Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

„Przegląd lekarski – Oświęcim – Medycyna za drutami kolczastymi”

9 maja w murach Collegium Medicum w Krakowie odbyła się niezwykła konferencja: „Medical Review – Auschwitz: Medicine Behind the Barbed Wire” zorganizowana przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie i wydawnictwo Medycyna Praktyczna, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Konferencja była poświęcona pseudomedycznym eksperymentom, jakim byli poddawani więźniowie niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, a także zdrowotnym konsekwencjom pobytu w tych obozach oraz etycznym implikacjom medycyny nazistowskiej dla medycyny współczesnej.

Prelegentami byli wybitni znawcy tematu z całego świata. Prof. Zdzisław Jan Ryn z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wprowadził w tematykę sesji prezentując ideę i twórców powstania „Przeglądu Lekarskiego – Oświęcimskiego”. Następnie dr Piotr Setkiewicz z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu podjął temat: „Selekcje przeprowadzane przez lekarzy SS w szpitalach obozowych KL Auschwitz”. Prof. Aleksander Skotnicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentował temat: „Niemieccy nazistowscy lekarze zaprzeczeniem humanistycznej medycyny”.  Dr Maria Ciesielska z Uczelni Łazarskiego z Warszawy mówiła o „Bloku eksperymentalnym 10 w systemie szpitala obozowego dla kobiet w KL Auschwitz”. Temat „Naruszenia etyki w nauce anatomii w Trzeciej Rzeszy – ślady prowadzące do Auschwitz” przedstawiła prof. Sabine Hildebrandt z Harvard University z USA. Po przerwie ponownie zabrał głos prof. Zdzisław Jan Ryn prezentując: „Ewolucję choroby obozowej przez pokolenia”. O „Pomocy wyzwolonym więźniom KL Auschwitz udzielanej przez polskich lekarzy i personel medyczny w 1945 roku” mówił w swym wystąpieniu dr Jacek Lachendro z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Na zakończenie dr Stacy Gallin z Maimonides Institute for Medicine, Ethics and the Holocaust z USA zaprezentowała temat: „Implikacje etyczne nazistowskiej medycyny dla współczesnej praktyki medycznej, polityki zdrowotnej i działań na rzecz praw człowieka”.

Gościem specjalnym konferencji była dr Wanda Półtawska, która jako ofiara eksperymentów medycznych ocalała z Ravensbrück dała poruszające świadectwo.

Konferencji towarzyszyła prezentacja książki prof. Zdzisława Jana Ryna „Rhytm of death. The experience of survivors of Nazi German Concentration Camps”. Medycyna Praktyczna 2018. Ilustrowanej grafikami byłego więźnia KL Auschwitz Mariana Kołodzieja wybranymi z cyklu „Klisze pamięci. Labirynty”.

PC

.