Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Położenie

POŁOŻENIE CENTRUM ŚW. MAKSYMILIANA

Centrum św. Maksymiliana położone jest na prawym brzegu Wisły w środkowej części Kotliny Oświęcimskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Pszczyńskiej, przy prastarej drodze z Małopolski na Śląsk. Przepływająca obok Wisła jest naturalną granicą oddzielającą te dwa regiony. Dookoła rozciągają się liczne stawy rybne, latem ozdobione malowniczymi białymi grzybieniami, zwanymi przez niektórych liliami wodnymi oraz żółtymi grążelami, mówiąc inaczej - różami wodnymi.

Miejsce to charakteryzuje specyficzny mikroklimat oraz typowa dla terenów wodnych fauna i flora. Najbogaciej reprezentowany jest tutaj świat ptaków, bowiem Harmęże leżą na trasie jesiennej i wiosennej wędrówki ptaków na Zachód i Południe Europy. Występuje tu wiele miejsc lęgowych ptaków.