Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Dożynki Parafialne

W dniu 26.08.2018 roku odbyła się w naszej parafii uroczysta Msza dożynkowa, której przewodniczył Ojciec Proboszcz Piotr Cuber.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich własnoręcznie uwiły piękny wieniec, a rolnicy z naszej wioski podarowali przyozdobiony kwiatami snop zboża. Ogromny podziw budził jednak okazały bochen.

Przybyli licznie mieszkańcy i goście wspólnie dziękowali Dobremu Bogu w tej uroczystej Eucharystii za to, że udało się zebrać zboża i prosili, aby nigdy nikomu nie zabrakło codziennego chleba.

Ewa Kościelniak

.