Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Pamiątki

OBOZOWE I RELIGIJNE PAMIĄTKI CENTRUM ŚW. MAKSYMILIANA

W powstającym Centrum warto zwrócić uwagę na znajdujące się tam niektóre elementy, związane ze św. Maksymilianem, czy też obozem Auschwitz-Birkenau.

Obraz Matki Bożej Niepokalanej

fot. S. Markowski

W kościele w głównym ołtarzu jest obraz Matki Bożej Niepokalanej z franciszkańskiego kościoła ze Lwowa. Dla franciszkanów jest to niezwykły obraz, bowiem przed I wojną światową, kiedy Rajmund Kolbe (późniejszy Maksymilian) stawiał pierwsze kroki w Zakonie Franciszkanów, złożył przed tym obrazem swoje przyrzeczenie, które zapisał w jednym ze swoich listów: "w internacie, na chórze, gdzie słuchaliśmy Msz św., obiecałem Najświętszej Maryi Pannie, królującej w ołtarzu, że będę walczył dla Niej, ale nie wiedziałem jak". Po II wojnie światowej, kiedy władze sowieckie zamykały świątynie, zakonnicy w obawie przed profanacją ukryli obraz i przewieźli go pociągiem ewakuacyjnym w 1946 roku do Krakowa. Następnie klasztor krakowski w latach 90 - tych przekazał go do powstającego Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Matka Boża zaa drutów

W kaplicy bocznej znajduje się powiększona kopia figurki Niepokalanej, wykonanej w obozie oświęcimskim w 1940 roku przez więźnia Bolesława Kupca z Poronina o numerze obozowym 792, zwanej "Matką Bożą zza drutów". W figurce był gryps, w którym artysta ze swymi pięcioma braćmi będąc w obozie zanosił modlitwę do Matki Bożej i prosił ludzi o pomoc dla ich rodziców. WIĘCEJ

Tablice Pamięci

W kościele, w 63 rocznicę deportacji do KL Auschwitz św. Maksymiliana umieszczone zostały Tablice Pamięci poświęcone kapłanom i osobom zakonnym, którzy zginęli w KL Auschwitz - Birkenau. Na tablicach wypisano nazwiska i imiona oraz nazwę zgromadzenia, tych którzy tutaj oddali swoje życie.  WIĘCEJ

Klisze Pamięci

W dolnym kościele została zainstalowana na stałe wystawa Mariana Kołodzieja, która przedstawia artystyczną wizję gehenn obozowej, a jednocześnie uwypukla heroiczne zwycięstwo odniesione w obozie przez św. Maksymiliana. Autor tej wystawy z numerem obozowym 432, po pięćdziesięciu latach milczenia postanowił dać świadectwo tragicznych prze-żyć obozowych. Powstała więc wystawa pełna wyrazu pt: "Klisze pamięci. Labirynty", o której sam autor pisze: " ... to nie wystawa, nie sztuka, nie obrazy, a słowa zamknięte w rysunku ... przeczytajcie moje narysowa-ne słowa, które powstały z tęsknoty za jasnością kryteriów, za czytelnym oddzieleniem dobra od zła, prawdy od fałszu, sztuki od jej pozoru. To także niezgoda na świat, jaki jest i dziś". Zwiedzający tę wystawę stwierdzają, że pomaga im ona poznać głębiej gehennę Oświęcimia.  KLISZE  PAMIĘCI. LABIRYNTY