BRZESZCZE Z REKORDOWYM ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA

22,7 ng/m3 wynosi średnioroczne stężenie rakotwórczego i mutagennego Benzo(alfa)pirenu w powietrzu w Brzeszczach. Jest to wynik rekordowy, bowiem w żadnym innym mieście nie zanotowano aż tak wysokich poziomów. Poziom zalecany przez Światową Organizację Zdrowia to 0,12ng/m3.

Wynik 22,7 oznacza, iż  oddychanie brzeszczańskim powietrzem równa się wypaleniu 28 papierosów dziennie. W skali roku daje to ilość 10. 231 sztuk!

„Główną przyczyną niedostatecznej jakości powietrza w Polsce jest emisja pyłów zawieszonych i B(a)P z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Jest to tzw. niska emisja. Jej cechą charakterystyczną jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Jednak duża liczba miejsc emisji wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza na niewielkiej wysokości powoduje, że zjawisko to jest bardzo uciążliwe. Zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej” – czytamy w raporcie NIK-u.

Wśród prawie 3 tys. miast z całego świata ujętych w bazie Światowej Organizacji Zdrowia , wg. danych za lata 2012 – 2015, w pierwszej setce najbardziej zanieczyszczonych państw europejskich pod względem PM10 znajdowało się aż 45 polskich miast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[su_document url=”https://harmeze.franciszkanie.pl/wp-content/uploads/2019/12/4-c.-ulga-podatkowa.pdf”]

 

 

[su_document url=”https://harmeze.franciszkanie.pl/wp-content/uploads/2019/12/4-b.-Dofinansowanie.pdf”]

 

Wszelkich informacji o obowiązujących przepisach i dotacjach udziela ekodoradca w Urzędzie Gminy Oświęcim – Pani Żelisława Noworyta

ul. Zamkowa 12 w Oświęcimiu, pokój nr 26,

nr tel.: 33 844 95 66,

e-mail: z.noworyta@gminaoswiecim.pl

Informacje są również dostępna na stronie www.powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie

Recommend
Share
Tagged in