Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Lekcje historii na wystawie

Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP w Harmężach informuje, że z dniem 1 kwietnia 2015 r. przystępuje do realizacji zadania publicznego: „Lekcji historii pt. „Prawdziwy Oświęcim jest na tej wystawie” (ks. prof. Józef Tischner) dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Oświęcimskiego”.

„Klisze Pamięci. Labirynty” - to niezwykła interpretacja obozowego dramatu jednego z pierwszych więźniów Auschwitz Mariana Kołodzieja nr 432. To dzieło o niezaprzeczalnej wartości artystycznej i walorach świadectwa zostało przez autora podarowane zakonowi franciszkanów, spadkobiercom dziedzictwa św. Maksymiliana Kolbego i stało się bezcennym skarbem Klasztoru Niepokalanego Poczęcia NMP w Harmężach.

Zwiedzającymi wystawę są zarówno osoby dorosłe, jak i studenci oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Wystawa stanowi dla nich cenną lekcję historii i uzupełnienie treści zdobytych podczas zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau.

Lekcje historii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego to spotkanie z żywą historią, ze wstrząsającym świadectwem byłego więźnia KL Auschwitz, to również działania zmierzające do upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP, a także podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej w obszarze kultury, a tym samym kreowania postaw obywatelskich, wsparcie projektów edukacyjnych upowszechniających wiedzę oraz pobudzanie zainteresowania historią i dziedzictwem kulturowym regionu młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Proponowane lekcje historii są skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego. Oferta jest skierowana do 11 zespołów szkół z terenu Powiatu Oświęcimskiego, z których wyłonionych zostanie 11 grup uczniów.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Oświęcimskiego

ZWIEDZANIE  WIRTUALNE

.