Modlitwa o deszcz

Psalm 146 – Szczęśliwy, kto ufa Bogu
Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana, 
chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; 
chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał. 
Nie pokładajcie ufności w książętach 
ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia. 
Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, 
wówczas przepadają jego zamiary. 
Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, 
kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim, 
który stworzył niebo i ziemię, 
i morze ze wszystkim, co w nich istnieje. 
On wiary dochowuje na wieki, 
daje prawo uciśnionym 
i daje chleb głodnym. 
Pan uwalnia jeńców, 
Pan przywraca wzrok niewidomym, 
Pan podnosi pochylonych, 
Pan miłuje sprawiedliwych. 
Pan strzeże przychodniów, 
chroni sierotę i wdowę, 
lecz na bezdroża kieruje występnych. 
Pan króluje na wieki, 
Bóg twój, Syjonie – przez pokolenia. 
Alleluja.
Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.
Modlitwa o deszcz:
Boże, Stworzycielu Nieba i Ziemi, miłosierny Ojcze, który nieustannie troszczysz się o dobro człowieka, prosimy Cię, ześlij na ziemię życiodajny deszcz. Ustrzeż nas od niebezpieczeństwa głodu i ubóstwa, tak abyśmy mogli z jeszcze większym zaangażowaniem troszczyć się o dobra nieprzemijające. Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Wezwanie na pomoc Świętych orędowników:
Święty Izydorze, módl się za nami
Święty Marku, módl się za nami
Święta Agato, módl się za nami
Światy Dezyderze z Bourges, módl się za nami
Recommend
Share
Tagged in