Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Polska Szkoła Duchowości Maryjnej

Polska Szkoła Duchowości Maryjnej to możliwość poznania korzeni praktykowanej pobożności Maryjnej, dająca zrozumienie jej sensu i wartości w codzienności chrześcijańskiej.

Krytyka społeczna pobożności Maryjnej wielu zniechęca do nabożeństw maryjnych. Brak pełnej wiedzy o czci Maryi jako naszej drodze do świętości odciąga od Boga, osłabia nas w człowieczeństwie.

Inicjatywa PSzDM w Harmężach to odpowiedź na rozterki wewnętrzne, to lekarstwo na wydawać się może powierzchowną maryjną pobożność ludową.

Poznanie, świadomość wartości nabożeństw maryjnych jest nadzieją dla polskiej rodziny, dla polskiego społeczeństwa. Podważana wartość tradycji nabożeństw maryjnych ma szansę odrodzić się w polskich rodzinach z nową mocą, z mocą Niepokalanej.

Jako uczestnik PSzDM otrzymałam mocne argumenty do odpierania w/w krytyki, jasne wskazówki dla swojego macierzyństwa oraz wezwanie do zmiany w myśleniu i działaniu, aby zmierzać w objęciach Niepokalanej do Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Pierwsze spotkanie PSzDM odbyło się w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach w dniach: 05-07 maja 2017 r. Następne zaplanowane jest na wrzesień 2017 roku.

Bóg zapłać za to dobro, za podzielenie się Swoją mądrością i wiedzą, za czas i opiekę ojcu Piotrowi Cuberowi i dr Monice Waluś.

/kjd/

 

 

 

Więcej znajdziesz tu:
Polska Szkoła Duchowości Maryjnej

.