Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Obraz Madonny w Harmężach

W niedzielne popołudnie, 23 października 2016 r. do franciszkańskiej parafii w Harmężach, przyjechała kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, ofiarowana polskim zakonom w 1963 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego.

Kopie obrazu uroczyście przywitał proboszcz parafii o. Piotr Cuber: „witamy w progach naszej świątyni Matkę naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jej wizerunku. Będziemy razem z Nią chcieli w tej godzinie adorować Jej Syna Jezusa Chrystusa, chcemy uczyć się od Niej tej adoracji”.

Po nabożeństwie różańcowym Eucharystię i homilie wygłosił miejscowy duszpasterz o. Hieronim Jopek, który zaznaczył, iż „Maryja swoim życiem ukazuje nam jaki ma być Kościół. Kościół niesie w sobie tak jak Ona Boga-Człowieka”. Ona jest przedziwnie wrażliwa, czujna i uważna na wszystkie sprawy Boże – podkreślał kaznodzieja.

Wieczorem franciszkański kościół stał się cząstką wieczernika, w którym parafianie łącząc się w modlitwie z duchową stolicą – Jasną Górą, uroczyście zaintonowali „Jestem. Pamiętam. Czuwam.”

Wizerunek Czarnej Madonny pozostanie do poniedziałku w Klasztorze Franciszkanów, skąd uda się w dalszą pielgrzymkę po klasztorach.

 

 

 

Zobacz także:
www.diecezja.bielsko.pl

.