Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Dzień Skupienia Rycerstwa Niepokalanej Diecezji Bielsko-Żywieckiej

W minioną sobotę  12 września 2015 r. Centrum św. Maksymiliana w Harmężach gościło Rycerzy Niepokalanej diecezji Bielsko- Żywieckiej na swoim VIII Dniu Skupienia. W ten sposób czciciele Niepokalanej rozpoczęli nowy rok duszpasterski i formacyjny. Przybyłych do kościoła Matki Bożej Niepokalanej powitał w imieniu zarządu diecezjalnego, prezes - Pan Jerzy Kupnicki. W swoim wystąpieniu przypomniało zbliżających się rocznicach: 75 rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana o 100 rocznicy powstania Rycerstwa Niepokalanej.IMG_1022

Uwielbienie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu prowadziła wspólnota młodzieży Rycerskiej z Harmęż pod przewodnictwem o. Arka Bąka. Podczas Mszy świętej o. Piotr wygłosił kazanie, w którym zachęcał Rycerzy do większego zaangażowania w sprawy Kościoła i wierność charyzmatowi stowarzyszenia.

IMG_1021

Tegoroczny dzień skupienia różnił się od poprzednich z dwóch powodów. W spotkaniu wzięło udział największa jak dotąd liczba wspólnot naszej diecezji (siedem z jedenastu). Po raz pierwszy z Rycerzami spotkał się nowo mianowany Asystent Kościelny MI diecezji - o. Adam Dudek z Rychwałdu. Jego pełna entuzjazmu konferencja była gorąco oklaskiwana przez zebranych.

IMG_1012

Po modlitwie skupienia, Mszy świętej, wszyscy udali sie na wspólną agapę do franciszkańskiego refektarza, gdzie wśród radości i zapachu kawy prowadzili ożywioną dyskusję.

IMG_1029

Jerzy Kupnicki, Prezes Rycerstwa Niepokalanej Diecezji Bielsko Żywieckiej

 

 

2. "Konferencja asystenta Rycerstwa Niepokalanej diecezji bielsko-żywieckiej" - o. Adam Dudek OFMConv

.