Konkurs o św. Maksymilianie – A.D. 2017

Święty Maksymilian – Rycerz Niepokalanej

,, Tylko miłość jest twórcza”
św. M.M. Kolbe

8 stycznia br. minęła 123 rocznica urodzin św. Maksymiliana, człowieka, który rozświetlał mroki nie tylko obozowych murów, lecz przede wszystkim ludzkich serc. Tegoroczne obchody Święta Szkoły zostały połączone z podsumowaniem II edycji Gminnego Konkursu Plastycznego i Literackiego o św. Maksymilianie.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: ,,Św. Maksymilian -Rycerz Niepokalanej, dla którego tylko miłość jest twórcza”. W 2017 roku przypada 100-rocznica założenia Rycerstwa Niepokalanej – Stowarzyszenia Maryjnego, którego twórcą i pomysłodawcą był Ojciec Kolbe. Członkowie stowarzyszenia nazywali siebie rycerzami i wzorem średniowiecznych rycerzy wysoko cenili honor, odwagę, hart ducha. Ukazywali wartość braterstwa, sprawiedliwości i miłości. Propagowali działania na rzecz obrony życia i godności ludzkiej. Obecnie Rycerstwo Niepokalanej liczy ponad 3 mln członków i działa w wielu krajach na świecie.

Wyjątkowy dzień dla szkolnej społeczności rozpoczęliśmy od udziału we mszy świętej. Na dalszą część obchodów zaprosiliśmy Gości do sali Domu Ludowego w Harmężach. Nasze zaproszenie przyjęli: o. dr Piotr Cuber OFMConv-gwardian, asystent prowincjalny MI, proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Niepokalanej w Harmężach, pan Mirosław Smolarek-Zastępca Wójta Gminy Oświęcim, pani Halina Musiał-dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego, pani Urszula Fajczyk – redaktor kwartalnika ,,Polanin”, nauczyciele gminnych szkół, przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice uczestników konkursu.

     Na początku spotkania Gości powitał dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach pan Bartłomiej Karolus. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił pan Mirosław Smolarek-zastępca Wójta Gminy Oświęcim. Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Harmężach. Montaż słowno-muzyczny prezentował literackie i historyczne pasje o. Maksymiliana, a także poszczególne etapy Jego ziemskiej drogi zakończonej męczeństwem na Ziemi Oświęcimskiej.

Po występie artystycznym nastąpił długo wyczekiwany moment podsumowania konkursu, wręczenia nagród, wyróżnień oraz podziękowań. Organizatorami II edycji Gminnego Konkursu Literackiego i Plastycznego o św. Maksymilianie był: Zespól Szkolno-Przedszkolny w Harmężach, Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, Rada Sołecka Harmęż wraz z sołtysem panią Edytą Bogusz.

Patronat Medialny nad konkursem objęli: Wójt Gminy Oświęcim-pan Albert Bartosz, Beskidzkie Radio Katolickie ,,Anioł Beskidów”, Rycerstwo Niepokalanej Polski Południowej. Autorzy najlepszych prac literackich i plastycznych otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów m.in.: aparat fotograficzny, tablet, smartwatch, kindle, sprzęt komputerowy, książki, bilety do kina, bilety do parku zabaw.

Finalistą II edycji Gminnego Konkursu Plastycznego o św. Maksymilianie wśród uczniów klas IV -VI został Michał Wanat (SP w Grojcu), drugie miejsce zajęła Aleksandra Gierczyk (SP w Harmężach), trzecie miejsce Wiktoria Borycka (SP w Rajsku). Wśród uczniów klas młodszych I-III pierwsze miejsce zajęła Kamila Smajek (SP w Babicach), drugie miejsce Karolina Kuś (SP w Porębie Wielkiej) .Wyróżnienia w konkursie plastycznym otrzymali: Mateusz Zając (SP w Harmężach kl.I), Tomasz Zawadzki (SP w Harmężach kl.I), Zuzanna Snażyk (SP w Porębie Wielkiej kl.II),Oliwia Snopkowska (SP w Harmężach kl.II), a także Patrycja Jurecka (SP w Grojcu kl.VI), Julia Ledwik (SP w Rajsku kl.VI).

Finalistką II edycji Gminnego Konkursu Literackiego o św. Maksymilianie została Marta Mikołajek (SP w Grojcu kl.VI). Drugie miejsce zajęła Hanna Strycharska -uczennica klasy V ze SP w Harmężach. Trzecie miejsce otrzymała Patrycja Jurecka -uczennica klasy VI SP w Grojcu. Ponadto wyróżniono prace literackie dwóch uczennic: Magdaleny Drężek (SP w Brzezince) i Wiktorii Chowanie (SP w Grojcu).

Oba konkursy wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów gminnych placówek. Organizatorzy serdecznie dziękują uczniom ze SP w Porębie Wielkiej,  SP w Babicach, SP w Rajsku, SP w Grojcu, SP w Brzezince za zaangażowanie oraz dostarczone piękne prace plastyczne i literackie; a nauczycielom z  wyżej wymienionych szkół, za trud przygotowania podopiecznych.

Święty Maksymilian Maria Kolbe od dzieciństwa marzył, aby został rycerzem. Na wzór rycerzy z powieści Henryka Sienkiewicza chciał bronić słabszych przed złem i walczyć z siłami ciemności: niesprawiedliwością, kłamstwem, brakiem tolerancji, przemocą…To z niewielkiej Zduńskiej Woli wyruszył na swój pierwszy rycerski szlak. Przez całe życie z miłości do Niepokalanej tworzył rzeczy wielkie… Zamiast rycerskiego ekwipunku nosił Cudowny Medalik z Jej wizerunkiem. Zawsze, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, wierzył w potęgę dobra. Do końca pozostał rycerzem bez zbroi, odzianym w serce pełne miłości.

Dzisiaj jesteśmy dumni, że uczęszczamy do szkoły, której Patronem jest franciszkanin, doktor teologii i filozofii. Naśladując ojca Maksymiliana możemy wzrastać, zdobywać nową wiedzę oraz kolejne umiejętności, które będą służyły nie tylko nam, ale  także innym ludziom zgodnie z sentencją ojca Maksymiliana ,,że tylko miłość jest twórcza”.

                       Anżelika Stein-Szczerbowska
SP im. św. M.M. Kolbego w Harmężach

 

Więcej zdjęć

Zobacz także:
faktyoswiecim.pl
franciszkanie.pl