Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Rocznica deportacji św. Maksymiliana

29.05.2017 - Rocznica deportacji św. Maksymiliana, XXXVI Sesja Kolbiańska

Inicjatywa majowych Sesji Kolbiańskich, organizowanych w rocznicę deportacji Ojca Kolbego do KL Auschwitz, zrodziła się w kręgu stowarzyszenia „Civitas Christiana” tuż po kanonizacji Ojca Kolbego jako forma dziękczynienia, ale również jako okazja popularyzacji jego myśli.

Wykłady sesyjne są bardziej naukowe niż popularne, dotykają aspektów teologicznych, duchowych, moralnych i etycznych. Sesja trwa pół dnia. Zaczyna się modlitwą w obozie, potem wykłady w PWSZ w Oświęcimiu, wreszcie Msza święta w kaplicy Karmelitanek Bosych.

.