Formacja w Franciszkańskim Zakonie Świeckich

„Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty…” – te słowa św. Franciszka z Asyżu stały się tematem konferencji i przedmiotem pracy w grupach kandydatów do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Uczestnicy kolejnego spotkania formacyjnego zgłębiali zachętę św. Franciszka do braci i sióstr od pokuty z Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Jak dzisiaj rozpocząć i zrozumieć to „życie pokutą” na co dzień? Choć czasy się zmieniają oraz narzędzia, które funkcjonowały wcześniej a obecnie mogą być przestarzałe, to jednak pewna istota posługiwania się nimi pozostaje wciąż aktualna. Święty Pokutnik z Asyżu nie chciał, aby wierni, którzy przyjdą i będą go naśladować, zatrzymywali się tylko na zewnętrznych praktykach pokutnych. Według niego wszystkie umartwienia, posty i cała asceza miała prowadzić do radości w Panu.

I jeśli dzisiaj przyjmujemy wezwanie św. Franciszka, to właściwie dążymy do tego samego wyznania, że tylko Zmartwychwstały Chrystus jest naszym jedynym szczęściem.

br. Mateusz Hnat OFMConv

Recommend
Share
Tagged in