Jubileusz 35. lat święceń

„1 czerwca 1985 roku w Bazylice św. Franciszka w Krakowie, piętnastu młodych diakonów z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych przyjęło święcenia kapłańskie. Dziś przeżywają 35. rocznicę tego wydarzenia” – powiedział proboszcz, o. Piotr Cuber witając w Kościele Franciszkanów w Harmężach dostojnych jubilatów.

W czwartek 27 maja 2020 r. Jubilaci podczas uroczystej Eucharystii dziękowali Bogu za 35. rocznicę święceń kapłańskich. Mszę św. prowadził o. Stanisław Sikora, homilię wygłosił o. Piotr Gryziec.

W okolicznościowej homilii nawiązując do słów św. Pawła o. Gryziec powiedział: „Dzisiaj przyołtarzu wspominamy ten dzień, kiedy Duch Święty ustanowił nas prezbiterami. Otrzymaliśmy tą wielką łaskę i zadanie: abyście kierowali Kościołem Boga. Zadaniem prezbiterów a także biskupów jest kierować Kościołem Boga, nie swoim własnym, nie swoją własną wspólnotą, którą ktoś może zgromadzić wokół siebie. Ten Kościół jest Boga, On tu jest właścicielem” – powiedział kaznodzieja.

Po zakończonej Eucharystii, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej złożyli swojemu kapelanowi o. Władysławowi Kuligowi życzenia.

Dostojnym Jubilatom życzymy wielu potrzebnych łask i Bożego błogosławieństwa na dalsze lata ich posługiwania.

Całość uroczystości można sobaczyć na naszym kanale youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YR74Cgq2NtY&t=1019s

Recommend
Share
Tagged in