Kołodziej na Słowacji

26 stycznia, 2018 r. o czym już informowaliśmy, w Bratysławie w budynku Parlamentu Republiki Słowackiej została otwarta wystawa wybranych prac byłego więźnia KL Auschwitz Mariana Kołodzieja z cyklu „Klisze pamięci. Labirynty”. Wystawa była eksponowana w parlamencie od 26 stycznia do końca lutego.

Następnie staraniem Ambasady RP w Bratysławie zorganizowano pokazy ekspozycji w następujących miejscach: Żylina – w budynku Urzędu Marszałkowskiego od 25 kwietnia do 7 maja, w Martyn – w Bibliotece Turczyńskej od 7 do 28 maja.

29 maja nastąpiło otwarcie wystawy w Bibliotece Kysuckiej w Czadcy, gdzie była eksponowana do 16 lipca. W otwarciu wystawy uczestniczyli: Burmistrz miasta Cadca Milan Gura, zastępca Ambasadroa minister Piotr Samerek, Ewa Pawlusiak członek zarządu Starostwa Oświęcimskeigo oraz o. Piotr Cuber gwardian z Harmęż, gdzie wystawa znajduje się na stałe.

W ramach objazdu wystawy po SŁowacji planowane są kolejne miejsca jej prezentowania: Nitra i Sered.

Wystawa jest realizowana i współfinansowana przez MSZ w ramach projektu: „Ukazanie prawdy historycznej na temat niemieckich obozów koncentracyjnych na ziemiach polskich poprzez popularyzowanie wystawy więźnia pierwszego transportu Mariana Kołodzieja (Nr 432) Klisze Pamięci, labirynty”.

PC

Zdj. Kysucka knižnica – Biblioteka Kysucka