Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Polska Szkoła Duchowości Maryjnej – zapowiedź

W drugiej połowie września rozpocznie się w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach już po raz drugi spotkanie Polskiej Szkoły Duchowości Maryjnej. Na spotkanie może przyjechać każdy, kto tylko pragnie jeszcze bardziej zbliżyć się do Niepokalanej i razem z Nią uczyć się kochać Jej syna, Jezusa Chrystusa.

Polacy znani są ze swej miłości do Matki Bożej. Duchowość maryjna, obecna w Polskiej tradycji niemal od samego początku, przez wieki historii miała ogromny wpływ na kształtowanie się ducha Kościoła i Narodu w Polsce. Również dziś istnieje w naszym kraju wiele ruchów, stowarzyszeń, wspólnot i grup o proweniencji maryjnej. Ich członkowie gorliwie poświęcają się modlitwie i pracy apostolskiej w swoich parafiach. Jak jednak zauważa ks. prof. Józef Kudasiewicz, nasza miłość do Matki Bożej objawia się bardziej w pobożności, niż w duchowości, bardziej w podziwianiu, niż w naśladowaniu. Tymczasem „naśladować Maryję” jest o wiele ważniejsze od Jej „podziwiania”. Jak jednak można kogoś naśladować, jeśli się go wpierw nie pozna?

Wychodząc naprzeciw formacyjnym potrzebom pogłębienia duchowości maryjnej, chcemy Wam zaproponować cykl wykładów z zakresu Polskiej Szkoły Duchowości Maryjnej. Na wiosnę tego roku rozpoczynamy w Centrum św. Maksymiliana pierwszą edycję PSzDM, która w swoim założeniu ma pomóc członkom ruchów maryjnych pogłębić ich tożsamość. Do udziału zapraszamy członków ruchów, stowarzyszeń , grup i wspólnot maryjnych. „Nauczycielami” będą w niej wybitni mistrzowie życia duchowego — święci i błogosławieni żyjący i kształtujący swoją duchowość w Kościele polskim.

Każde spotkanie będzie przybliżeniem jakiejś świętej, czy błogosławionej postaci, bądź grupy osób przeżywających swoje spotkanie z Maryją w szczególny sposób, proponujących swoje własne pomysły, rozwiązania, idee przeżywania duchowości maryjnej. Niektóre z nich są Wam już znane, gdyż sami je praktykujecie, nie wiedząc nawet skąd pochodzą. Inne będą dla Was nowością, odkryciem, a może inspiracją do ożywienia własnej pobożności.

Do udziału w PSzDM zapraszamy siostry zakonne, członkinie zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego, gdyż „wykładowcami” w naszej szkole będą ich założyciele, duchowi ojcowie i matki.

Zapraszamy również do udziału w wykładach kapłanów, asystentów duchowych, moderatorów i animatorów poszczególnych ruchów, którzy dzięki szkole będą mogli pogłębić swoje rozumienie idei ruchów, którym towarzyszą.

Szkoła będzie prowadziła swe zajęcia w cyklu trzyletnim. W każdym roku planujemy trzy spotkania, które będą się odbywać weekendowo. Będziemy rozpoczynać w piątek, późnym wieczorem tak, aby wszyscy, także ci, którzy pracują, mogli dojechać na czas. Sobota będzie przeznaczona na wykłady i warsztaty. Niedziela będzie czasem dzielenia się własnymi refleksjami oraz komunikacji i prowadzenia grupy. Spotkania będą się kończyć obiadem — każdy będzie mógł powrócić do swojego domu w niedzielę wieczorem.

Dla osób niezainteresowanych całym cyklem dziewięciu spotkań będzie możliwość skorzystania z jednego, bądź kilku wybranych tematów. Ci, którzy wezmą udział we wszystkich spotkaniach, otrzymają na zakończenie certyfikat ukończenia kursu Polskiej Szkoły Duchowości Maryjnej.

Wykłady i warsztaty będą prowadzić: dr Monika Waluś UKSW, o. dr Piotr Cuber OFMConv, mgr Urszula Fajczyk oraz duszpasterze posługujący w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

TEMATY SPOTKAŃ POLSKIEJ SZKOŁY DUCHOWOŚCI MARYJNEJ

1. "Kochać Jezusa jak Maryja, kochać Maryję jak Jezus”. Początki polskiej szkoły duchowości maryjnej – Kasper Drużbicki, Jan Chomętowski, Franciszek Fenicki.

 2. „Stroić w sercu majowe ołtarze”. 31 dni w szkole Maryi – św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński (22-24 września 2017 r.)

3. „Rok liturgiczny z Maryją” – o. Prokop Leszczyński OFMCap.

 4. „Ukryta Królowa - Maryjna Szkoła honoracka" – bł. Honorat Koźmiński, bł. Angela Truszkowska, Eliza Cejzik, sł. Boża Aniela Godecka, sł. Boża Marylka Witkowska.

5. „Patrząc ku Maryi na wzburzonym morzu życia” – św. Urszula Ledóchowska.

 6. „Królowo nasza” – św. abp Józef Bilczewski, św. bp Józef Sebastian Pelczar.

 7. „Niepokalana Matka Kościoła”. Formacja – sł. Boży ks. Franciszek Blachnicki.

 8. „Maryja – Uczennica Chrystusa” – sł. Boży kard. Stefan Wyszyński.

 9. „Totus Tuus”. Wychowanie przy Maryi – św. Jan Paweł II.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Co?
Polska Szkoła Duchowości Maryjnej.

Gdzie?
Centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia, ul. Franciszkańska 12.

Kto może wziąć udział?
Członkowie ruchów, stowarzyszeń i wspólnot, siostry zakonne ze zgromadzeń instytutów i stowarzyszeń, asystenci kościelni, kapłani, zakonnicy oraz wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem duchowości maryjnej.

Jak często?
Kurs trzyletni, po trzy spotkania w roku.

Warunki udziału?
Można uczestniczyć w całym kursie, rozpoczynając w dowolnym momencie lub wybrać sobie interesujący temat i wziąć udział w konkretnym spotkaniu. Na zakończenie trzyletniego kursu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Czas trwania jednego spotkania?
Przyjazd - piątek 18.00 - 22.00
Wyjazd - niedziela 13.00 - 14.00

Koszt jednego spotkania?
180 zł od osoby

Zgłoszenia?
dr Piotr Cuber OFMConv
Centrum św. Maksymiliana Harmęże
Franciszkańska 12 32-600 Oświęcim
piotrcuber@gmail.com
+48 784 191 232
+48 33 843 07 11

Najbliższe spotkania:

22 - 24 września 2017 r.

24 - 26 listopada 2017 r.

Inne propozycje:
harmeze.franciszkanie.pl

 

.