerzami z pobliskiego Bierunia pielgrzymowali śladami św. Maksymiliana: do Zduńskiej Woli, Pabianic, Niepokalanowa (sierpień 1994).

Członkowie MI czynnie uczestniczyli w zjazdach Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie.

W lutym 2002 roku do naszej parafii przybył o. Krystian Żmuda, który został nowym asystentem MI.

Począwszy od kwietnia 2003 roku delegacja naszej wspólnoty, uczestniczyła w Wiosennych Spotkaniach Prezesów i Asystentów Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Niepokalanowie.

Co miesiąc odbywały się spotkania formacji MI, a w pierwszy czwartek miesiąca wszyscy gromadzili się na Mszy Świętej w intencji Rycerzy z naszej wspólnoty.

Ojciec Krystian Żmuda pełnił również funkcję Asystenta Rycerstwa Niepokalanej Krakowskiej Prowincji Franciszkanów.

Wiosną każdego roku Rycerze naszej wspólnoty brali udział w Dniach Kolbiańskich w Harmężach, które gromadziła Rycerzy ze wspólnot Polski Południowej.

W czerwcu 2008r. do naszej parafii przybył o. Piotr Cuber nowy Asystent Prowincjalny Rycerstwa Niepokalanej i do chwili obecnej jest opiekunem wspólnoty MI w Harmężach.

Co miesiąc spotykamy się, by o godz. 15.00 modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie bierzemy czynny udział w spotkaniach formacyjnych przygotowywanych w oparciu o materiały nadesłane z Centrum Międzynarodowego. W spotkaniach bierze udział od 10 do 18 osób.

Msze Święte w intencji MI w Harmężach, są odprawiane 14 dnia każdego miesiąca i gromadzą na modlitwie członków naszej wspólnoty.

W 2013 r. wyłonili się z naszej wspólnoty Rycerze u Stóp Krzyża, skupiający osoby należące do rycerstwa, które jednak z powodu choroby lub podeszłego wieku nie mogą czynnie uczestniczyć w naszych spotkaniach. Tych poprosiliśmy o ofiarowanie modlitwy i cierpienia w intencji naszych działań.

Co roku w styczniu wraz z innymi grupami działającymi przy parafii organizujemy opłatek parafialny.

Do tradycji weszły już:

  • Jesienne Spotkania Liderów MI
  • Dni Kolbiańskie
  • Rekolekcje dla dorosłych
  • Rekolekcje dla młodzieży
  • Diecezjalne Dni Skupienia Rycerstwa Niepokalanej
  • 28 maja rocznica deportacji św. Maksymiliana - Sesja Kolbiańska
  • Co roku 14 sierpnia wraz z przedstawicielami wspólnot MI przybyłymi z Polski Południowej, Niepokalanowa, a nierzadko nawet spoza granic, po nabożeństwie Transitus wyruszamy pieszą pielgrzymką do obozu Auschwitz, gdzie bierzemy udział we Mszy świętej na terenie byłego obozu KL Auschwitz.

Jeśli jesteś zainteresowany/a wstąpieniem w szeregi Rycerstwa Niepokalanej, przyjdź i zobacz.

Kontakt:
o. Piotr
harmeze@franciszkanie.pl
33/ 843-07-11

Spotkania odbywają się w klasztorze w Harmężach w II niedzielę miesiąca o godz. 15:00. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 grudnia 1990 roku o. Ksawery Manuszak OFMConv dokonał uroczystego przyjęcia do Rycerstwa Niepokalanej nowych członków. Na ów dzień, wspólnota liczyła 65 członków, w tym kilkoro dzieci.

 

 Przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej - 7.12.1990r.

Przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej - 7 grudnia 1990 r.