Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Rok 2018 na wystawie Mariana Kołodzieja w Harmężach

Wystawa Mariana Kołodzieja „Klisze Pamięci. Labirynty” z roku na rok przyciąga coraz więcej grup i zwiedzających z całego świata. W roku 2018 wystawę odwiedziło 7607 osób, to jest 360 grup z 30 krajów świata (Polska, Niemcy, Włochy, Szwecja, Stany Zjednoczone, Austria, Czechy, Hiszpania, Słowacja, Brazylia, Portugalia, Wielka Brytania, Francja, Japonia, Izrael, Słowenia, Uzbekistan, Belgia, Norwegia, Boliwia, Kanada, Szwajcaria, Ukraina, Rumunia, Norwegia, Uganda, Tanzania, Burundi, Kenia, Nowa Zelandia).

Miniony rok był też czasem intensywnych prac remontowo-budowlanych związanych z wystawą, jej zabezpieczeniem oraz infrastrukturą wokół wystawy. W czerwcu 2018 r. wystawa została po raz kolejny zalana wodami opadowymi. Dzięki ofiarnej interwencji franciszkanów, LSO oraz PSP z Harmęż, żadna z prac nie ucierpiała. Jednak po kolejnym zalaniu stało się jasne, że jak naszybciej trzeba podjąć prace zmierzające do zabezpieczenia wystawy przed kolejnymi tego typu zdarzeniami, nie można bowiem stale liczyć na szczęście w przypadku tak unikatowej i cennej wystawy. Komisja konserwatorska z Urządu Wojewódzkiego w Krakowie wskazała na konieczność kapitalnego remontu schodów prowadzanych na wystawę.

Od czerwca do grudnia 2018 r. trwały intensywne prace przy kapitalnym remoncie schodów głównych do kościoła oraz przy wejściu i wyjściu z wystawy, z wykonaniem odpowiednich zabezpieczeń przed ponownym zalaniem. Prace „dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” oraz ze środków Fundacji „ORLEN - DAR SERCA”.

We wrześniu 2018 rozpoczęliśmy też budowę multimedialne sali konferencyjnej przy klasztorze w Harmężach, która ma zabezpieczyć potrzeby wystawy Mariana Kołodzieja, stanowiąc dla niej zaplecze sesyjno-konferencyjne. Końcem roku zakończyliśmy pierwszy etap budowy. Na rok 2019 planowane jest zakończenie całości prac budowlanych oraz wyposażenie sali. Trwa akcja zbierania środków na ten cel. Będziemy wdzięczni za każde wsparcie tej inicjatywy.

Za dotychczasową pomoc i wszelką życzliwość wszystkim darczyńcom dziękujemy i wyrażamy nadzieję, że podejmowane przez nas starania przyczynią się nie tylko do popularyzacji wystawy Mariana Kołodzieja „Klisze pamięci. Labirynty”, ale także do upowszechnienia tematyki obozowej.

PC

.