Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
centrum | Konferencja dla nauczycieli

Konferencja dla nauczycieli

„Klisze pamięci. Labirynty” Mariana Kołodzieja a wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości to tytuł konferencji metodycznej, na którą zapraszamy wychowawców i nauczycieli szkół ponadpodstawowych (szczególnie języka polskiego, historii, historii i teraźniejszości, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, etyki, sztuki, religii) oraz zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych. Konferencja rozpocznie się w dniu 5 października 2022 roku o godz. 10.00 w Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prof. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki oraz pani Barbary Nowak – Małopolskiej Kurator Oświaty.

Konferencja metodyczna zorganizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023 – „Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji”. We współczesnym społeczeństwie nadal bowiem są obecne mechanizmy, które doprowadziły do Holokaustu (nietolerancja, ksenofobia, antysemityzm, rasizm, łamanie praw człowieka i obywatela, itp.). Uświadamianie młodym ludziom tych zagrożeń to zadanie każdego dorosłego człowieka, w sposób szczególny nauczycieli. Nauczanie o Holokauście w szkole stanowi źródło kształtowania wielu uniwersalnych wartości i postaw takich jak: prawda, dobro, wolność, odpowiedzialność, solidarność, sprawiedliwość, tolerancja, demokracja, pluralizm, poszanowanie indywidualności i różnorodności. Wskazuje na konieczność obrony praw człowieka, pomaga w wychowywaniu do odpowiedzialności i demokracji, uczy świadomego uczestnictwa w życiu publicznym kraju i świata.

Podczas spotkania w Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach chcemy przybliżyć uczestnikom przesłanie Mariana Kołodzieja, więźnia KL Auschwitz, zawarte w jego wystawie, na której ścierają się 2 światy: świat dobra i świat zła. Nauczyciele będą mieli okazję obejrzeć wystawę i wysłuchać prelekcji zaproszonych gości. Pani  Małgorzata Abramowicz z Muzeum Narodowego w Gdańsku wygłosi wykład pt. „Marian Kołodziej – artysta naznaczony”, z kolei dr Piotr Cuber OFMConv, rektor Bazyliki Mniejszej św. Franciszka z Asyżu w Krakowie, opowie o inspiracjach kolbiańskich w życiu i twórczości Mariana Kołodzieja. Nauczyciele będą mogli również wziąć udział w warsztatach, podczas których zostaną wypracowane scenariusze do zajęć z młodzieżą w oparciu o dzieło Mariana Kołodzieja.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Zgłoszenia realizowane są za pomocą elektronicznego Systemu Rezerwacji Szkoleń.

PROGRAM:

9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników; przydział do grupy warsztatowej

10.00 – 10.30 – rozpoczęcie konferencji, wystąpienia zaproszonych gości

10.30 – 11.15 – Małgorzata Abramowicz – starszy kustosz, kierownik Działu Teatralnego Muzeum Narodowego w Gdańsku; temat wystąpienia: „Marian Kołodziej – artysta naznaczony”

11.15 – 12.30 – oprowadzanie po wystawie w 3 grupach

12.30 – 12.45 – przerwa kawowa

12.45 – 13.15 – o. dr Piotr Cuber OFMConv – gwardian, rektor Bazyliki Mniejszej św. Franciszka z Asyżu w Krakowie; temat wystąpienia: „Inspiracje kolbiańskie w życiu i twórczości Mariana Kołodzieja”

13.15 – 13.30 – Dorota Mleczko, Dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej – prezentacja oferty muzealno – edukacyjnej

13.30 – 14.15 przerwa obiadowa

14.15 – 14.30 – Ewa Kantyka – nauczyciel konsultant MCDN Ośrodek w Oświęcimiu; temat wystąpienia: „Wychowanie do wartości, do podejmowania odpowiedzialnych decyzji zadaniem nauczyciela wynikającym z podstawy programowej kształcenia ogólnego”

14.30 – 15.30 – warsztaty w 3 grupach:

  • nauczyciele języka polskiego, filozofii, etyki – prowadzenie: Katarzyna Strycharska – nauczyciel języka polskiego w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, przewodnik po wystawie Mariana Kołodzieja;
  • nauczyciele historii, wosu, HiT-u – prowadzenie: Bartłomiej Karolus – nauczyciel historii, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Harmężach;
  • wychowawcy, nauczyciele plastyki, sztuki – prowadzenie: Joanna Cebulska i Anita Bury – pracownicy Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej,

15.30 – 15.45 – o. Kazimierz Malinowski – podsumowanie warsztatów i konferencji

podziel się:
Marek Kowalcze OFMConv