Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

klasztor

Powinniśmy się wstydzić my słudzy Boży. Święci dokonali takich wielkich rzeczy w cierpieniu i tułaczce, a my chcemy otrzymać cześć i chwałę tylko o nich opowiadając. -św. Franciszek z Asyżu
gwardian
o. Kazimierz Malinowski
wikariusz
o. Arkadiusz Bąk

adres

Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP w Harmężach

ul. Franciszkańska 12
32-600 Harmęże

kontakt

tel. 33 / 843 07 11, 846 04 11; fax 33 / 843 47 35

e-mail: harmeze@franciszkanie.pl

klasztorne konto bankowe

Bank Pekao SA O/Oświęcim

PL56 1240 4155 1978 0010 4851 2847

SWIFT: PKOPPLPW