Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Chrzest Święty

"Ja Ciebie chrzczę, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego"

1. Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w kancelarii parafialnej dwa tygodnie przed datą uroczystości.

2. Należy przedłożyć następujące dokumenty:
- Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
- Akt zawarcia ślubu kościelnego (konkordatowego), jeśli miał miejsce w innej parafii.

3. Rodzice chrzestni

Do przyjęcia godności chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
- ukończył 16 lat i przyjął Sakrament Bierzmowania;
- ukończył, względnie kończy, katechezę w zakresie szkoły średniej;
- w przypadku małżonków - żyje w związku kościelnym (konkordatowym);
- przedłoży zaświadczenie z własnej parafii, że jest wierzącym i praktykującym katolikiem;

Rodziców dziecka, rodziców chrzestnych i gości zachęca się, do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Komunii Świętej, by w pełni uczestniczyć w ofierze Mszy świętej chrzcielnej.