Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Cel

Rycerstwo Niepokalanej, w skrócie MI, od nazwy łacińskiej Militia Immaculatae powstało 16 października 1917 roku w Rzymie "dla obrony Kościoła w imię Niepokalanej". Założył je polski franciszkanin, który zginął w obozie KL Auschwitz św. Maksymilian Maria Kolbe (1894 - 1941).

Cel MI

Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Warunki

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
2. Nosić Cudowny Medalik.
3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

Środki

1. W miarę możności odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:
"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie."

2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie godziwe środki na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, zwłaszcza modlitwę, pokutę i świadectwo chrześcijańskiego życia.

3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

Narodowym Centrum MI w Polsce jest klasztor Franciszkanów, założony przez św. Maksymiliana - Niepokalanów k. Sochaczewa.

.