Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Pierwsze śluby zakonne br. Bartłomieja

W sobotę 24 września 2016 r. w Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej dziewięciu franciszkanów złożyło pierwsze śluby zakonne, zobowiązali się żyć w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

Dla Parafii Matki Bożej Niepokalanej w Harmężach radość jest tym większa, gdyż jeden z neoprofesów - br. Bartłomiej Rochowiak pochodzi z naszej parafii.

Wikariusz krakowskiej prowincji franciszkanów o. Mariusz Kozioł wyraził radość, że po ośmiu wiekach wciąż są ludzie, którzy chcą żyć jak św. Franciszek. Jak zaznaczył, „jest to tajemnica”, którą zakonnicy będą zgłębiać przez resztę swojego życia.

Spośród dziewięciu neoprofesów ośmiu należy do krakowskiej prowincji franciszkanów (sześciu Polaków, jeden Ukrainiec i jeden Uzbek), a jeden - do gdańskiej prowincji. Od października podejmą sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie i Łodzi.

Harmęże to mała miejscowość, ale to nie przeszkadza Dobremu Bogu, aby także i tu wzbudzać powołania kapłańskie i zakonne.

Do grona powołanych z Parafii Matki Bożej Niepokalanej w Harmężach należą franciszkanie:

o. Piotr Bielenin, obecnie pełni funkcje gwardiana w Krakowie.

o. Stanisław Rochowiak pracujący na misjach w dalekim Uzbekistanie.

Brat Bartłomiej Rochowiak, który od 1 października 2016 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie.

Dziękujemy Bogu za ich życie i jednocześnie pokornie prosimy dla nich o łaskę wzrastania w świętości na Jego drodze.

Czytaj także:

"Jest za co Bogu dziękować"
Złożyli pierwsze śluby

.