Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

rycerstwo

Powinniśmy się wstydzić my słudzy Boży. Święci dokonali takich wielkich rzeczy w cierpieniu i tułaczce, a my chcemy otrzymać cześć i chwałę tylko o nich opowiadając. -św. Franciszek z Asyżu

Po pierwsze: jest znakiem przynależności do MI, a tym samy wyraża oddanie i zawierzenie Niepokalanej tego, kto go nosi.

Jest też drogowskazem prawdziwej i właściwej pobożności Maryjnej, której ostatecznym źródłem i celem jest Jezus Chrystus. „To samo wyraża Cudowny Medalik, a mianowicie, że motywem naszego działania jest miłość do Najświętszego Serca Jezusowego, to znaczy miłość Boga. Na tym polega doskonałość i uświęcenie, do których chcemy pociągnąć wszystkich teraz i w przyszłości za pośrednictwem Niepokalanej i Jej kochającego Serca (jak na medaliku), ponieważ imię Maryi ściśle złączone jest z krzyżem Jezusa” – mówi święty Maksymilian.

Cudowny Medalik przypomina o powszechnym powołaniu do świętości, którym zostaliśmy obdarowani. Z tego powodu wezwanie, które św. Katarzyna ujrzała w objawieniu: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy” św. Maksymilian uczynił fundamentalną modlitwą członków MI. Modlitwa ta wraz z cudownym medalikiem stanowi charakterystyczny element tożsamości MI.

Cudowny Medalik jest znakiem. Sam w sobie nie ma specjalnej wartości. Tworzywo, z jakiego się Go wykonuje nie jest, a w każdym razie nie musi być kosztowne. Samo wytworzenie Medalika nie jest drogie i zaawansowane technologicznie. Medalik jest znakiem, czyli niewielkiej wartości przedmiotem, który odnosi się do tego, co jest poza Nim, do rzeczywistości, która ma wartość nieskończoną. Można przyrównać Cudowny Medalik do palca, który wskazuje.

Po drugie: Cudowny Medalik jest narzędziem oddziaływania apostolskiego, z służącym do pozyskiwania dusz dla Boga przez Niepokalaną.

„Jej medalik rozdawać, gdzie tylko się da, i dzieciom, by zawsze go na szyi nosiły, i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by pod Jej opieką miały dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią w naszych czasach. A już tym, co do kościoła nie zaglądają, do spowiedzi boją się przyjść, z praktyk religijnych szydzą, z prawd wiary się śmieją, ugrzęźli w błocie moralnym albo poza Kościołem w herezji przebywają – o tym, to już koniecznie medalik Niepokalanej ofiarować i prosić, by zechcieli go nosić, a tymczasem Niepokalaną błagać o ich nawrócenie” – mówi św. Maksymilian. W innym miejscu wyjaśnia, że apostolstwo poprzez medalik oznacza nie tylko wręczanie go innym: „Choćby kto był najgorszy, jeśli tylko zgodzi się nosić na sobie Cudowny Medalik – dać mu go i modlić się za niego, a przy sposobności dobrym słowem i przykładem starać się powoli przywieść go do ukochania Niepokalanej całym sercem i uciekania się do Niej we wszystkich trudnościach i pokusach”.

Mechanizm apostolskiego oddziaływania Cudownego Medalika obejmuje więc trzy, nierozłączne elementy:

1. wręczenie medalika,

2. modlitwa za osobę obdarowaną medalikiem,

3. dawanie przykładu – świadectwa osobistego życia wiary osobie obdarowanej Cudownym Medalikiem.

Apostolstwo Cudownego Medalika zakłada zatem najpierw troskę o osobiste uświęcenie członków MI, promieniujące na otoczenie modlitwą i żywym świadectwem.

Po trzecie: Cudowny Medalik jest orężem do walki ze złem. „Medalik Niepokalanej niech będzie bronią, a raczej kulką, którą każdy rycerz Niepokalanej się posługuje” – mówi św. Maksymilian. Inna jeszcze tradycja upatruje w Cudownym Medaliku rodzaj tarczy, chroniącej przed złem. Można Go potraktować jako miniaturę szkaplerza – fartucha ochronnego o charakterze duchowym. Jest nawiązaniem do starożytnego porównania Maryi do Wieży Dawidowej – twierdzy, na której zawieszono oręż zbrojny i tarcze, by pokazać siłę Królestwa Izraela – jej źródłem jest sam Bóg (Pnp 4,4). Już w kształcie swoim Cudowny Medalik przywodzi na myśl skojarzenia z tarczą, jaką niegdyś zbrojni rycerze osłaniali się przed ciosami wroga. W ikonografii nieraz ukazywano Matkę Bożą, jako tarczę, za którą chronią się wierzący, by uniknąć ostrza pokusy szatańskiej.

Po czwarte: Cudowny Medalik jest zapowiedzią przyszłych dóbr. By zrozumieć tę część zadania, jakie pełni, trzeba odczytać znaczenie poszczególnych elementów oraz całości Medalika.

Katecheza zawarta w Cudownym Medaliku

Historia Cudownego Medalika

Święty Maksymilian i Cudowny Medalik