Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Sakrament Namaszczenia Chorych

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone". List św. Jakuba 5, 14 - 15

1. Sakramentu Namaszczenia Chorych udziela się wiernym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Nie odkładamy tego Sakramentu świętego na ostatnią chwilę życia.

2. Chorych, którzy pragną przyjąć Sakrament Namaszczenia zgłaszamy osobiście (nie telefonicznie) w zakrystii lub w kancelarii.

3. W przypadku nagłego niebezpieczeństwa utraty życia można o każdej porze prosić o przybycie kapłana.

4. Chorym przebywającym w szpitalu, Sakramentów świętych udziela tylko ksiądz kapelan szpitala.

5. Chorych przebywających w domu, kapłan odwiedza z Sakramentami świętymi w I Piątek miesiąca w godzinach 9.00 - 10.00.

6. Nazwiska i adresy chorych należy zgłosić w kancelarii parafialnej.

7. W domu należy przygotować: biały obrus, krzyż i świece. Wypada, aby domownicy obecni w domu, uczestniczyli w obrzędzie przyjęcia Sakramentu Namaszczenia.