Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Zakończenie spotkań Domowego Kościoła

W niedzielę 18 czerwca 2017 r. w parafii Franciszkanów w Harmężach odbyła się uroczysta Eucharystia na zakończenie spotkań Domowego Kościoła, który od trzech lat spotyka się regularnie pod opieką miejscowych Franciszkanów z Centrum św. Maksymiliana.

Podczas ostatniego przed wakacjami spotkania członkowie kręgu wybrali nową parę prowadzącą, zostali nią Ula i Jan, którzy przez najbliższy rok będą prowadzili spotkania formacyjne.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem
i celebrować go przez całe życie.

Wszystkim małżeństwom należącym do tej wielkiej rodziny, życzymy dobrego czasu wypoczynku oraz nabrania sił do dalszej pracy nad sobą.

 

Więcej o Domowym Kościele w Harmężach:
Domowy Kościół w Harmężach

.