60 lat kapłaństwa o. Floriana

„Bóg zapłać wszystkim, których spotkałem w moim życiu za dobro i współpracę. Jeśli okazałem komuś zbyt mało uwagi i pomocy, w Imię Boże serdecznie przepraszam” – powiedział o. Florian Franciszek Szczęch, który 8 marca 2020 roku w Parafii Matki Bożej Niepokalanej w Harmężach podczas uroczystej Eucharystii dziękował Bogu za 60. lat święceń kapłańskich.

W okolicznościowym kazaniu o. Roman Banasik, franciszkanin z Krakowa powiedział: „Ciebie Boże chwalimy, Ciebie Panie wysławiamy są to słowa, które wspólnota wyśpiewuje na cześć Boga dziękując za wszelkie dobro. Wspomniane słowa w dniu dzisiejszym stają się dla ciebie ojcze Florianie, Jubilacie i dla tej parafii jeszcze bliższe, droższe, gdyż w czasie tej Eucharystii pragniesz wysławiać Boga i dziękować Mu za dar kapłaństwa i wszelkie łaski, których doświadczyłeś w ciągu 60. lat posługiwania kapłańskiego”.

Kaznodzieja w dalszej części przypomniał wiernym krótki życiorys Ojca Jubilata oraz miejsca, z którymi o. Florian jest związany.

Następnie przedstawiciele grup duszpasterskich złożyli okolicznościowe życzenia. Ojciec Władysław Kulig kapelan małopolskich strażaków, w imieniu Kapituły Orderu św. Floriana w Krakowie, wyróżnił Jubilata orderem św. Floriana. Podobne odznaczenie otrzymał także o. Piotr Cuber, proboszcz parafii w Harmężach.

Na zakończenie Mszy Ojciec Florian udzielił zebranym uroczystego błogosławieństwa.

Recommend
Share
Tagged in