Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Św. Maksymilian w Aberdeen

W 2016 r. minęła 75. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana M. Kolbego, franciszkanina, apostoła prasy katolickiej, założyciela Rycerstwa Niepokalanej, fundatora Niepokalanowa, misjonarza w Japonii, męczennika Auschwitz. Franciszkanie amerykańskiej prowincji Matki Bożej Anielskiej postanowili uczcić tę rocznicę poprzez peregrynację relikwii św. Maksymiliana po klasztorach prowincji i należącej doń kustodii Wielkiej Brytanii i Irlandii.

W styczniu 2017 r. relikwie zawitały do szkockiego Aberdeen, gdzie franciszkanie pełnią funkcję kapelanów na tamtejszym uniwersytecie, służąc pomocą duchową studentom z różnych stron świata.

Relikwiom towarzyszył o. Jobe Abbass z Kanady, który głosił kazania i prowadził nabożeństwa w języku angielskim. Ponieważ w Aberdeen mieszka i pracuje duża grupa Polaków, z Polski przyjechał o. Piotr Cuber pracujący w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Peregrynacja relikwii rozpoczęła się w piątek, 20 stycznia wieczorem, nabożeństwem w King’s College Chapel, które poprowadził o. Jobe. Oprawę muzyczną stworzyła grupa studentów działająca przy tamtejszej katolickiej kapelanii.

W sobotę o. Maksymilian w swoich relikwiach nawiedził opactwo benedyktyńskie w Pluscarden w hrabstwie Moray. Ojcowie benedyktyni uczcili polskiego męczennika liturgią godzin oraz Mszą świętą w języku łacińskim. Oprócz benedyktynów w liturgii uczestniczyli wierni przybyli z okolicznych miast i miasteczek.

Po południu tego samego dnia relikwie zostały przewiezione do katedry w Aberdeen. Niedziela była dniem uczczenia relikwii w kościele katedralnym. Podczas czterech mszy (dwóch sprawowanych w języku angielskim i dwóch w języku polskim) głoszone Słowo nawiązywało do postaci św. Maksymiliana Kolbego i jego największego dzieła jakim niewątpliwie jest Rycerstwo Niepokalanej. Na zakończenie każdej mszy, wierni mieli okazję oddania czci relikwiom Ojca Kolbego. Podczas ucałowania relikwii każdy mógł również otrzymać cudowny medalik NMP. Wieczorem tego samego dnia w King’s Collage Chapell została odprawiona Msza święta dla studentów i okolicznych wiernych.

Jednym z owoców peregrynacji relikwii św. Maksymiliana w szkockim Aberdeen było wtorkowe spotkanie z przedstawicielami Polonii, zainteresowanymi duchowością kolbiańską, postacią o. Maksymiliana i możliwością wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej. Z zaproszenia skorzystało ponad pięćdziesiąt osób.

Relikwie pierwszego stopnia (włosy z brody) mamy dzięki zapobiegliwości br. Akursjusza Pruszaka, Niepokalanowskiego fryzjera, który 5 września 1939 r, tuż po wybuchu wojny, na prośbę o. Maksymiliana ogolił jego długa misyjną brodę. Ponieważ br. Akursjusz już wtedy widział w Ojcu Kolbem świętego, zachował obciętą brodę. Po kanonizacji św. Maksymiliana włosy z brody przechowane przez br. Kamila, okazały się jedyną relikwia Męczennika, gdyż cało o. Maksymiliana zostało spalone w krematorium KL Auschwitz 15 sierpnia 1941 r.

PC

 

  

 

 

 

.