Międzynarodowe spotkanie w Rzymie

W Rzymie w dniach 23-30 kwietnia 2017 r. miało miejsce międzynarodowe spotkanie młodzieży Rycerstwa Niepokalanej, na które przybyli przedstawiciele krajów: Brazylii, Polski oraz Włoch. Celem spotkania było stworzenie statutu młodzieży kolbiańskiej oraz zaplanowanie przyszłorocznego międzynarodowego spotkania młodzieży MI.

W trakcie pobytu uczestnicy spotkania zgłębiali życie św. Maksymiliana, jego duchowość oraz odwiedzili ważne miejsca związane ze św. o. Kolbem i ze św. Franciszkiem m.in. Casakolbe – celę, w której zostało założone Rycerstwo Niepokalanej oraz Asyż.

Podczas rozmów członkowie spotkania podzieli się spostrzeżeniami dotyczącymi formacji młodzieżowej oraz ogólnej sytuacji MI w poszczególnych krajach.

Spotkanie odbywało się w przyjaznej atmosferze i mimo różnic kulturowych oraz językowych, udało się stworzyć dobrą wspólnotę.

Na międzynarodowym spotkaniu młodzieży w Rzymie, nasz kraj reprezentował Mateusz Gorzędowski, uczestnik Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej działającej od trzech lat przy Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Polecamy dobremu Bogu i Niepokalanej owoce tego czasu i działań Rycerstwa Niepokalanej

Chwała Niepokalanej!

M. Gorzędowski