Jakby kto pytał, Franciszkańska 4

W niedzielę 2 sierpnia 2020 roku parafianie pożegnali swojego proboszcza o. Piotra Cubera, który kończy swoją posługę w Harmężach, a rozpoczyna w Klasztorze Franciszkanów w Krakowie.

Wierni dziękowali o. Piotrowi za 12 lat jego obecności w Harmężach. „Drogi Ojcze Proboszczu, nadszedł czas pożegnania, czas więc na podziękowania: za grzechy wysłuchane, za Komunie rozdane, za sakramenty udzielone, za homilie wygłoszone, za dobre słowo, za to wszystko i wszystko inne dobro tu nam wyświadczone” – w imieniu parafian powiedziała przedstawicielka Rady Parafialnej.  

Ojciec Piotr serdecznie podziękował Bogu oraz wszystkim parafianom, sympatykom i gościom za miłe życzenia. Niech Pan Bóg wam odpłaci za wasze serce, życzliwość i zawsze będziecie bliscy mojemu sercu

Na koniec podziękowań o. Piotr zaprosił wszystkich w odwiedziny: „A jeśli zawitacie do Krakowa serdecznie zapraszam. Jakby kto pytał, Franciszkańska 4” – powiedział o. Cuber.

Ojcze Piotrze dziękujemy za wszelkie dobro.

Franciszkanie z Harmęż

Recommend
Share
Tagged in