Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

XVI Dni kolbiańskie – relacja

W 100-lecie powstania Rycerstwa Niepokalanej odbyły się w Harmężach, w Centrum św. Maksymiliana XVI Dni Kolbiańskie. Bogaty program spotkania oscylował wokół tematu: „Rycerstwo Niepokalanej. 100 lat historii, 100 lat misji”.

Jak co roku na Dni Kolbiańskie zjechało do Harmęż wielu Rycerzy z Polski i Czech oraz osoby niezrzeszone, którym jednak bliska jest postać i idea założyciela Rycerstwa Niepokalanej o. Maksymiliana Kolbego. W programie spotkania znalazł się czas na wspólną modlitwę i adorację, liturgia godzin, wykłady, świadectwa i indywidualne spotkania uczestników.

Pośród zaproszonych wykładowców znaleźli się: o. Paulin Sotowski OFMConv z WSD Łódź Łagiewniki, wydaje się największy obecnie znawca duchowości św. Maksymiliana, który mówił o początkach MI; dr Dariusz Żuk Olszewski z Nitry, który przypomniał główne idee objawień Matki Bożej w Fatimie oraz fascynującą historię bp. Pawła Hnilicy SJ, który 25 marca 1984 r. na Placu Czerwonym zawierzył Rosję Niepokalanemu Sercu NMP; o. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki OFMConv z Rzymu podjął niełatwy temat „Kościół, a masoneria”, w którym próbował wyjaśnić, że choć nie można obwiniać wolnomularzy o całe zło tego świata, to jednak masoneria ciągle pozostaje organizacją nieprzychylną Kościołowi i niebezpieczną; o. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv ukazał wymiar misyjny działaności św. o. Maksymiliana w kontekście adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium.

Po całym dniu intensywnych wykładów uczestnicy mogli odetchnąć duchowo przy „Muzyce serca i rozumu” Janusza Kohuta i Józefa Brody twórców z Bielska-Białej.  

Liturgii eucharystycznej poszczególnych dni przewodniczyli: o. Piotr Cuber OFMConv (gospodarz miejsca), o. Stanisław Piętka OFMConv (Prezes Narodowy Rycerstwa Niepokalanej), o. Robert Kiełtyka OFMConv (Sekretarz Krakowskiej Prowincji Franciszkanów).

Uczestnicy XVI Dni Kolbiańskich wyrażali zadowolenie z pobytu w Harmężach i zaczerpniętej wiedzy. Z kolei organizatorów: Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego i Franciszkanów z Harmęż cieszy duża frekwencja oraz liczna obecność wspólnot MI z prowincji krakowskiej.

o. dr Piotr Cuber OFMConv

Nagrania mp3

PIĄTEK - I DZIEŃ

 

SOBOTA - II DZIEŃ

 

NIEDZIELA - III DZIEŃ

 

Zainteresowanych pobraniem konferencji prosimy o kontakt:

Centrum św. Maksymiliana
Harmęże, ul. Franciszkańska 12
32-600 Oświęcim

Tel.: 33 843-07-11
E-mail: harmeze@franciszkanie.pl

 

Zdjęcia: J. Mickiewicz

 

 

Program spotkania:

.