Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Rekolekcje

CENTRUM ŚW. MAKSYMILIANA W HARMĘŻACH
Kalendarium na rok 2019/2020

 

3 - 4 kwietnia 2020 Kurs przedmałżeński dla narzeczonych

Nauki przedmałżeńskie prowadzone w formie dochodzącej, spełniające wymagania katechez w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Nauki prowadzone metodą warsztatową z elementami wykładu i dialogu (wyżywienie, materiały szkoleniowe). Koszt od pary: 200 zł.

 

24 - 26 kwietnia 2020 – XIX Dni Kolbiańskie

Dni Kolbiańskie” - odbywają się w Harmężach od 2001 r. z inicjatywy o. prof. dr hab. Zdzisława Kijasa OFMConv. Patronat nad spotkaniem sprawują: Katedra Kolbiańska Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie oraz Ordynariusz diecezji Bielsko-Żywieckiej. Dni Kolbiańskie są skierowane do wszystkich osób, którym bliska jest postać i idee św. Maksymiliana M. Kolbego. Koszt: 200 zł.

 

28 maja 2020 - XXXIX Sesja Kolbiańska

Inicjatywa sesji organizowanych w rocznicę deportacji Ojca Kolbego do KL Auschwitz, zrodziła się z inicjatywy stowarzyszenia „Civitas Christiana” tuż po kanonizacji św. Maksymilian a jako forma dziękczynienia oraz popularyzacji jego myśli. Wykłady sesyjne dotykają aspektów teologicznych, duchowych, moralnych i etycznych. Sesja trwa pół dnia. Zaczyna się modlitwą w obozie, następnie wykłady w PWSZ w Oświęcimiu, na zakończenie Msza święta w kaplicy Karmelitanek Bosych.

 

02 - 05 lipca 2020 - Rekolekcje MI dla dorosłych

Jak każde rekolekcje nastawione są na duchową refleksję nad swoją wiarą, duchowy odpoczynek oraz spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem. Wspólna modlitwa liturgiczna, czas na indywidualną refleksję, konferencje połączone z pięknym otoczeniem zieleni lasów, łąk i jezior sprzyja duchowemu odpoczynkowi. A wszystko to w duchu maryjnym i kolbiańskim. Koszt: 200 zł.

 

09 - 12 lipca 2020 - Rekolekcje MI dla młodzieży        

Rycerstwo Niepokalanej zrzesza w swych szeregach nie tylko osoby starsze, ale również młodzież. To z myślą o młodzieży ponadgimnazjalnej, studentach i młodzieży pracującej, co roku organizowany jest turnus rekolekcyjny. Czas wspólnego przebywania, modlitwy, zabawy, refleksji. Koszt: 180 zł.

 

25 - 31 lipca - Rekolekcje SEN

Rekolekcje charyzmatyczne dla osób, które ukończyły II rok formacji podstawowej w Szkole Ewangelizacji Niepokalanej. Koszt 480 zł.

 

14 sierpnia 2020 - Uroczystości w 79. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana w KL Auschwitz

Pamiątka męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana M. Kolbego. 8.00 - nabożeństwo „Transitus”, 8.45 - piesza pielgrzymka do KL Auschwitz, 10.30 Msza święta przy bloku śmierci PMAB.

 

25 - 27 września 2020 - Spotkanie Liderów MI

Spotkanie Liderów Rycerstwa Niepokalanej jest okazją do pogłębienia własnej duchowości maryjnej i kolbiańskiej animatorów, prezesów, asystentów i liderów Rycerstwa Niepokalanej. Koszt: 200 zł.

 

9 - 11 października 2020 - z cyklu Polska Droga Maryjna: Moc różańca

Weekendowe spotkanie z dr. Moniką Waluś, wykładowcą UKSW na temat różańca. Wspólnie będziemy poznawać jego historię i odkrywać jego niezwykłą moc. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie dlaczego o różańcu mówią wszystkie najważniejsze objawienia maryjne. Koszt 200 zł.

 

ZAPRASZAMY !

Wszelkie informacje na temat działalności Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, kalendaria i informacje o planowanych wydarzeniach aktualizowane na internetowej stronie Klasztoru w Harmężach: www.harmeze.franciszkanie.pl


PONADTO:

I sobota każdego miesiąca - Nabożeństwo wynagradzające Maryi - Wojownicy Maryi
II sobota
każdego miesiąca - Spotkanie modlitewne, godz. 18:00 Eucharystia (kościół)
III niedziela każdego miesiąca - Msza św. z udziałem dzieci, godz. 11:00

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

UWAGA! Wszelkie informacje na temat działalności Centrum św. Maksymiliana w Harmężach oraz materiały formacyjne dla członków Rycerstwa Niepokalanej, są dostępne na internetowej stronie Klasztoru w Harmężach: www.harmeze.franciszkanie.pl w zakładce Rycerstwo Niepokalanej.

Zapytania, uwagi i zgłoszenia udziału pod adresem:

o. Piotr Cuber OFMConv

Centrum św. Maksymiliana w Harmężach
ul. Franciszkańska 12
32-600 Oświęcim
kom. 784 191 232
e-mail: piotrcuber@gmail.com