14. sierpnia – Rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana