Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Roraty po franciszkańsku

Adwent dobiega końca a wraz z nim czas rorat. W tym roku tematem przewodnim w diecezji bielsko-żywieckiej było odkrywanie skarbów diecezji z okazji 25. rocznicy jej powstania.

Parafia Matki Bożej Niepokalanej w Harmężach także aktywnie włączyła się
w poszukiwanie skarbów, które pomagały dzieciom i rodzicom znaleźć ten jeden jedyny – Jezusa Chrystusa.

Franciszkanie na roraty przyciągnęli niespotykaną w ostatnich latach dużą liczbę dzieci, które chętnie brali czynny udział w kazaniach przygotowanych na tę okoliczność.

Dzieci mieli także możliwość losowania figurki Matki Bożej Niepokalanej, wokół której wieczorem gromadzili się z rodzicami na wspólnej modlitwie.

Dużą popularnością cieszył się pirat, który występował po zakończonej Eucharystii. Pomagał on dzieciom odkrywać codzienne skarby ukryte w specjalnej skrzyni, rozdawał wskazówki na dzień następny oraz zagrzewał do wytrwałości w dalszych poszukiwaniach.

Ufamy, że tegoroczne roraty przygotowane przez franciszkańskich duszpasterzy przyczynią się do znalezienia najcenniejszego skarbu, którym jest przychodzący Mesjasz – Jezus Chrystus.

 

.