Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Błogosławieństwo Animatorów

Uczestnicy Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej, która działa od trzech lat przy Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, 4 czerwca 2017 r. przeżywali radość, ponieważ Aneta i Mateusz otrzymali błogosławieństwo i zostali posłani do pracy apostolskiej zgodnie z franciszkańskim charyzmatem Rycerstwa Niepokalanej.

Uroczystość wręczenia krzyża animatora była poprzedzona rekolekcjami, które odbyły się
w Niepokalanowie - Lasku w dniach od 1 do 4 czerwca 2017r. Zakończyły się one Eucharystią w niedzielę Zesłania Ducha św. w czasie której kandydaci otrzymali błogosławieństwo przez ręce biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej Adama Wodarczyka i zostali posłani do pracy apostolskiej.

Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej (SEN) to ponad 3-letnia formacja, zapoczątkowana przez Franciszkanów pracujących w Niepokalanowie. W tym czasie przyszli animatorzy kształtują w sobie postawy rycerskie, tak aby później realizować swoje powołanie na służbę bliźniemu, w duchu franciszkańskiej prostoty i pokory mając za wzór Niepokalaną i św. Maksymiliana Marię Kolbego. Od trzech lat także Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia poprzez cotygodniowe spotkania formuje członków realizując program SEN.

Podczas Dni Skupienia kandydaci na animatorów MI mieli okazję w ciszy i skupieniu wsłuchać się w głos Pana zapowiadającego posłanie Pocieszyciela - Ducha Prawdy, który rozleje się na Kościół jak "strumienie wody żywej". Umożliwiało to piątkowe milczenie oraz post, a także całonocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem.

W czasie Eucharystii bp Adam Wodarczyk zachęcał przyszłych animatorów, by zawsze swoją wolę łączyli z Wolą Maryi mając Ją jako wzór pełni człowieczeństwa i aby świadczyli
o Chrystusie wszędzie tam gdzie zostaną posłani, nawet za cenę swojego życia.

Po tak wspaniałej Uczcie dla ducha jaką była Msza święta z wręczeniem krzyży misyjnych, dla animatorów i przybyłych gości nadszedł czas na coś dla ciała w postaci obiadu
w ogrodach w Niepokalanowie - Lasku.

Aneta Gierbuszewska, animator SEN

 

 

Więcej o Szkole Ewangelizacji Niepokalanej w Harmężach:
http://harmeze.franciszkanie.pl/?page_id=2760

.