Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Rekolekcje

CENTRUM ŚW. MAKSYMILIANA W HARMĘŻACH
Kalendarium na rok 2018/2019

 

25 - 27 stycznia 2019 - Polska Szkoła Duchowości Maryjnej
To kontynuacja inicjatywy Centrum św. Maksymiliana w Harmężach skierowana do osób które chciałyby pogłębić swoją znajomość Matki Bożej, poszerzyć horyzonty wiary, ożywić miłość do Niepokalanej, poznać nowe pomysły przeżywania duchowości maryjnej. Temat: „Niepokalana Matka Kościoła”. Formacja – ks. Franciszek Blachnicki.
Koszt: 180 zł od osoby.

1 -2 marca 2019 - Weekendowe spotkania dla narzeczonych
Nauki prowadzone w formie weekendowych spotkań, spełniające wymagania katechez przedmałżeńskich w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Nauki prowadzone metodą warsztatową z elementami wykładu i dialogu (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe).
Koszt: 300 zł od pary.

5 - 7 kwietnia 2019 – XVIII Dni Kolbiańskie
„Dni Kolbiańskie” - odbywają się w Harmężach od 2001 r. z inicjatywy o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv. Patronat nad spotkaniem sprawują: Katedra Kolbiańska Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie oraz Ordynariusz diecezji Bielsko-Żywieckiej. Dni Kolbiańskie są skierowane do wszystkich osób, którym bliska jest postać i idee św. Maksymiliana M. Kolbego.
Koszt: 200 zł od osoby.

28 maja 2019 - XXXVIII Sesja Kolbiańska
Inicjatywa sesji organizowanych w rocznicę deportacji Ojca Kolbego do KL Auschwitz, zrodziła się z inicjatywy stowarzyszenia „Civitas Christiana” tuż po kanonizacji św. Maksymiliana jako forma dziękczynienia oraz popularyzacji jego myśli. Wykłady sesyjne dotykają aspektów teologicznych, duchowych, moralnych i etycznych. Sesja trwa pół dnia. Zaczyna się modlitwą w obozie, następnie wykłady w PWSZ w Oświęcimiu, na zakończenie Msza święta w kaplicy Karmelitanek Bosych.

7 - 8 czerwca 2019 - Weekendowe spotkania dla narzeczonych
Nauki przedmałżeńskie prowadzone w formie weekendowych spotkań, spełniające wymagania katechez przedmałżeńskich w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Nauki prowadzone są metodą warsztatową z elementami wykładu i dialogu (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe).
Koszt od pary: 300 zł od pary.

04 - 07 lipca 2019 - Rekolekcje MI dla dorosłych
Jak każde rekolekcje, tak i te nastawione są na duchową refleksję nad swoją wiarą, duchowy odpoczynek oraz spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem. Wspólna modlitwa liturgiczna, czas na indywidualną refleksję, konferencje połączone z pięknym otoczeniem zieleni lasów, łąk i jezior sprzyja duchowemu odpoczynkowi. A wszystko to w duchu maryjnym i kolbiańskim.
Koszt: 200 zł od osoby.

10 - 14 sierpnia 2019 - Rekolekcje MI dla młodzieży
Rycerstwo Niepokalanej zrzesza w swych szeregach nie tylko osoby starsze, ale równie młodzież. To z myślą o młodzieży ponadgimnazjalnej, studentach i młodzieży pracującej, co roku w sierpniu organizowany jest turnus rekolekcyjny. Czas wspólnego przebywania, modlitwy, zabawy, refleksji. Rekolekcje kończą się w rocznicę męczeńskiej śmierci o. Maksymiliana pieszą pielgrzymką do obozu i Mszą świętą przy bloku śmierci.
Koszt: 180 zł od osoby. Zgłoszenia: http://harmeze.franciszkanie.pl/?p=9355

14 sierpnia 2019 - Uroczystości w 78. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana w KL Auschwitz
Najważniejsze wydarzenie w kalendarzu Centrum św. Maksymiliana - święto narodzin dla nieba a św. Maksymiliana M. Kolbego. Rozpoczynamy w kościele w Harmężach nabożeństwem „Transitus” o godz. 8.00. Po nim w pieszej pielgrzymce udajemy się do byłego KL Auschwitz, gdzie o godz. 10.30 przy bloku śmierci uczestniczymy w Mszy świętej.

13 - 15 września 2019 - Polska Szkoła Duchowości Maryjnej
Kolejne spotkanie w ramach Polskiej Szkoły Duchowości Maryjnej. Kolejna postać Polskiego Kościoła. Kolejny pomysł na przeżywanie własnej duchowości: „jak Maryja”. Temat: „Maryja – Uczennica Chrystusa” – sł. Boży kard. Stefan Wyszyński.
Koszt: 180 zł od osoby.

27 - 29 września 2019 - Spotkanie Liderów MI
Spotkanie Liderów Rycerstwa Niepokalanej jest okazją do pogłębienia własnej duchowości
maryjnej i kolbiańskiej animatorów, prezesów, asystentów i liderów Rycerstwa Niepokalanej.
Koszt: 180 zł od osoby; Program spotkania.

8 - 10 listopada 2019 - Polska Szkoła Duchowości Maryjnej
Ostatnie w roku i w całym cyklu spotkanie w ramach Polskiej Szkoły Duchowości
Maryjnej. Kolejna postać z panteonu polskich świętych. Kolejna zaskakująca idea
poznawania i przeżywania duchowości Maryi. Temat: „Totus Tuus”. Wychowanie
przy Maryi – św. Jan Paweł II.
Koszt: 180 zł od osoby

Można pobrać:

KALENDARIUM CENTRUM ŚW. MAKSYMILIANA 2019

 

ZAPRASZAMY !

Wszelkie informacje na temat działalności Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, kalendaria i informacje o planowanych wydarzeniach aktualizowane na internetowej stronie Klasztoru w Harmężach: www.harmeze.franciszkanie.pl


PONADTO:

I sobota każdego miesiąca - Nabożeństwo wynagradzające Maryi - Wojownicy Maryi
II sobota
każdego miesiąca - Spotkanie modlitewne, godz. 18:00 Eucharystia (kościół)
III niedziela każdego miesiąca - Msza św. z udziałem dzieci, godz. 11:00

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

UWAGA! Wszelkie informacje na temat działalności Centrum św. Maksymiliana w Harmężach oraz materiały formacyjne dla członków Rycerstwa Niepokalanej, są dostępne na internetowej stronie Klasztoru w Harmężach: www.harmeze.franciszkanie.pl w zakładce Rycerstwo Niepokalanej.

Zapytania, uwagi i zgłoszenia udziału pod adresem:

o. Piotr Cuber OFMConv

Centrum św. Maksymiliana w Harmężach
ul. Franciszkańska 12
32-600 Oświęcim
kom. 784 191 232
e-mail: piotrcuber@gmail.com