Dożynki w Harmężach

„Ewangelie dzisiejszą o Kananejce, która prosi Jezusa o uzdrowienie swojej córki można by streścić krótko: wytrwałość w modlitwie, cierpliwość wzywania Pana Boga. Trud na roli, który znam z własnego doświadczenia to trud wytrwałości, cierpliwości, potu, często nawet łez” – powiedział podczas Eucharystii dziękczynnej za polony o. Krzysztof Janas nowy proboszcz w Harmężach.

W uroczystości uczestniczyli parafianie, goście oraz Wójt Gminy Oświęcim wraz z pracownikami.

Wszystkich ludzi pracy zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.

Franciszkanie

Recommend
Share
Tagged in