Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Msza św. Huberta

W niedzielę 5 listopada w kościele Franciszkanów w Harmężach członkowie Koła Łowieckiego „Cyranka” z Oświęcimia modliło się dziękując Bogu za otrzymane łaski i prosząc o Boże błogosławieństwo. Mszę św. Huberta sprawował proboszcz  parafii w Harmężach o. Piotr Cuber, Słowo Boże do zgromadzonych wygłosił o. Arkadiusz Bąk.

Mszę świętą uświetnił poczet sztandarowy oraz występ hejnalistów koła łowieckiego z Oświęcimia.

 

.