Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

rycerstwo

Kiedy wyrzekł się mnie ziemski ojciec, mam prawo Ciebie, Boże, odtąd wyłącznie nazywać Ojcem. -św. Franciszek z Asyżu

Rycerskie FAQ

„Kto pyta, nie błądzi”; „Szukajcie, a znajdziecie” – to znane i często używane w języku potocznym frazy, mające korzenie kulturowe i biblijne, ale przede wszystkim zawierające prawdę sięgającą początków cywilizacji. Zadawanie pytań to ważny i nieodłączny element wszelkich poszukiwań. Pytania zadaje się komuś, kogo w pewnym sensie uważa się za autorytet w jakiejś dziedzinie. Po co zadawać pytanie komuś, kto nie znałby na nie odpowiedzi…? Tak więc, jeżeli spotkamy się z pytaniami o św. Maksymiliana, Rycerstwo Niepokalanej, sposoby jego realizacji, wreszcie samą Matkę Bożą, musimy stawić im czoła, gdyż jest to sygnał, że nasze przepowiadanie Ewangelii znalazło podatny grunt, a jakaś dusza ma szansę zostać zbawiona, bo być może odczytała zaproszenie Maryi, by kroczyć do Jej Syna drogą, którą my już znamy.

Aby naśladować Maryję trzeba życie wewnętrzne i zewnętrzne poddać temu samemu Duchowi, któremu poddana była Maryja.
„MI” jest to międzynarodowy skrót stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej od łacińskiej nazwy: Militia Immaculatae.
Należy spełnić trzy podstawowe warunki (oddać się całkowicie Niepokalanej, nosić Cudowny Medalik i wpisać się do Księgi kanonicznej MI). Można to uczynić:

on-line: mi-polska.pl
telefonicznie: 46 864 22 39 – Ośrodek MI
listownie: Ośrodek Narodowy MI, Niepokalanów, 96-515 Teresin
lub osobiście w Ośrodku Narodowym MI w Niepokalanowie (a także w każdej siedzibie MI, gdzie jest założona Księga kanoniczna MI).
Jeśli chcesz włączyć się do RYCERSTWA NIEPOKALANEJ – maryjnej organizacji założonej przez św. Maksymiliana Marii Kolbego:

A. Zapoznaj się z charyzmatem Rycerstwa Niepokalanej:

ABC Rycerstwa Niepokalanej
Statuty Generalne MI
Dyrektorium Narodowe MI
B. Wybierz dzień, w którym chcesz być wpisany(a) do Księgi kanonicznej MI, najlepiej jakieś święto Maryjne. Wybierz z listy poniżej lub podaj swój własny, specjalny świąteczny dzień.

Maryjne Dni Świąteczne

1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

11 lutego – NMP z Lourdes

25 marca – Zwiastowanie

26 kwietnia – NMP Dobrej Rady

3 maja – NMP Królowej Polski

7 maja – NMP Matki Łaski Bożej

13 maja – NMP z Fatimy

24 maja – NMP Wspomożycielki Wiernych

31 maja – Nawiedzenie

Poniedziałek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego – NMP Matki Kościoła

2 sobota po Bożym Ciele – Niepokalanego Serca NMP

27 czerwca – NMP Nieustającej Pomocy

16 lipca – NMP z Góry Karmel

2 sierpnia – NMP Anielskiej

5 sierpnia – NMP Śnieżnej

13 sierpnia – NMP Kalwaryjskiej

15 sierpnia – Wniebowzięcie

22 sierpnia – NMP Królowej

26 sierpnia – NMP Częstochowskiej

8 września – Narodzenie NMP

15 września – NMP Bolesnej

19 września – NMP Saletyńskiej

7 października – NMP Różańcowej

16 listopada – NMP Ostrobramskiej

21 listopada – Ofiarowanie NMP

27 listopada – NMP Cudownego Medalika

8 grudnia – Niepokalane Poczęcie

10 grudnia – NMP Loretańskiej

12 grudnia – NMP z Guadalupe

C. W dniu wybranym przez siebie w pełni uczestnicz we Mszy świętej, wcześniej przystąp do sakramentu pokuty; możesz też przygotować się do oddania poprzez odmówienie różańca i lekturę religijnej książki.

D. W dniu przystąpienia do MI odmów Akt oddania się Niepokalanej. Zaleca się też odnowić przyrzeczenia chrztu świętego (wyrzeczenia się zła i wyznanie wiary). W tym dniu możesz uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

E. Wreszcie, zapytaj Niepokalaną i św. Maksymiliana, aby wskazali ci, jak najlepiej służyć Bogu od tej chwili.
Od początku do MI należeli młodzi ludzie. Od 2002 r. jesteśmy w Polsce świadkami „narodzin” Młodzieżowego Ruchu Rycerstwa Niepokalanej. Skupia on osoby młode duchem i ciałem, kochające Matkę Bożą i chcące współpracować w ewangelizacji świata i tworzeniu Królestwa Bożego na całej ziemi. Wyzwanie to wielkie, ale możliwe do podjęcia; świadczy o tym rosnąca liczba młodzieżowych wspólnot MI.
MRRN – Młodzieżowy Ruch Rycerstwa Niepokalanej. Działa w ramach Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej”, zatwierdzonego jako stowarzyszenie międzynarodowe, publiczne przez Watykan 17 X 1997 r. W ruchu uczestniczy każdy, kto poprzez wypełnienie warunków przynależności do MI stał się członkiem MI i ma 16-30 lat.

Każdy członek MI ma możliwość aktywnego włączenia się w działalność ruchu poprzez:

tworzenie młodzieżowej grupy parafialnej;
uczestniczenie w rekolekcjach MI, zjazdach, spotkaniach i innych wydarzeniach (akcjach), organizowanych przez MI dla młodych;
angażowanie się w posługę animatorską;
podejmowanie innych inicjatyw, związanych z działalnością MI i MRRN, np.: współpraca z dwumiesięcznikiem „Rycerz Młodych”, tworzenie stron internetowych, audycji radiowych, organizowanie koncertów, przedstawień itd.
Żeby należeć do Rycerstwa trzeba, by Niepokalana stała się naszą najczulszą Matką, aby Ona sama królowała w naszych sercach. By móc działać w MI trzeba, aby Niepokalana działała w nas. Potrzebny jest akt woli i umysłu, w którym staniemy się cali Jej jako rzecz i własność. Jej oddamy całe nasze ja, wszystkie nasze uczucia i emocje, wszystkie smutki i radości. Jej damy się prowadzić i całkowicie zrezygnujemy z własnej woli.

Trudno szukać tak rozumianego oddania się Niepokalanej w innych ruchach. Św. Maksymilian pisał: „Kto się oddał Niepokalanej w duchu MI, czuje, że uzależnił się od Niej we wszystkim, już do siebie nie należy, ale stał się Jej, Niepokalanej, Matki Bożej, prawdziwej miłościwej królowej nieba i ziemi”.
„Zdobyć cały świat dla Chrystusa, przez Niepokalaną” – to hasło w pełni oddaje nasz cel i pragnienia. Chrystus umarł za wszystkich ludzi, więc wszyscy powinni być zbawieni. Naszym zadaniem jest pomóc innym w poznaniu i pokochaniu jedynej prawdziwej Miłości! Jak to robimy:

Modlimy się – to nasze pierwsze i podstawowe pole działania. Praktykujemy modlitwę osobistą i liturgiczną. Maryi polecamy wszystkie sprawy i intencje.
Podejmujemy wyrzeczenia, posty, umartwienia – wszystko po to, by „ cały świat”…
Angażujemy się w życie parafialne – przygotowujemy obstawy liturgiczne, dekoracje, spektakle teatralne, adoracje, bierzemy udział w akcjach parafialnych.
Organizujemy spotkania formacyjne – dla nas samych i młodzieży, wśród której jesteśmy. Staramy się być widocznym znakiem obecności Bożej.
Propagujemy Cudowny Medalik oraz prasę katolicką i rycerską – według myśli założyciela MI św. Maksymiliana, który namawiał do stosowania wszelkich godziwych środków dla szerzenia Ewangelii.
MRRN działa na podstawie art. 17 Statutów Generalnych od 2002 r.

Członkiem Ruchu zostaje każdy, kto włączył się do Rycerstwa Niepokalanej (MI) – został zapisany do Księgi kanonicznej MI, nie ma ukończonego 18. roku życia, a skończył już szkołę podstawową. Każdy, kto ukończył 18. rok życia, może uczestniczyć w działalności MRRN i uważać się za członka MRRN, ale tylko wówczas, jeżeli nie ukończył 35. roku życia.
Św. Maksymilian nazywał RNSK „przednią strażą” MI, potężną armią modlitewną. Przez przynależność do RNSK członkowie MI, doświadczeni wielkim lub mniejszym cierpieniem, wypraszają niewymowne łaski, ponieważ łączą się z doświadczeniem Chrystusa w akcie „odkupieńczego cierpienia”. Można propagować RNSK wśród ludzi starszych, niepełnosprawnych, chorych i tych, którzy doświadczają różnych krzyży, odwiedzając domy opieki, szpitale, hospicja i tych, którzy mogą uczestniczyć w tej wartościowej posłudze.
Członkiem RNSK zostaje każdy, kto należy do Rycerstwa Niepokalanej (MI) oraz wypełni dodatkowy formularz członkowski – zobowiązanie do ofiarowania w intencji MI wszystkich cierpień i dolegliwości życiowych.
Pogłębiaj swoje oddanie. Św. Maksymilian mówił, że są trzy pola działania, aby skuteczniej „zdobyć cały świat dla Niepokalanej”:

zdobyć samych siebie,
później naszych najbliższych, przyjaciół, współpracowników,
w końcu zdobyć cały świat – przez Ewangelię.
Aby zwyciężyć na pierwszym froncie: nad naszą słabą wolą i skłonnością do grzechu – powinniśmy prowadzić życie duchowe. Kontynuowanie wewnętrznego nawrócenia jest podstawą apostolskiej działalności, która przynosi rzeczywiste owoce. Jak możemy coś dać, jeśli sami tego nie mamy?
Apostolska Grupa Rycerska to wspólnota osób należących do Rycerstwa Niepokalanej, która pragnie realizować oddanie się Niepokalanej w stopniu MI-3.

Wszystko dla Niepokalanej!
Być w rękach Maryi, by Ona czyniła z nami, co się Jej podoba, a nie nam.
AGR tworzą „szaleńcy” Niepokalanej, entuzjaści MI, którzy są gotowi na wszystko dla Niepokalanej (MI-3). „Szaleńcy”, ponieważ już „okrzepli w boju” dla Niepokalanej. Przeszli etap euforii, młodzieńczego zapału, nieraz zmierzyli się z ogromnymi przeciwnościami i porażkami, związanymi z działalnością dla Maryi, a mimo to chcą ciągle być w rękach Maryi, by Ona czyniła z nimi, co się Jej podoba, a nie im.
Tę postawę AGR chce szczególnie propagować wśród młodzieży, tak podatnej dziś na różnego rodzaju frustracje i załamania wobec życiowych przeciwności. Chce tak praktycznie pokazać, co to znaczy Rycerstwo Niepokalanej, czyli „całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa”.

Apostolska Grupa Rycerska zajmuje się ewangelizacja maryjną. Prowadzi także rekolekcje o tematyce rycerskiej (kolbiańskiej). Poprzez śpiew, spotkania, ciekawe homilie urozmaicone przedstawieniami i świadectwami – ma na celu ukazać Maryję jako najkrótszą drogę do Chrystusa, a w ten sposób rozszerzyć ideę Rycerstwa Niepokalanej.
Cel szczegółowy MI streszcza się w formułce: „Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.
Rycerz ma starać się:

a) o nawrócenie

grzeszników (reewangelizacja, nowa ewangelizacja),
niechrześcijan, czyli tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa (ewangelizacja),
nieprzyjaciół Kościoła (zwłaszcza masonów);
b) o zjednoczenie chrześcijaństwa (ekumenizm);

c) o uświęcenie wszystkich (katechizacja, neokatechumenat).
Rycerz ma dążyć do osiągnięcia celu ostatecznego, jakim jest zbawienie wszystkich ludzi na jak największą chwałę Bożą. Dąży do tego celu poprzez cele pośrednie, jakimi są: nawrócenie i uświęcenie wszystkich. A czyni to pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej (cel najbliższy – oddanie wszystkich i każdego z osobna Niepokalanej).

Pod opieką, czyli jako narzędzia w niepokalanych rękach Maryi.
Za pośrednictwem, czyli używając środków przez Maryję podanych.
Znając cel Rycerstwa Niepokalanej, możemy szerzej wyjaśnić hasło: Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną. Możemy już wyjaśnić, co rozumiemy przez słowa „cały świat”: nawrócenie grzeszników, nieprzyjaciół Kościoła, o doprowadzenie niechrześcijan do wiary w Chrystusa, o zjednoczenie chrześcijan w jedną wspólnotę oraz o uświęcenie i zbawienie wszystkich na jak największą chwałę Bożą.