Intencje pogrzebowe

Intencje pogrzebowe

Msze święte za + Władysława Piwczyka

Kościół Franciszkanów w Harmężach

L.p. Data Godzina Przez kogo zamówiona:
1. 26.08.2022 18,00 Od Żony
2. 27.08.2022 18,00 Od Syna z Dziećmi
3. 01.10.2022 18,00 Od siostry Stanisławy z mężem
4. 04.10.2022 18,00 Od wnuczki Oli
5. 05.10.2022 18,00 Od siostrzeńca Romana
6. 12.10.2022 18,00 Od siostrzenicy Teresy z mężem
7. 13.10.2022 18,00 Od siostrzenicy Bożeny z rodziną
8. 18.10.2022 18,00 Od bratowej Marii
9. 24.10.2022 18,00 Od bratanicy Grażyny z rodziną
10. 26.10.2022 18,00 Od bratanicy Barbary z Michałem
11. 29.10.2022 18,00 Od bratanka Wiktora
12. 01.11.2022 17,00 Od Jana i Wiesławy Łukawskich
13. 18.11.2022 18,00 Od Józefy Dolina
14. 21.11.2022 18,00 Od chrześnicy Krystyny
15. 23.12.2022 18,00 Od szwagierki Zofii
16. 27.12.2022 18,00 Od Kazimierza i Agaty Madeja
17. 02.01.2023 18,00 Od Ireny i Piotra Sarneckich
18. 04.01.2023 18,00 Od szwagra Władysława
19. 08.01.2023 8,00 Od siostrzeńca Piotra z rodziną
20. 11.01.2023 18,00 Od kuzyna Władysława Świadek z rodziną
21. 13.01.2023 18,00 Od Bartłomieja Żołneczko
22. 16.01.2023 18,00 Od Agnieszki i Sławka Czekaj z rodziną
23. 20.01.2023 18,00 Od rodziny Kałużny
24. 26.01.2023 18,00 Od Danuty i Józefa Bolek z rodziną
25. 29.01.2023 8,00 Od Anny Klekot z synem
26. 03.02.2023 18,00 Od zawodników LKS Korona Harmęże
27. 06.02.2023 18,00 Od Haliny i Czesława Kulka z rodziną
28. 10.02.2023 18,00 Od kolegów syna z pracy
29. 12.02.2023 17,00 Od Wandy Kulka z rodziną
30. 16.02.2023 18,00 Od Heleny Korzeniowskiej i rodziny Baranieckich
31. 22.02.2023 18,00 Od Grzegorza i Małgorzaty Madeji z rodziną
32. 27.02.2023 18,00 Od rodzin Stokłosa i Lotawiec
33. 03.03.2023 18,00 Od kolegów z oddziału MD I Kopalni Brzeszcze
34. 06.03.2023 18,00 Od Jana Lekacz z rodziną
35. 10.03.2023 18.00 Od rodziny Janeczko
36. 13.03.2023 18.00 Od Andrzeja Madeja
37. 18.03.2023 18.00 Od rodziny Zawadzkich
38. 22.03.2023 18.00 Od Zofii Madeja
39. 24.03.2023 18.00 Od Agnieszki Walczyk z rodziną
40. 27.03.2023 18.00 Od Anny Madeja
41. 30.03.2023 18.00 Od Weroniki Jarnot z rodziną
42. 02.04.2023 8.00 Od Anny Madeja

 

Msze święte za + Lucynę Polok (zmarła w czerwcu 2022 r.)

Data Godzina Przez kogo zamówiona:
5.07.2022 18,00 Od Syna Pawła z Rodziną
6.07.2022 18,00 Od Syna Tomasza z Rodziną
18.07.2022 18,00 Od siostry Barbary z Rodziną
19.07.2022 18,00 Od chrześnicy Katarzyny z Rodziną
21.07.2022 18,00 Od siostrzeńca Mariusza z Rodziną
29.07.2022 18,00 Od Anny Witkowskiej
04.08.2022 18,00 Od kuzynki Wandy z Rodziną
07.08.2022 11,00 Od kuzynki Renaty Mentelskiej z Jerzym
08.08.2022 18,00 Od kuzynki Izabeli z Rodziną
09.08.2022 18,00 Od cioci Heleny
10.08.2022 18,00 Od kuzynek Barbary i Grażyny
13.08.2022 18,00 Od Anny Mentelskiej z mężem Mariuszem
15.08.2022 11,00 Od Adriana Mentelskiego z żoną Wiolą
21.08.2022 11,00 Od rodziny Lekacz
25.08.2022 18,00 Od Jana i Urszuli Lekacz z Rodziną
30.08.2022 18,00 Od kuzynki Barbary Faruga z Rodziną
08.09.2022 18,00 Od kuzynki Heleny Lotawiec z Rodziną
15.09.2022 18,00 Od kuzynki Michaliny Gawęda z Rodziną
16.09.2022 18,00 Od kuzynki Władysławy Lichota z Rodzina
22.09.2022 18,00 Od Gawędów z Dankowic
26.09.2022 18,00 Od koleżanki Renaty Baranek z córką Karoliną z mężem
28.09.2022 18,00 Od Elżbiety Rochowiak i kuzyna Bernarda z Rodziną
29.09.2022 18,00 Od kuzyna Henryka z Rodziną
03.10.2022 18,00 Od kuzynki Elżbiety z Rodziną
07.10.2022 18,00 Od kuzynki i kuzynów
11.10.2022 18,00 Od kuzynki Pauliny i Agnieszki z Rodzinami
17.10.2022 18,00 Od ciotki Lucyny Wójcik
18.10.2022 18,00 Od Wandy i Romana Jarnot
20.10.2022 18,00 Od Stanisława Podbiał z Rodziną
24.10.2022 18,00 Od Bożeny i Andrzeja Żołneczko z Rodziną
26.10.2022 18,00 Od Marzeny Witkowskiej z córką
28.10.2022 18,00 Od Mariusza i Renaty z Dankowic
31.10.2022 18,00 Od Jacka Smętek z Rodziną
08.11.2022 18,00 Od rodziny Mamok, Krystyny i Stanisława
16.11.2022 18.00 Od Barbary i Józefa Gierczyk z dziećmi
19.11.2022 18.00 Od Wojtka Jarosza z Rodziną
21.11.2022 18.00 Od Piotra Korbla z Rodziną
23.11.2022 18.00 Od sąsiadki i koleżanki Iwony z Rodziną
29.11.2022 18.00 Od sąsiadów Klekotów i Zielińskich wraz z Rodzinami
05.12.2022 18.00 Od sąsiadów Słyś i Smętek
12.12.2022 18.00 Od koleżanek i kolegów z klasy szkoły podstawowej
15.12.2022 18.00 Od kolegów z pracy syna Pawła
21.12.2022 18,00 Od zarządu Firmy Sortex
27.12.2022 18,00 Od pracowników Firmy Sortex
28.12.2022 18.00 Od Władysławy i Jana Gierczyków
29.12.2022 18,00 Od Moniki i Krzysztofa Gierczyków z Dziećmi
05.01.2023 18,00 Od Katarzyny i Marka Gierczyków z Dziećmi
06.06.2023 8,00 Od kolegów z pracy z tartaku

 

Msze święte za + Sebastiana Krawczyka (zmarł w kwietniu 2022r.)

Data Godzina Przez kogo zamówiona:
18.05.2022 18.00 Od Żony z Dziećmi
24.05.2022 18.00 Od Rodziców
03.07.2022 11.00 Od brata Marka z żoną i dziećmi
08.07.2022 18.00 Od babci Danuty
16.07.2022 18.00 Od brata Przemysława z rodziną
20.07.2022 18.00 Od Władysława i Stanisława Sewery z rodziną
03.08.2022 18.00 Od Anety Kućka z rodziną z Zarzecza
06.08.2022 18.00 Od chrzestnej Elżbiety Jamróz z rodziną
22.08.2022 18.00 Od Małgorzaty, Mariana i Marka Sewera
26.08.2022 18.00 Od Urszuli i Mieczysława z rodziną
04.09.2022 18.00 Od Romany i Jana Cebrat z rodziną
06.09.2022 18.00 Od Marty i Michała Satława
20.09.2022 18.00 Od kuzynki Ireny z rodziną
21.09.2022 18.00 Od kuzyna Dawida Forma z rodziną
23.09.2022 18.00 Od rodziny z Jawiszowic
26.09.2022 18.00 Od cioci Genowefy, kuzynki Iwony oraz kuzyna Tomasza z rodzinami
28.09.2022 18.00 Od ciotki Urszuli z Przecieszyna
05.10.2022 18.00 Od rodziny Smętek
07.10.2022 18.00 Od rodziny Pastwa
12.10.2022 18.00 Od wychowawczyni ze szkoły podstawowej Marty Brzezieckiej
18.10.2022 18.00 Od Anny, Henryka, Grzegorza i Izabeli Lis
21.10.2022 18.00 Od Jakuba i Katarzyny Kempka
23.10.2022 11.00 Od sąsiadów, rodzin Piskorz
24.10.2022 18.00 Od Małgorzaty i Andrzeja Łuszczek
27.10.2022 18.00 Od Szymona Markiela ze Starej Wsi
31.10.2022 11.00 Od wychowawcy oraz uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej w Harmężach wraz z rodzicami
05.11.2022 18.00 Od sąsiadów z ul. Stary Trakt i Świętokrzyskiej 32
07.11.2022 18.00 Od Firmy Gierczyk z Harmęż
10.11.2022 18.00 Od kolegów i koleżanek z kasy ze szkoły podstawowej
12.11.2022 18.00 Od Anny i Łukasza Sękowskich
15.11.2022 18.00 Od dyrektora, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach
17.11.2022 18.00 Od Jana Klekot z mamą
20.11.2022 11.00 Od Pawła Krawczyka z rodziną
22.11.2022 18.00 Od Jana Krawczyka z żoną
25.11.2022 18.00 Od Rafała Krawczyka z rodziną
28.11.2022 18.00 Od Grzegorza Krawczyka z rodziną
30.11.2022 18.00 Od Tomasza i Anny Płonka z rodziną
05.12.2022 18.00 Od rodziny Forma
10.12.2022 18.00 Od rodziny Fornol
13.12.2022 18.00 Od rodziny Karolusów
17.12.2022 18.00 Od rodziny Bibrzyckich
18.12.2022 17.00 Od rodzin: Horodeczny, Bąk i Gołda

 

Msze święte za + O. Tomasza Cichockiego (zmarł w marcu 2022r.)

Data Godzina Przez kogo zamówiona:
27.03.2022 11.00 Od ministrantów z rodzicami
28.03.2022 18.00 Od pracowników klasztoru
29.03.2022 18.00 Od uczniów klasy 3 z rodzicami
30.03.2022 18.00 Od Urszuli Kraus
03.04.2022 11.00 Od Rycerstwa Niepokalanej Diecezji Bielsko-Żywieckiej
05.04.2022 18.00 Od mieszkańców z ul. Polaka 6
06.04.2022 18.00 Od rodziny Żmudków
07.04.2022 18.00 Od Wojowników Maryi
08.04.2022 18.00 Od Agaty z Oświęcimia
09.04.2022 18.00 Od Kasi i Leszka z Oświęcimia
10.04.2022 11.00 Od mieszkańców ul. Borskiej
11.04.2022 18.00 Od klasy 6 ZSP w Harmężach
12.04.2022 18.00 Od pracowników i pielgrzymów Biura Cedron z Bielska Białej
19.04.2022 18.00 Od Elżbiety i Michała Walaszek z rodziną
21.04.2022 18.00 Od uczniów klasy 4 z rodzicami i wychowawczynią p. Agatą Machura
22.04.2022 18.00 Od mieszkańców z ul. Gen. Andersa
23.04.2022 18.00 Od Wójta i Pracowników Gminy Oświęcim
25.04.2022 18.00 Od Aleksandry Tkaczyk
28.04.2022 18.00 Od rodziny Dryś
29.04.2022 18.00 Od Sołtysa i Rady Sołeckiej
01.05.2022 11.00 Od Chóru Maksymalni
02.05.2022 18.00 Od Moniki i Dawida
03.05.2022 11.00 Od III Róży Żywego Różańca
05.05.2022 18.00 Od rodziny Rochowiaków i Pawlusiaków
06.05.2022 18.00 Od Rodziny o. Krzysztofa Janasa
07.05.2022 18.00 Od Rodziny o. Krzysztofa Janasa
11.05.2022 18.00 Od Rodziny o. Krzysztofa Janasa
16.05.2022 18.00 Od Rodziny o. Krzysztofa Janasa
17.05.2022 18.00 Od mieszkańców z ul. Szumca
18.05.2022 18.00 Od Rady Rodziców ZSP w Harmężach
19.05.2022 18.00 Od Rodziny o. Krzysztofa Janasa
22.05.2022 11.00 Od dyrektora, nauczycieli i pracowników ZSP Harmęże
23.05.2022 18.00 Od Marcina Ryś z rodziną
25.05.2022 18.00 Od rodziny Zawadzkich
27.05.2022 18.00 Od rodziny Kozica
28.05.2022 18.00 Od wspólnoty Domowego Kościoła
31.05.2022 18.00 Od Rady Parafialnej
01.06.2022 18.00 Od Jadwigi i Władysława Czekaj
02.06.2022 18.00 Od Małgorzaty i Romana Sękowskich
06.06.2022 18.00 Od Wiesławy i Marka Opitek oraz Zofii Rochowiak
08.06.2022 18.00 Od dzieci i rodziców z klasy 2 ZSP w Harmężach
09.06.2022 18.00 Od II Róży Różańcowej
17.06.2022 18.00 Od I Róży Różańcowej
22.06.2022 18.00 Od rodzin Madeja, Jarnot i Walczyk
04.07.2022 18.00 Od Urszuli Trelińskiej z rodzina z Chęcin
11.07.2022 18.00 Od rodzin Dubel, Gołuch i Welc z Chęcin
30.07.2022 18.00 Od Kazimierza i Agaty Madeja
02.08.2022 18.00 Od Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej
05.08.2022 18.00 Od uczniów, wychowawcy i rodziców klasy 1
12.08.2022 18.00 Od rodzin Korzeniowskich i Baranieckich
11.10.2022 18.00 Od rodziny Krupa
20.08.2022 18.00 Od uczniów klasy 7 i ich rodziców
25.08.2022 18.00 Od Mateusza Urbańczyka
27.08.2022 18.00 Od Bożeny i Tadeusza Urbańczyk
27.08.2022 18.00 Od parafianki Marii
30.08.2022 18.00 Od Sołtysa i Rady Sołeckiej z Pław
02.09.2022 18.00 Od Zofii Madeja
03.09.2022 18.00 Od mieszkańców z ul. Borowskiego 9
05.09.2022 18.00 Od Grzegorza i Małgorzaty Madeja z rodziną
07.09.2022 18.00 Od rodziny Górów
11.09.2022 11.00 Od mieszkańców z ul. Gen. Maczka
12.09.2022 18.00 Od dzieci i rodziców z „zerówki” z Harmęż
13.09.2022 18.00 Od dzieci i rodziców z klasy 8 z Harmęż
17.09.2022 18.00 Od Moniki Gierczyk z rodziną
19.09.2022 18.00 Od Rycerstwa Niepokalanej z Dąbrowy Górniczej – Gołonóg
02.10.2022 11.00 Od wdzięcznych Parafian

 

Msze święte za + Klemensa Wójcika (zmarł w lutym 2022 r.)

24.03.2022, g. 18.00 – Od żony Lucyny
30.03.2022, g. 18.00 – Od córki Pauliny z rodziną
07.04.2022, g. 18.00 – Od córki Agnieszki Łozickiej z rodziną
09.04.2022, g. 18.00 – Od syna Pawła z rodziną
11.04.2022, g. 18.00 – Od siostry Elżbiety
19.04.2022, g. 18.00 – Od wnuków Patrycji i Dawida Wójcik z mamą
21.04.2022, g. 18.00 – Od szwagierki Danuty z mężem
26.04.2022, g. 18.00 – Od szwagra Janka z rodziną z Boru
29.04.2022, g. 18.00 – Od szwagra Władysława z rodziną ze Swoszowej
11.05.2022, g. 18.00 – Od bratanicy Gabrieli i bratanków Jacka i Władysława z rodzinami
18.05.2022, g. 18.00 – Od chrześnicy Barbary Jenczała z rodziną
20.05.2022, g. 18.00 – Od chrześniaka Janusza Niemiec z rodziną
27.05.2022, g. 18.00 – Od siostrzenicy Heleny
30.05.2022, g. 18.00 – Od siostrzenicy Barbary
08.06.2022, g. 18.00 – Od siostrzenicy Władysławy
20.06.2022, g. 18.00 – Od siostrzenicy Michaliny
23.06.2022, g. 18.00 – Od Marka Rysia wraz z rodziną
19.07.2022, g. 18.00 – Od Władysława Jarnot
28.07.2022, g. 18.00 – Od Lucyny Polok z rodziną
03.08.2022, g. 18.00 – Od Antoniego Łozickiego
06.08.2022, g. 18.00 – Od Bernarda i Barbary Rochowiak z rodziną
09.08.2022, g. 18.00 – Od Władysława i Jadwigi Czekaj
11.08.2022, g. 18.00 – Od rodziny Elżbiety i Andrzeja Morkisz
17.08.2022, g. 18.00 – Od rodziny Krystyny i Stanisława Mamok
19.08.2022, g. 18.00 – Od Witolda Ciosek z rodziną
24.08.2022, g. 18.00 – Od Mateusza Jarnot z rodziną
27.08.2022, g. 18.00 – Od Andrzeja i Stanisława Czekaj
30.08.2022, g. 18.00 – Od sąsiadów Katarzyny i Andrzeja Pałka
08.09.2022, g. 18.00 – Od Kariny i Bogdana Podbiał z rodziną
15.09.2022, g. 18.00 – Od rodziny Tyranów
17.09.2022, g. 18.00 – Od rodziny Buckich
20.09.2022, g. 18.00 – Od sąsiadów Madeja i Jarnot
26.09.2022, g. 18.00 – Od Romana Jarnot z rodziną
29.09.2022, g. 18.00 – Od Jana i Urszuli Lekacz
05.10.2022, g. 18.00 – Od Tomasza i Rafała Niercąd
10.10.2022, g. 18.00 – Od rodziny Ulczok

*     *     *

Msze święte za + Władysławę Madej (zmarła w lutym 2022 r.)

17.03.2022, g. 18.00 – Od córki Zuzanny z mężem
23.03.2022, g. 18.00 – Od syna Marka z rodziną
25.03.2022, g. 18.00 – Od córki Małgorzaty z mężem
28.03.2022, g. 18.00 – Od syna Łukasza z rodziną
01.04.2022, g. 18.00 – Od syna Szymona z Bożeną
04.04.2022, g. 18.00 – Od wnuczki Anny z rodziną
07.04.2022, g. 18.00 – Od wnuka Adama
12.04.2022, g. 18.00 – Od wnuka Oliwiera
20.04.2022, g. 18.00 – Od siostry Marii
23.04.2022, g. 18.00 – Od siostry Józefy
25.04.2022, g. 18.00 – Od siostrzenicy Grażyny z rodziną
28.04.2022, g. 18.00 – Od siostrzenicy Barbary z Michałem
06.05.2022, g. 18.00 – Od siostrzeńca Wiktora
10.05.2022, g. 18.00 – Od siostry Zofii z rodziną
12.05.2022, g. 18.00 – Od Patrycji i Artura Snopkowskich z rodziną
13.05.2022, g. 18.00 – Od Agaty i Tadeusza Okrzesik z rodziną
16.05.2022, g. 18.00 – Od bratowej Józefy z rodziną
19.05.2022, g. 18.00 – Od siostrzeńca Grzegorza Skalny z rodziną
24.05.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Heleny z rodziną
26.05.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Michaliny z rodziną
28.05.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Barbary z rodziną
31.05.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Władysławy z rodziną
04.06.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Haliny z rodziną
07.06.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Anny Klekot
10.06.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Zofii z rodziną
17.06.2022, g. 18.00 – Od Misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbego
23.06.2022, g. 18.00 – Od II Róży Różańcowej
27.06.2022, g. 18.00 – Od Emilii Madej z rodziną
23.07.2022, g. 18.00 – Od członków Klubu Emerytów w Brzeszczach-Borze
25.07.2022, g. 18.00 – Od Małgorzaty i Henryka Bielenin
29.07.2022, g. 18.00 – Od Barbary i Katarzyny z rodziną
01.08.2022, g. 18.00 – Od Emilii Wawro z córką Zosią oraz Stenią Baran
05.08.2022, g. 18.00 – Od rodziny Tyranów
08.08.2022, g. 18.00 – Od rodziny Piwczyk
12.08.2022, g. 18.00 – Od rodziny Stokłosów
16.08.2022, g. 18.00 – Od rodziny Marii i Eugeniusza Lotawiec
20.08.2022, g. 18.00 – Od Jana Bielenin z rodziną
23.08.2022, g. 18.00 – Od Bożeny i Marka Gancarczyk
26.08.2022, g. 18.00 – Od Sławka Czekaj z rodziną
31.08.2022, g. 18.00 – Od rodziny Molenda
05.09.2022, g. 18.00 – Od Jana i Bernardy Krzyścin
09.09.2022, g. 18.00 – Od Rafała Czekaj z rodziną
13.09.2022, g. 18.00 – Od Agaty i Marcina Piechota
15.09.2022, g. 18.00 – Od Edyty Jarmundowicz z Jawiszowic
23.09.2022, g. 18.00 – Od Stanisława i Marioli Kusak
27.09.2022, g. 18.00 – Od rodziny Kopiec z Czechowic-Dziedzic
30.09.2022, g. 18.00 – Od Elżbiety Biegańskiej
04.10.2022, g. 18.00 – Od całej rodziny Biegańskich
08.10.2022, g. 18.00 – Od pracowników i właścicieli Piekarni Cukierni „Maja”
11.10.2022, g. 18.00 – Od współpracowników córki Małgorzaty z Banku Pekao SA z Oświęcimia (ul. Wróblewskiego i Jagiełły)
13.10.2022, g. 18.00 – Od koleżanek i kolegów córki Zuzanny z Działu Kontrolingu i Księgowości
17.10.2022, g. 18.00 – Od pracowników Cukierni „Maja”

*     *     *

Msze święte za + Edwarda Klekota (zmarł w lutym 2022 r.)

16.03.2022, g. 18.00 – Od mamy
22.03.2022, g. 18.00 – Od brata
25.03.2022, g. 18.00 – Od Stanisława Klekot z żoną Bernadetą i synem Rafałem
29.03.2022, g. 18.00 – Od kuzyna Kazimierza z rodziną
04.04.2022, g. 18.00 – Od Ireny i Piotra Sarneckich
08.04.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Bernatki i męża
11.04.2022, g. 18.00 – Od kuzynów: Bolesława i Józefa Klekot oraz Danuty Lotawiec
22.04.2022, g. 18.00 – Od kuzynów Henryka, Jadwigi, Bernadety i Ireny z rodzinami (Intencja: za + Edwarda Klekota i jego ojca Józefa)
27.04.2022, g. 18.00 – Od druhów z OSP Harmęże
30.04.2022, g. 18.00 – Od rodziny Noworytów
07.05.2022, g. 18.00 – Od kuzyna Wacława z dziećmi
10.05.2022, g. 18.00 – Od cioci Jadzi z wujkiem
13.05.2022, g. 18.00 – Od kuzyna Grzegorza z rodziną
18.05.2022, g. 18.00 – Od matki chrzestnej
20.05.2022, g. 18.00 – Od kuzyna Andrzeja z rodziną
24.05.2022, g. 18.00 – Od zarządu LKS Korona z Harmęż
26.05.2022, g. 18.00 – Od kuzyna Andrzeja Madeja
30.05.2022, g. 18.00 – Od Zofii Madeja
06.06.2022, g. 18.00 – Od Anny Madeja
09.06.2022, g. 18.00 – Od Łukasza Madeja z Marzeną
15.06.2022, g. 18.00 – Od Weroniki Jarnot z rodziną
22.06.2022, g. 18.00 – Od Agnieszki Walczyk z rodziną
02.07.2022, g. 18.00 – Od ciotki Haliny z rodziną
22.07.2022, g. 18.00 – Od Mateusza Madeja z rodziną
27.07.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Agaty z rodziną
01.08.2022, g. 18.00 – Od rodziny Skalny
04.08.2022, g. 18.00 – Od sąsiadów Żołneczko z rodziną
10.08.2022, g. 18.00 – Od sąsiadów – rodzin Piskorz
13.08.2022, g. 18.00 – Od rodziny Duda
16.08.2022, g. 18.00 – Od Justyny i Damiana Szostek
18.08.2022, g. 18.00 – Od rodziny Bolek
23.08.2022, g. 18.00 – Od rodziny Forma
29.08.2022, g. 18.00 – Od kolegi Jerzego Wawro
06.09.2022, g. 18.00 – Od Czesława i Haliny Kulka z rodziną
10.09.2022, g. 18.00 – Od rodziny Wrzeszczów
16.09.2022, g. 18.00 – Od Elżbiety i Janusza Szostek
20.09.2022, g. 18.00 – Od Marii Piwczyk z rodziną

*     *     *

Msze święte za + Jana Kulkę (zmarł w styczniu 2022 r.)

09.03.2022, g. 18.00 – Od córki Małgorzaty z mężem
12.03.2022, g. 18.00 – Od wnuka Adriana
15.03.2022, g. 18.00 – Od wnuka Michała z Edytą
21.03.2022, g. 18.00 – Od córki Renaty z mężem
26.03.2022, g. 18.00 – Od wnuczki Justyny z rodziną
29.03.2022, g. 18.00 – Od wnuczki Moniki z mężem
31.03.2022, g. 18.00 – Od córki Iwony z mężem
06.04.2022, g. 18.00 – Od wnuka Grzegorza z Joanną
12.04.2022, g. 18.00 – Od wnuka Andrzeja
19.04.2022, g. 18.00 – Od córki Katarzyny z mężem
27.04.2022, g. 18.00 – Od wnuków Julii, Filipa, Amelii i Franciszka
30.04.2022, g. 18.00 – Od rodziny Brodacz z Harbutowic
05.05.2022, g. 18.00 – Od siostry Marii z rodziną
09.05.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Danuty i Wiesława Maciewicz z dziećmi z Brzeszcz
17.05.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Wandy
20.05.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Walerii Włoszek z rodziną
25.05.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Anny Kostuś z Brzeszcz
31.05.2022, g. 18.00 – Od kuzyna Czesława z rodziną
03.06.2022, g. 18.00 – Od Kazimierza i Jana Kulki wraz z rodzinami
07.06.2022, g. 18.00 – Od Ignacego Goc z rodziną
11.06.2022, g. 18.00 – Od rodziny Foltyn
13.06.2022, g. 18.00 – Od Jakuba Madej z rodziną
21.06.2022, g. 18.00 – Od rodziny Domżałów
05.07.2022, g. 18.00 – Od sąsiadów Wójcików
15.07.2022, g. 18.00 – Od rodziny Sękowskich
21.07.2022, g. 18.00 – Od Emilii Madej z rodziną
26.07.2022, g. 18.00 – Od sąsiadów Zofii i Jana Rozmus z rodziną
02.08.2022, g. 18.00 – Od rodziny Płonków i swatowej z Frydrychowic
11.08.2022, g. 18.00 – Od Heleny i Pawła z rodziną
17.08.2022, g. 18.00 – Od właścicieli firmy „Gamix”
24.08.2022, g. 18.00 – Od pracowników firmy „Gamix”

*     *     *

Msze święte za + Czesławę Czekaj (zmarła w styczniu 2022 r.)

23.02.2022, g. 18.00 – Od syna Rafała z rodziną
28.02.2022, g. 18.00 – Od syna Sławka z rodziną
08.03.2022, g. 18.00 – Od syna Mariusza z rodziną
11.03.2022, g. 18.00 – Od Moniki i Andrzeja Czekaj
14.03.2022, g. 18.00 – Od Heleny i Czesława Marszałek
22.03.2022, g. 18.00 – Od Marty Żak z rodziną
24.03.2022, g. 18.00 – Od Marii Szczotka z rodziną
04.04.2022, g. 18.00 – Od Piotra Czekaj z rodziną
11.04.2022, g. 18.00 – Od Jacka Czekaj z rodziną
21.04.2022, g. 18.00 – Od Ireny i Stanisława Czekaj z rodziną
29.04.2022, g. 18.00 – Od Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
02.05.2022, g. 18.00 – Od Jadwigi i Władysława Czekaj
12.05.2022, g. 18.00 – Od Pawła Czekaj z rodziną
17.05.2022, g. 18.00 – Od Grzegorza Czekaj
23.05.2022, g. 18.00 – Od Anny i Adama Czekaj z rodziną
27.05.2022, g. 18.00 – Od szwagierki Marii Bielenin
30.05.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Wandy Rochowiak z rodziną
02.06.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Krystyny z rodziną
10.06.2022, g. 18.00 – Od chrześniaka Grzegorza Bielenin z rodziną
15.06.2022, g. 18.00 – Od Ewy Bębenek z rodziną
20.06.2022, g. 18.00 – Od Czesława Czekaj
01.07.2022, g. 18.00 – Od kuzyna Kazimierza Czuwaj z rodziną
04.07.2022, g. 18.00 – Od Róży Różańcowej św. Klary
08.07.2022, g. 18.00 – Od członków Klubu Seniora w Brzeszczach-Borze
13.07.2022, g. 18.00 – Od Marcina i Agnieszki Buckich z rodziną
15.07.2022, g. 18.00 – Od pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Oświęcimiu
18.07.2022, g. 18.00 – Od Ewy i Wojciecha Sowa z rodziną
21.07.2022, g. 18.00 – Od Andrzeja Wiertel z rodziną
26.07.2022, g. 18.00 – Od Tomasza i Marty Kościelniak
30.07.2022, g. 18.00 – Od Sylwii Stachury i Ewy Sałaciak z rodzinami
01.08.2022, g. 18.00 – Od Renaty i Tomasza Chylaszek z rodziną
05.08.2022, g. 18.00 – Od Katarzyny i Piotra Jarnot z rodziną
09.08.2022, g. 18.00 – Od pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Oświęcimiu
13.08.2022, g. 18.00 – Od Anny i Grzegorza z Kęt z rodziną
16.08.2022, g. 18.00 – Od rodziny Kozłowskich
19.08.2022, g. 18.00 – Od Krystyny i Andrzeja Witek z rodziną
22.08.2022, g. 18.00 – Od Bożeny i Andrzeja Żołneczko z rodziną
25.08.2022, g. 18.00 – Od Barbary i Kazimierza Buckich
30.08.2022, g. 18.00 – Od Haliny i Czesława Kulka

*     *     *

Msze święte za + Stanisława Szymańskiego (zmarł we wrześniu 2021 r.)

20.12.2021, g. 18.00 – Od córki Jolanty z Andrzejem
07.01.2022, g. 18.00 – Od brata Rudolfa z rodziną
10.01.2022, g. 18.00 – Od wnuczki Kingi z mężem Tomkiem i wnuczkiem Marcelem
15.01.2022, g. 18.00 – Od bratowej Krystyny
18.01.2022, g. 18.00 – Od szwagierki Anny Kozłowskiej i Renaty Binda
21.01.2022, g. 18.00 – Od Krzysztofa Kozłowskiego z rodziną i Heleny Chrobak oraz Weroniki i Tomasza Główczak
25.01.2022, g. 18.00 – Od sąsiadów Stanisława i Małgorzaty Korbel
29.01.2022, g. 18.00 – Od sąsiadów Ireny i Kazimierza Gołuch z rodziną Paradeckich
01.02.2022, g. 18.00 – Od sąsiadów Lis
06.02.2022, g. 8.00 ! – Od sąsiadów Patrycji i Artura Snopkowskich z rodziną
08.02.2022, g. 18.00 – Od sąsiada Zdzisława Stawowczyk
12.02.2022, g. 18.00 – Od sąsiadów Jadwigi i Władysława Czekaj
17.02.2022, g. 18.00 – Od sąsiadów Zofii i Kazimierza Zając
22.02.2022, g. 18.00 – Od Zofii Skalna z rodziną
24.02.2022, g. 18.00 – Od sąsiadów Kaźmierczak
28.02.2022, g. 18.00 – Od Doroty i Antoniego Binda
03.03.2022, g. 18.00 – Od Renaty i Stanisława Gworek z rodziną
08.03.2022, g. 18.00 – Od Aleksandry i Tadeusza Augustyn
12.03.2022, g. 18.00 – Od Sylwestra Naglika i przyjaciółki Janiny
15.03.2022, g. 18.00 – Od Henryki Sosnowskiej i Katarzyny Biesik z rodziną
18.03.2022, g. 18.00 – Od Justyny i Darka Pawełkiewicz z rodziną
22.03.2022, g. 18.00 – Od Grzegorza Naglika z żoną Agnieszką
29.03.2022, g. 18.00 – Od rodziny Jarosława Kozłowskiego i Katarzyny Wronki
01.04.2022, g. 18.00 – Od rodziny Naglik z Jawiszowic
04.04.2022, g. 18.00 – Od Emilii z córką Zosią
07.04.2022, g. 18.00 – Od Urszuli i Andrzeja Kozłowskich
13.04.2022, g. 18.00 – Od Zdzisława Klisia z Lipowej
19.04.2022, g. 18.00 – Od Kazimierza i Agnieszki Binda z rodziną z Rychwałdu
21.04.2022, g. 18.00 – Od Krzysztofa Naglik z rodziną i Władysława z rodziną z Malca
26.04.2022, g. 18.00 – Od Ireny Kozłowskiej oraz Beaty i Artura Gołuchów
01.05.2022, g. 8.00 ! – Od Bożeny i Zbyszka Mrowców z rodziną z Lipowej
04.05.2022, g. 18.00 – Od Agnieszki i Radka Kozłowskich z córką
07.05.2022, g. 18.00 – Od Janusza i Doroty Binda z rodziną z Lipowej
10.05.2022, g. 18.00 – Od Justyny i Przemka Mitusiów z synem
13.05.2022, g. 18.00 – Od Wiesi i Andrzeja Pawlus z rodziną z Lipowej

*     *     *

Msze święte za + Danutę Wawro (zmarła we wrześniu 2021 r.)

24.11.2021, g. 18.00 – Od syna Jerzego
03.01.2022, g. 18.00 – Od córki Lucyny z mężem
08.01.2022, g. 18.00 – Od siostry Wandy z rodziną
12.01.2022, g. 18.00 – Od siostry Władysławy Przesór
17.01.2022, g. 18.00 – Od wnuka Jacka z rodziną
20.01.2022, g. 18.00 – Od wnuczki Marzeny z mężem
27.01.2022, g. 18.00 – Od wnuczki Agnieszki z mężem
29.01.2022, g. 18.00 – Od bratowej Małgorzaty z rodziną z Czechowic-Dziedzic
03.02.2022, g. 18.00 – Od bratowej Czesławy z mężem
07.02.2022, g. 18.00 – Od chrześnicy Jadwigi Chowaniec z mężem
11.02.2022, g. 18.00 – Od chrześniaka Ryśka z rodziną
15.02.2022, g. 18.00 – Od cioci Heleny z rodziną
17.02.2022, g. 18.00 – Od rodziny Erazmus, Stańczyk i Senkowski
21.02.2022, g. 18.00 – Od Moniki Klimem z rodziną
25.02.2022, g. 18.00 – Od Grzegorza Majcherczyka z rodziną
01.03.2022, g. 18.00 – Od Krystyny Wisła z rodziną
04.03.2022, g. 18.00 – Od sąsiadów Snopkowskich
07.03.2022, g. 18.00 – Od Adama Majcherczyka z rodziną
10.03.2022, g. 18.00 – Od Michaliny i Władysława Filuś z rodziną
13.03.2022, g. 8.00 ! – Od rodziny Machura
17.03.2022, g. 18.00 – Od Janusza Majcherczyka z żoną
22.03.2022, g. 18.00 – Od Małgorzaty i Kazimierza Filuś z rodziną
26.03.2022, g. 18.00 – Od sąsiadów Prochowskich
30.03.2022, g. 18.00 – Od Emilii Madej
02.04.2022, g. 18.00 – Od Krystyny i Tadeusza Filuś z rodziną
05.04.2022, g. 18.00 – Od Kukowskich
08.04.2022, g. 18.00 – Od rodziny Mędrysa
11.04.2022, g. 18.00 – Od Zofii i Jana Filuś z rodziną
20.04.2022, g. 18.00 – Od Sylwii Ratajczyk z rodziną
22.04.2022, g. 18.00 – Od rodziny Sztafińskich z Brzezinki
25.04.2022, g. 18.00 – Od Barbary i Andrzeja Gołek
28.04.2022, g. 18.00 – Od Tomasza i Kingi Kukowskich
01.05.2022, g. 17.00 ! – Od koleżanek córki Lucyny
05.05.2022, g. 18.00 – Od rodziny Patyna z Brzezinki

*     *     *

Msze święte za + Leona Zielińskiego (zmarł w lipcu 2021 r.)

24.09.2021, g. 18.00 – Od żony Józefy
29.09.2021, g. 18.00 – Od córki Marii
09.11.2021, g. 18.00 – Od syna Mirosława
12.11.2021, g. 18.00 – Od wnuka Bartłomieja
16.11.2021, g. 18.00 – Od wnuka Grzegorza z rodziną
20.11.2021, g. 18.00 – Od wnuczki Pauliny z rodziną
24.11.2021, g. 18.00 – Od wnuczki Karoliny z rodziną
27.11.2021, g. 18.00 – Od rodziny Maksajdów
03.12.2021, g. 18.00 – Od siostry Marii
05.12.2021, g. 17.00 ! – Od siostry Józefy
11.12.2021, g. 18.00 – Od siostrzenicy Grażyny z rodziną
17.12.2021, g. 18.00 – Od siostrzenicy Barbary z Michałem
21.12.2021, g. 18.00 – Od siostrzenicy Agaty z rodziną
29.12.2021, g. 18.00 – Od siostrzeńca Wiktora
05.01.2022, g. 18.00 – Od siostry Władysławy
13.01.2022, g. 18.00 – Od siostry Zofii z rodziną
17.01.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Haliny z rodziną
21.01.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Zofii Madeja z rodziną
26.01.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Władysławy Lichota
29.01.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Heleny z rodziną
01.02.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Barbary z rodziną
04.02.2022, g. 18.00 – Od kuzynki Michaliny z rodziną
10.02.2022, g. 18.00 – Od chrześnicy Lucyny z mężem
12.02.2022, g. 18.00 – Od Andrzeja i Ewy Klekot z rodziną
16.02.2022, g. 18.00 – Od sąsiadki Wandy Smętek
20.02.2022, g. 8.00 ! – Od Anny i Adama Zielińskich z rodziną
22.02.2022, g. 18.00 – Od rodziny Matyja
25.02.2022, g. 18.00 – Od rodziny Lekacz
03.03.2022, g. 18.00 – Od sąsiadów Polok i Jenczała
11.03.2022, g. 18.00 – Od sąsiadów S. M. Smętek i A. Słyś
15.03.2022, g. 18.00 – Od Doroty i Czesława Rochowiak
16.03.2022, g. 18.00 – Od Jadwigi i Władysława Piwczyk
20.03.2022, g. 17.00 ! – Od Druhów OSP Harmęże
23.03.2022, g. 18.00 – Od Grzegorza Skalny z rodziną
26.03.2022, g. 18.00 – Od rodziny Zawadzkich
28.03.2022, g. 18.00 – Od Stanisława i Bernadety Klekot
01.04.2022, g. 18.00 – Od Snopkowskich
05.04.2022, g. 18.00 – Od Janusza Skiernik z rodziną
21.04.2022, g. 18.00 – Od Małgorzaty Grzybek z rodziną
23.04.2022, g. 18.00 – Od rodziny Gierczyk

*     *     *

Msze święte za + Zofię Jarnot (zmarła w kwietniu 2021 r.)

21.07.2021, g. 18.00 – Od męża Władysława
29.07.2021, g. 18.00 – Od syna Piotra z rodziną
10.08.2021, g. 18.00 – Od córki Bożeny z rodziną
18.08.2021, g. 18.00 – Od wnuka Bartłomieja
27.08.2021, g. 18.00 – Od wnuczki Karoliny z Mateuszem
31.08.2021, g. 18.00 – Od wnuczki Marty z Michałem
08.09.2021, g. 18.00 – Od wnuka Kacpra
14.09.2021, g. 18.00 – Od brata z żoną
17.09.2021, g. 18.00 – Od bratanka Wacława z dziećmi
20.09.2021, g. 18.00 – Od siostry Stanisławy z rodziną
24.09.2021, g. 18.00 – Od Michaliny z rodziną
27.09.2021, g. 18.00 – Od Heleny Lotawiec
29.09.2021, g. 18.00 – Od bratowej Marii Piwczyk
05.10.2021, g. 18.00 – Od kuzynki Agaty z rodziną
07.10.2021, g. 18.00 – Od I Róży Żywego Różańca
12.10.2021, g. 18.00 – Od kuzynki Heleny z rodziną
16.10.2021, g. 18.00 – Od bratanicy Barbary z synem Michałem
20.10.2021, g. 18.00 – Od kuzyna Władysława Świadek z rodziną
22.10.2021, g. 18.00 – Od bratanka Wiktora
25.10.2021, g. 18.00 – Od siostrzeńca Zdzisława i siostrzenicy Teresy z rodzinami
28.10.2021, g. 18.00 – Od bratanicy Grażyny z rodziną
02.11.2021, g. 18.00 – Od rodziny Morkisz i chrześniaka Marcina
04.11.2021, g. 18.00 – Od Romana Jarnot z rodziną
09.11.2021, g. 18.00 – Od chrześniaka Michała
11.11.2021, g. 18.00 – Od Mateusza Jarnot z rodziną
14.11.2021, g. 17.00 ! – Od Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu
17.11.2021, g. 18.00 – Od Władysławy Jarnot z rodziną
19.11.2021, g. 18.00 – Od Haliny i Czesława Kulka z rodziną
22.11.2021, g. 18.00 – Od rodziny Lekacz
25.11.2021, g. 18.00 – Od Anny Madeja
28.11.2021, g. 8.00 ! – Od współpracowników KWK Czeczott
30.11.2021, g. 18.00 – Od sąsiadów Zawadzkich
02.12.2021, g. 18.00 – Od Lucyny i Klemensa Wójcik
08.12.2021, g. 18.00 – Od Bernarda i Barbary Rochowiak z rodziną
11.12.2021, g. 18.00 – Od Jana Lekacz z rodziną
14.12.2021, g. 18.00 – Od Jana i Wiesławy Łukawskich
17.12.2021, g. 18.00 – Od Agnieszki i Sławka Czekaj z rodziną
20.12.2021, g. 18.00 – Od Wandy Kulka z rodziną
22.12.2021, g. 18.00 – Od rodziny Filuś
27.12.2021, g. 18.00 – Od Stanisława Podbiał z rodziną
31.12.2021, g. 17.00 ! – Od Danuty i Józefa Bolek z rodziną
04.01.2022, g. 18.00 – Od Krystyny i Stanisława Mamok
08.01.2022, g. 18.00 – Od Doroty i Czesława Rochowiak
12.01.2022, g. 18.00 – Od Marty i Tomasza Kościelniak
14.01.2022, g. 18.00 – Od Ewy i Karola Iwaniec
18.01.2022, g. 18.00 – Od rodziny Wyrobek
23.01.2022, g. 17.00 ! – Od pracowników Logistyki z Denso Thermal Systems
25.01.2022, g. 18.00 – Od Renaty i Tomasza Chylaszek z rodziną
28.01.2022, g. 18.00 – Od Witolda Ciosek z rodziną
02.02.2022, g. 18.00 – Od Marii Kulczyk z rodziną
05.02.2022, g. 18.00 – Od rodziny Król z Harmęż
09.02.2022, g. 18.00 – Od Stefanii Podbiał z rodziną
15.02.2022, g. 18.00 – Od Krystyny i Andrzeja Witek

*     *     *

Msze święte za + Tadeusza Słysia (zmarł w kwietniu 2021 r.)

15.07, g. 18.00 – Od żony Anny
19.07, g. 18.00 – Od szwagra Mariana z żoną
22.07, g. 18.00 – Od Katarzyny Jekiełek z rodziną
28.07, g. 18.00 – Od Michała Smętek
09.08, g. 18.00 – Od bratanicy Izabelli z rodziną
17.08, g. 18.00 – Od bratowej Danuty –
21.08, g. 18.00 – Od chrześnicy Madzi z rodziną z Tychów
23.08, g. 18.00 – Od bratanicy Magdaleny z rodziną
31.08, g. 18.00 – Od szwagra Teofila z rodziną
06.09, g. 18.00 – Od sąsiadki Wandy Smętek
09.09, g. 18.00 – Od kuzynów Jadwigi, Leszka i Zbigniewa (za ++ Tadeusza Słysia, brata Adama oraz ich rodziców Rozalię i Józefa)
13.09, g. 18.00 – Od sąsiadów Klekot i Zieliński
17.09, g. 18.00 – Od Elżbiety i Janusza Szostek
21.09, g. 18.00 – Od Władysława i Jadwigi Czekaj
27.09, g. 18.00 – Od rodziny Wojtalów
05.10, g. 18.00 – Od rodziny Madeja
11.10, g. 18.00 – Od Zofii i Kazimierza Zając
15.10, g. 18.00 – Od rodziny Kulka
19.10, g. 18.00 – Od Józefy Zając z rodziną
21.10, g. 18.00 – Od rodzin Andrzeja i Stanisława Czekaj
27.10, g. 18.00 – Od Renaty Mentelskiej z rodziną
02.11, g. 18.00 – Od Heleny z córką Izabelą
06.11, g. 18.00 – Od Anny i Franciszka Bielenin z Brzeszcz
11.11, g. 18.00 – Od rodziny Kiryjczuków

*     *     *

Msze święte za + Władysławę Przesór (zmarła w marcu 2021 r.)

05.04, g. 9.30 – Od siostry Bogusławy z rodziną
21.04, g. 18.00 – Od siostry Grażyny z rodziną
30.04, g. 18.00 – Od siostry Wandy z rodziną
11.05, g. 18.00 – Od brata z rodziną
24.05, g. 18.00 – Od cioci Emilii z córką Zosią
05.07, g. 18.00 – Od ciotki Haliny Janeczko z rodziną
13.07, g. 18.00 – Od przyjaciela Zdzisława
19.07, g. 18.00 – Od sąsiadów Patrycji i Artura Snopkowskich
28.07, g. 18.00 – Od Piotra Korbel z rodziną
02.08, g. 18.00 – Od Daniela Korbel z rodziną
12.08, g. 18.00 – Od Stanisława i Małgorzaty Korbel
20.08, g. 18.00 – Od sąsiada Stanisława Szymańskiego
28.08, g. 18.00 – Od sąsiadki Jolanty Wichłacz i Kingi Krzysztanowskiej z rodziną
31.08, g. 18.00 – Od Emilii Korbel z rodziną
07.09, g. 18.00 – Od sąsiadów Anny Kozłowskiej oraz Renaty Binda
14.09, g. 18.00 – Od Danuty i Józefa Bolek z rodziną
25.09, g. 18.00 – Od Jadwigi i Władysława Czekaj
30.09, g. 18.00 – Od Agnieszki i Marka Korbel
06.10, g. 18.00 – Od rodziny Korczyk i Anny Kubiniec
11.10, g. 18.00 – Od Haliny Górnej z rodziną
21.10, g. 18.00 – Od Józefa Mikołajek z rodziną
28.10, g. 18.00 – Od rodziny Kramarczyk i Luranc z Osieka
03.11, g. 18.00 – Od kolegów z PWiK

*     *     *

Msze święte za + Justynę Bucką (zmarła w lutym 2021 r.)

16.02, g. 18.00 – Od córki z mężem
26.02, g. 18.00 – Od syna Staszka z rodziną
02.03, g. 18.00 – Od syna Jana z żoną
29.03, g. 18.00 – Od wnuka Mateusza z rodziną
07.04, g. 18.00 – Od wnuka Michała z rodziną
12.04, g. 18.00 – Od Kazimierza Buckiego z rodziną
16.04, g. 18.00 – Od Heleny Korzeniowskiej i rodziny Baranieckich
20.04, g. 18.00 – Od Mieczysława i Kazimierza Baran z rodziną
27.04, g. 18.00 – Od Bernarda z rodziną i Elżbiety Rochowiak
11.05, g. 18.00 – Od Bernadety i Stanisława Klekot
17.05, g. 18.00 – Od rodziny Snopkowskich
20.05, g. 18.00 – Od Małgorzaty i Bogdana Krupa
24.05, g. 18.00 – Od rodziny Grodzickich
02.06, g. 18.00 – Od Emilii Wawro z córką Zosią
09.06, g. 18.00 – Od Bogusławy Dutkiewicz z rodziną
12.06, g. 18.00 – Od sąsiadów Górka z rodziną
16.06, g. 18.00 – Od Doroty i Andrzeja Krupa z rodziną
23.06, g. 18.00 – Od wnuka Łukasza z rodziną
02.07, g. 18.00 – Od Wiktorii Folga z synem Markiem
06.07, g. 18.00 – Od rodziny Sanaków i Marii Jęczalik

*     *     *

Msze święte za + Romana Janeczko (zmarł w styczniu 2021 r.)

19.02, g. 18.00 – Od żony, dzieci, wnuków i prawnuczek
21.02, g. 17.00 ! – Od II Róży Różańcowej św. Klary
24.02, g. 18.00 – Od Rady Parafialnej
01.03, g. 18.00 – Od kuzyna Stanisława z rodziną
09.03, g. 18.00 – Od szwagierki Jadwigi z rodziną
13.03, g. 18.00 – Od szwagierki Anny z rodziną
18.03, g. 18.00 – Od szwagierki Zofii
23.03, g. 18.00 – Od siostrzenicy Grażyny z rodziną
26.03, g. 18.00 – Od koleżanek córki z Koła Gospodyń Wiejskich
31.03, g. 18.00 – Od sąsiadów Kazimiery i Jana Zielińskich
06.04, g. 18.00 – Od rodziny Madeja, Walczyk i Jarnot
09.04, g. 18.00 – Od Władysławy Przesór
17.04, g. 18.00 – Od kolegi Ernesta z rodziną
21.04, g. 18.00 – Od Piotra Korbel z rodziną
26.04, g. 18.00 – Od rodziny Dudkiewicz
29.04, g. 18.00 – Od Artura i Magdy Tyran
05.05, g. 18.00 – Od Daniela Korbel z rodziną
10.05, g. 18.00 – Od Jana Bielenina z rodziną
13.05, g. 18.00 – Od Małgorzaty i Grzegorza Madeja z rodziną
18.05, g. 18.00 – Od rodziny Stokłosów
22.05, g. 18.00 – Od rodziny Lotawców i Wybrańczyków
26.05, g. 18.00 – Od Kazimierza i Agaty Madeja z rodziną
31.05, g. 18.00 – Od Mariana i Janiny Tyran
04.06, g. 18.00 – Od Marii Piwczyk z rodziną
12.06, g. 18.00 – Od Wandy Smętek
15.06, g. 18.00 – Od Józefy Dolina
17.06, g. 18.00 – Od Emilii Korbel z rodziną
21.06, g. 18.00 – Od Haliny Górnej z rodziną
25.06, g. 18.00 – Od rodziny Smętek
29.06, g. 18.00 – Od Tomasza i Darii Tyran
02.07, g. 18.00 – Od Wandy i Edwarda Merta
07.07, g. 18.00 – Od rodziny Przesór z Brzezinki
12.07, g. 18.00 – Od Józefa Mikołajek z rodziną z Grojca

*     *     *

Msze święte za + Helenę Jurzak (zmarła w styczniu 2021 r.)

08.02.2021, g. 18.00 – Od córki Bogusławy z mężem
16.02.2021, g. 18.00 – Od córki Basi z rodziną
21.02.2021, g. 8.00 ! – Od brata z rodziną
03.03.2021, g. 18.00 – Od wnuka Bartosza z rodziną
12.03.2021, g. 18.00 – Od wnuka Tomasza z rodziną
17.03.2021, g. 18.00 – Od wnuka Szymona z rodziną
27.03.2021, g. 18.00 – Od chrześnicy Ewy z rodziną
14.04.2021, g. 18.00 – Od pracowników Przedszkola nr 2 w Woli
19.04.2021, g. 18.00 – Od Alojzego Mosler
28.04.2021, g. 18.00 – Od rodziny Świątek

*     *     *

Msze święte za + Stanisława Korzeniowskiego (zmarł w listopadzie 2020 r.)

04.12.2020, g. 18.00 – Od żony Heleny
18.12.2020, g. 18.00 – Od córki Barbary z mężem Tadeuszem i wnuczką Julią
22.12.2020, g. 18.00 – Od syna Marka z żoną Ewą i wnukiem Szymonem
29.12.2020, g. 18.00 – Od chrześnicy Agnieszki Król z córkami
04.01.2021, g. 18.00 – Od rodziny Halińskich
08.01.2021, g. 18.00 – Od Rafała Czopka z rodziną
12.01.2021, g. 18.00 – Od Zofii Korzeniowskiej z Wadowic
16.01.2021, g. 18.00 – Od Barbary Czopek, Gołdów i Rybaków
20.01.2021, g. 18.00 – Od Anny i Jana Czopek
22.01.2021, g. 18.00 – Od Marty i Zbigniewa Brzezieckich
25.01.2021, g. 18.00 – Od Marty Woźniak z Rabki
28.01.2021, g. 18.00 – Od Stanisława Korzeniowskiego z rodziną z Wysokiej
01.02.2021, g. 18.00 – Od Janiny Jęczmyk
05.02.2021, g. 18.00 – Od Jadzi, Jarka i Piotra Maciążek
08.02.2021, g. 18.00 – Od Marii i Krzysztofa
12.02.2021, g. 18.00 – Od Ewy i Marcina
14.02.2021, g. 17.00 ! – Od dyrektora i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach
16.02.2021, g. 18.00 – Od Gosi i Tomka z rodziną
18.02.2021, g. 18.00 – Od Karoliny Czopek
20.02.2021, g. 18.00 – Od sąsiadów Folga, Bucka i Baran
23.02.2021, g. 18.00 – Od rodziny Sękowskich
26.02.2021, g. 18.00 – Od sąsiadów Doroty i Andrzeja Krupa z rodziną
02.03.2021, g. 18.00 – Od rodziny Fyderek
06.03.2021, g. 18.00 – Od Jolanty i Leszka Szczerbowskich z rodziną
08.03.2021, g. 18.00 – Od emerytowanych nauczycielek
10.03.2021, g. 18.00 – Od rodziny Machura i Waliczek
16.03.2021, g. 18.00 – Od rodziny Skrzypeckich z Zaborza
20.03.2021, g. 18.00 – Od sąsiadów Kręcichwost, Jarnot, Foks i Bąk
23.03.2021, g. 18.00 – Od dyrektorów szkół i przedszkoli gminnych gminy Oświęcim
26.03.2021, g. 18.00 – Od Marii Piwczyk z rodziną
29.03.2021, g. 18.00 – Od Wiktorii Wiśniowskiej z rodziną z Muszyny
31.03.2021, g. 18.00 – Od pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku
08.04.2021, g. 18.00 – Od Krystyny Rafałowskiej
13.04.2021, g. 18.00 – Od Danuty i Józefa Bolek z rodziną
16.04.2021, g. 18.00 – Od Barbary Pindel z mamą
19.04.2021, g. 18.00 – Od rodziny Dąbów ze Skidzinia
22.04.2021, g. 18.00 – Od nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Babicach
25.04.2021, g. 8.00 ! – Od żony Heleny

*     *     *

Msze święte za ++ Cecylię i Jana Pawełkiewicz (zmarli w październiku 2020 r.)

25.11.2020, g. 18.00 – Od córki Henryki Sosnowskiej
27.11.2020, g. 18.00 – Od syna Dariusza z rodziną
30.11.2020, g. 18.00 – Od syna Mirosława z rodziną
04.12.2020, g. 18.00 – (Za + Cecylię) Od Edwarda Plewniaka
09.12.2020, g. 18.00 – (Za + Jana) Od Edwarda Plewniaka
12.12.2020, g. 18.00 – Od brata Mariana Pawełkiewicz
15.12.2020, g. 18.00 – Od Piotra i wnuka Grzegorza wraz z rodziną
17.12.2020, g. 18.00 – Od wnuczki Katarzyny Biesik z rodziną
21.12.2020, g. 18.00 – Od siostrzeńca Sławka z żoną Bianką
23.12.2020, g. 18.00 – Od chrześniaka Krzysztofa Kozłowskiego z rodziną
29.12.2020, g. 18.00 – Od Andrzeja Sosnowskiego
05.01.2021, g. 18.00 – Od Krystyny i Jarka Kozłowskich z rodziną
06.01.2021, g. 17.00 ! – Od II Róży Różańcowej św. Klary
09.01.2021, g. 18.00 – Od Stanisławy Tomanek z Malca
12.01.2021, g. 18.00 – Od Angeliki Płachta z rodziną
14.01.2021, g. 18.00 – Od koleżanek z Klubu Babskie Fanaberie z Brzeszcz
19.01.2021, g. 18.00 – Od Henryka Sosnowskiego z rodziną z Pław
21.01.2021, g. 18.00 – Od Urszuli i Andrzeja Kozłowskich
24.01.2021, g. 17.00 ! – Od kolegów z pracy syna z oddziału MD I KWK Brzeszcze
26.01.2021, g. 18.00 – Od Justyny i Przemysława Mitusiów z synem
29.01.2021, g. 18.00 – Od Krystyny Szymańskiej
02.02.2021, g. 18.00 – Od sąsiadów z ul. Gen. Sosnkowskiego
03.02.2021, g. 18.00 – Od Teresy i Bartłomieja
06.02.2021, g. 18.00 – Od rodziny Madej
11.02.2021, g. 18.00 – Od sąsiadów Aleksandry i Tadeusza Augustyn
14.02.2021, g. 8.00 ! – Od personelu Oddziału Chirurgii Dziecięcej
15.02.2021, g. 18.00 – Od sąsiadów Tyranów
15.02.2021, g. 18.00 – Od sąsiadów z rodziny Smętek
15.02.2021, g. 18.00 – Od Anny i Henryka Lis z rodziną
17.02.2021, g. 18.00 – Od kolegów z pracy syna z oddziału M.D. KWK Brzeszcze
19.02.2021, g. 18.00 – Od Anny Kozłowskiej oraz Renaty Binda
22.02.2021, g. 18.00 – Od rodziny Biesik i Malska
25.02.2021, g. 18.00 – Od rodziny Smętek
28.02.2021, g. 17.00 ! – Od kolegów syna Dariusza z LKS Korona w Harmężach
04.03.2021, g. 18.00 – Od rodziny Opołka
05.03.2021, g. 18.00 – Od Bożeny i Andrzeja Żołneczko
06.03.2021, g. 18.00 – Od dyrektora i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach
09.03.2021, g. 18.00 – Od rodziny Piwczyk
12.03.2021, g. 18.00 – Od rodziny Skalny
15.03.2021, g. 18.00 – Od rodziny Kaźmierczak
19.03.2021, g. 18.00 – Od kolegów z pracy syna z oddziału G2 KWK Brzeszcze
23.03.2021, g. 18.00 – Od Agnieszki i Radosława Kozłowskich z córką
25.03.2021, g. 18.00 – Od Zofii i Kazimierza Zając
31.03.2021, g. 18.00 – Od Jolanty Wichłacz i rodziny Krzysztanowskich
07.04.2021, g. 18.00 – Od Stanisława Szymańskiego
10.04.2021, g. 18.00 – Od kolegów z pracy syna z oddziału MD I KWK Brzeszcze
12.04.2021, g. 18.00 – Od Ireny Kozłowskiej i Gołuchów z Zaniemyśla
14.04.2021, g. 18.00 – Od Władysława Waglik z Malca
17.04.2021, g. 18.00 – (Za + Cecylię) Od Łukasza i Uli Pawełkiewicz z dziećmi
z Nowej Wsi
21.04.2021, g. 18.00 – (Za + Jana) Od Łukasza i Uli Pawełkiewicz z dziećmi
z Nowej Wsi
22.04.2021, g. 18.00 – (Za + Cecylię) Od Renaty i Rafała Grabara z dziećmi
z Nowej Wsi
25.04.2021, g. 17.00 ! – (Za + Jana) Od Renaty i Rafała Grabara z dziećmi z Nowej Wsi
27.04.2021, g. 18.00 – (Za + Cecylię) Od Krzysztofa i Anity Pawełkiewicz
z Kobiernic
30.04.2021, g. 18.00 – (Za + Jana) Od Krzysztofa i Anity Pawełkiewicz z Kobiernic
03.05.2021, g. 17.00 ! – Od siostry i szwagierki Teresy z rodziną Skibińskich
05.05.2021, g. 18.00 – (Za + Cecylię) Od Henryka i Elżbiety Pawełkiewicz z synem Grzegorzem z Nowej Wsi
08.05.2021, g. 18.00 – (Za + Jana) Od Henryka i Elżbiety Pawełkiewicz z synem Grzegorzem z Nowej Wsi
18.06.2021, g. 18.00 – Od chrześnicy i siostrzenicy Anety z mężem i dziećmi

*     *     *

Msze święte za + Stefanię Zawadzką (zmarła we wrześniu 2020 r.)

13.10.2020, g. 18.00 – Od syna Józefa i córki Doroty z mężem
22.10.2020, g. 18.00 – Od synowej i wnuczki Natalii
31.10.2020, g. 18.00 – Od wnuczki Ewy z rodziną
12.11.2020, g. 18.00 – Od wnuczki Katarzyny z rodziną
20.11.2020, g. 18.00 – Od wnuczki Marty z rodziną
24.11.2020, g. 18.00 – Od wnuczki Renaty z rodziną
05.12.2020, g. 18.00 – Od wnuka Jarosława z rodziną
10.12.2020, g. 18.00 – Od wnuka Marcina z rodziną
16.12.2020, g. 18.00 – Od Pierwszej Róży Różańcowej
27.12.2020, g. 8.00 ! – Od Drugiej Róży Różańcowej
13.01.2021, g. 18.00 – Od Emilii z córką Zosią
21.01.2021, g. 18.00 – Od rodziny Matyja
27.01.2021, g. 18.00 – Od Genowefy Wrzeszcz z rodziną
02.02.2021, g. 18.00 – Od sąsiadów Niesyto
07.02.2021, g. 17.00 ! – Od sąsiadów Korbel
12.02.2021, g. 18.00 – Od rodziny Opyrchał
20.02.2021, g. 18.00 – Od rodziny Formów

*     *     *

Msze święte za + Annę Kulka (zmarła w sierpniu 2020 r.)

27.08.2020, g. 18.00 – Od brata i bratowej
03.09.2020, g. 18.00 – Od Madzi, Wojtka i Małgosi
08.09.2020, g. 18.00 – Od chrześniaka Jarka z synami i Anną
14.09.2020, g. 18.00 – Od kuzynów Kazimierza i Jana Kulki z Pław
23.09.2020, g. 18.00 – Od kuzyna Władysława z rodziną
29.09.2020, g. 18.00 – Od kuzyna Heńka z rodziną
04.10.2020, g. 17.00 ! – Od koleżanek i kolegów z pracy
07.10.2020, g. 18.00 – Od sąsiadów Żołneczko
14.10.2020, g. 18.00 – Od rodziny Maciewicz i Kostuś z Brzeszcz
17.10.2020, g. 18.00 – Od kuzynki Wandy
22.10.2020, g. 18.00 – Od Elżbiety i Adama Jamróz
28.10.2020, g. 18.00 – Od Jacka Wójcika z córkami
29.10.2020, g. 18.00 – Od rodziny Noworytów i Piskorzy
07.11.2020, g. 18.00 – Od sąsiadki Anny z synami
11.11.2020, g. 18.00 – Od Jadwigi i Władysława Piwczyk
15.11.2020, g. 8.00 ! – Od Koła Gospodyń Wiejskich z Harmęż
17.11.2020, g. 18.00 – Od Emilii Madej z rodziną
25.11.2020, g. 18.00 – Od Krystyny i Jerzego Kubików
01.12.2020, g. 18.00 – Od Józefy Dolina
03.12.2020, g. 18.00 – Od rodziny Molendów
08.12.2020, g. 18.00 – Od rodziny Słyś
14.12.2020, g. 18.00 – Od koleżanki Heleny Stokłosa
16.12.2020, g. 18.00 – Od Jadwigi i Grzegorza
20.12.2020, g. 8.00 ! – Od koleżanki Wandy
22.12.2020, g. 18.00 – Od rodziny Kałużnych
27.12.2020, g. 17.00 ! – Od rodziny Wrzeszczów
30.12.2020, g. 18.00 – Od rodziny Szrajer
07.01.2021, g. 18.00 – Od Marii i Stanisława Klekot
12.01.2021, g. 18.00 – Od Piotra i Gabrieli
20.01.2021, g. 18.00 – Od koleżanek Stanisławy i Agaty

*     *     *

Msze święte za + Piotra Zająca (zmarł w marcu 2020)

23.04, g. 18.00 – Od żony Heleny
28.04, g. 18.00 – Od córki Izabeli z mężem Andrzejem
01.05, g. 18.00 – Od córki Renaty z Jurkiem
11.05, g. 18.00 – Od brata Kazimierza z żoną
20.05, g. 18.00 – Od wnuczki Amelii
21.05, g. 18.00 – Od wnuczki Anny z mężem
27.05, g. 18.00 – Od bratowej Józefy Zając
02.06, g. 18.00 – Od wnuka Adriana z Wioletą
05.06, g. 18.00 – Od chrześniaka Jacka Smętek z rodziną
09.06, g. 18.00 – Od żony Heleny
12.06, g. 18.00 – Od Jerzego Zając z rodziną
18.06, g. 18.00 – Od Wandy Smętek
23.06, g. 18.00 – Od Elżbiety i Janusza Szostek
25.06, g. 18.00 – Od kuzyna Mariana
29.06, g. 18.00 – Od Zygmunta Zając z rodziną
03.07, g. 18.00 – Od Kamila Szostek z rodziną
07.07, g. 18.00 – Od kuzyna Teofila z rodziną
11.07, g. 18.00 – Od Genowefy Wrzeszcz z rodziną
13.07, g. 18.00 – Od Justyny i Damiana Szostek
17.07, g. 18.00 – Od Władysława Piwczyk z rodziną
21.07, g. 18.00 – Od Zofii i Władysława Jarnot
28.07, g. 18.00 – Od Rozalii Wiertel z rodziną
31.07, g. 18.00 – Od Stanisławy i Tadeusza Lekacz
03.08, g. 18.00 – Od Marii i Jana Miziołek
06.08, g. 18.00 – Od rodziny A. T. Słyś
13.08, g. 18.00 – Od Ireny i Henryka Janeczko z rodziną
19.08, g. 18.00 – Od rodziny Jakubowskich
22.08, g. 18.00 – Od Anny Marusza
25.08, g. 18.00 – Od Jana Lekacz z rodziną
28.08, g. 18.00 – Od Marii Piwczyk z rodziną
30.08, g. 17.00 ! – Od Lucyny Polok i Barbary Jenczała z rodziną
04.09, g. 18.00 – Od Zofii Madeja, Józefy Madeja i Krzysztofa Włoszek
07.09, g. 18.00 – Od Jadwigi Hanuszkiewicz
10.09, g. 18.00 – Od Mariusza z rodziną z Dankowic
15.09, g. 18.00 – Od rodziny Mentelskich z Rajska
20.09, g. 17.00 ! – Od dyrektora i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach
22.09, g. 18.00 – Od koleżanek z pracy córki Renaty
25.09, g. 18.00 – Od pracowników Prokuratury Okręgowej w Sieradzu

Msze święte za + Stefanię Wójcik (zmarła w grudniu 2019)

24.01, g. 18.00 – Od syna Henryka z rodziną
26.01, g. 17.00 ! – Od syna Jacka z rodziną
29.01, g. 18.00 – Od syna Władysława z rodziną
30.01, g. 18.00 – Od córki Gabrieli z rodziną
03.02, g. 18.00 – Od wszystkich wnuków
04.02, g. 18.00 – Od kuzynki Janiny
07.02, g. 18.00 – Od swatowej Janiny Frydel
11.02, g. 18.00 – Od chrześnicy Anny Kulka
13.02, g. 18.00 – Od Czesława i Haliny Kulka z rodziną
17.02, g. 18.00 – Od chrześnicy Grażyny z rodziną
19.02, g. 18.00 – Od Władysławy Wanat
21.02, g. 18.00 – Od sołtysa i rady sołeckiej Pławy
24.02, g. 18.00 – Od Koła Gospodyń Wiejskich z Pław
26.02, g. 8.00 ! – Od Koła Żywego Różańca z Pław
29.02, g. 18.00 – Od sąsiadów Beaty i Czesława Nagi z rodziną
02.03, g. 18.00 – Od sąsiadów Zielińskich
03.03, g. 18.00 – Od sąsiadów Sarneckich i Waliczków
10.03, g. 18.00 – Od sąsiadów Tobiczyków
12.03, g. 18.00 – Od rodziny Molendów
16.03, g. 18.00 – Od rodziny Brzeczkowskich
18.03, g. 18.00 – Od rodziny Kałużnych
20.03, g. 18.00 – Od rodziny Baran, Krupa i Kołodziej
24.03, g. 18.00 – Od Zofii Madeja z rodziną
26.03, g. 18.00 – Od Agaty i Wiesława Glaba z rodziną
27.03, g. 18.00 – Od Marii i Władysława Pielerz
31.03, g. 18.00 – Od Michaliny Gawęda z rodziną
04.04, g. 18.00 – Od Heleny Lotawiec z rodziną
07.04, g. 18.00 – Od Marii Zając z rodziną
15.04, g. 18.00 – Od Marii i Stanisława Klekot
17.04, g. 18.00 – Od Elżbiety Rochowiak
20.04, g. 18.00 – Od Zbigniewa Frydla z rodziną
22.04, g. 18.00 – Od Romana i Wandy Jarnot
24.04, g. 18.00 – Od Lucyny Polok i Barbary Jenczała
28.04, g. 18.00 – Od Bernardyna Rochowiaka z rodziną
29.04, g. 18.00 – Od dyrektora i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach
02.05, g. 18.00 – Od Józefy Dolina
05.05, g. 18.00 – Od Doroty i Mariana Goryl
12.05, g. 18.00 – Od Czesławy Godek i Aleksandra Przesór z rodzinami z Rajska
19.05, g. 18.00 – Od Klemensa Wójcik z rodziną

Msze święte za + Elżbietę Chuchro (zmarła w październiku 2019)

05.11.2019, g.18.00 – Od męża
15.11.2019, g.18.00 – Od Juliana, Krystyny oraz córek Renaty i Agnieszki ze Starachowic
20.11.2019, g.18.00 – Od córki Marty z mężem oraz dziećmi Krzysztofem i Patrykiem
25.11.2019, g.18.00 – Od kuzynki Janiny z Polanki Wielkiej
28.11.2019, g.18.00 – Od Stefanii Janus i rodziny Wallachów
11.12.2019, g.18.00 – Od rodziny Bałys z Cieszyna
15.12.2019, g.17.00! – Od rodziny Gąciarz
23.12.2019, g.18.00 – Od rodziny Sobeckich
30.12.2019, g.18.00 – Od rodziny Ligęzów i Polaków (ul. Szpitalna 66)
07.01.2020, g.18.00 – Od Bogusławy i Jana Stankiewicz
16.01.2020, g.18.00 – Od Katarzyny i Ewy
22.01.2020, g.18.00 – Od Marii Jureckiej z rodziną i Barbary Matyja z rodziną
01.02.2020, g.18.00 – Od rodziny Kopacz z Oświęcim
15.02.2020, g.18.00 – Od Marii i Leszka Kawa

Msze święte za + Józefę Bielenin (maj 2019)

18.06. 18.00 – Od córki Heleny z mężem
24.06. 18.00 – Od córki Mari z mężem
25.06. 18.00 – Od syna Jana z żoną Danutą
26.06. 18.00 – Od wnuczki Małgorzaty
27.06. 18.00 – Od wnuka Pawła z żoną Beatą
28.06. 18.00 – Od wnuka Edwarda
01.07. 18.00 – Od córki Zofii z mężem
02.07. 18.00 – Od córki chrzestnej
10.07. 18.00 – Od siostry Sary
11.07. 18.00 – Od synowej Jadwigi, wnuków Agnieszki, Basi i Andrzeja z rodzinami
02.08. 18.00 – Od siostrzenicy Zofii z rodziną
05.08. 18.00 – Od wnuczki Edyty z rodziną
10.08. 18.00 – Od siostrzenicy Barbary z rodziną
16.08. 18.00 – Od teściowej Heleny Stokłosa i Stanisławy Parzymięso z rodziną
19.08. 18.00 – Od wnuków Tomasza, Łukasza, Rafała, Adama i Karoliny z rodzinami
21.08. 18.00 – Od wnuczki Marii z rodziną
22.08. 18.00 – Od wnuka Grzegorza z rodziną
23.08. 18.00 – Od Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z Krakowa
28.08. 18.00 – Od kuzynek z rodziny Wojtala Anny i Jadwigi
29.08. 18.00 – Od kuzynki Haliny z rodziną
30.08. 18.00 – Od II Róży Różańcowej
31.08. 18.00 – Od kuzynki Zofii Madeja z rodziną
03.09. 18.00 – Od koleżanek z pracy synowej Danuty
06.09. 18.00 – Od Krystyny i Mariana z rodziną
10.09. 18.00 – Od sąsiadów Tyranów
11.09. 18.00 – Od rodziny Drob, Zmij i Lotawiec
12.09. 18.00 – Od Urszuli i Remigiusza Prochowskich
13.09. 18.00 – Od Krystyny i Stanisławy Lotawiec z Tychów
17.09. 18.00 – Od rodziny Zagórskich
18.09. 18.00 – Od Walerii Włoszek
19.09. 18.00 – Od koleżanek z pracy wnuczki Małgorzaty Bielenin
20.09. 18.00 – Od Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej z Harmęż
23.09. 18.00 – Od I Róży Różańcowej
24.09. 18.00 – Od Marii Piwczyk z rodziną
25.09. 18.00 – Od Józefy Dolina
26.09. 18.00 – Od Koła Gospodyń Wiejskich
27.09. 18.00 – Od sąsiadów Zielińskich
30.09. 18.00 – Od III Róży Różańcowej
01.10. 18.00 – Od rodziny Kozioł i Ścigaj z Przeciszowa
02.10. 18.00 – Od wnuka Darka z córkami
04.10. 18.00 – Od rodziny Knicz z Głogówka
07.10. 18.00 – Od Władysława i Anny Łysoń
09.10. 18.00 – Od Eugeniusza i Anieli Łysoń
11.10. 18.00 – Od Krzysztofa i Joanny Łysoń
13.10. 17.00 ! – Od Misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbego z Harmęż
14.10. 18.00 – Od Marii i Haliny Pieczka
16.10. 18.00 – Od Władysławy Madej
17.10. 18.00 – Od Urszuli Janota
18.10. 18.00 – Od rodziny Łysoniów ze Starej Wsi
21.10. 18.00 – Od wnuków Kasi, Ani, Magdy, Krzyśka i Eli z rodzinami
22.10. 18.00 – Od syna Edwarda z rodziną
24.10. 18.00 – Od Ewy Stasicy z rodziną
28.10. 18.00 – Od sąsiadów Korbel
30.10. 18.00 – Od rodziny Marii i Tadeusza Niesyto
01.11. 11.00 ! – Od pracowników Klasztoru św. Franciszka w Krakowie
04.11. 18.00 – Od rodziny Walusiaków i Wyrobków
07.11. 18.00 – Od rodzin Stawowy, Solarczyk i Żołna
08.11. 18.00 – Od Danuty i Andrzeja Smętek
10.11. 8.00 ! – Od Wybrańczykowej z rodziną
14.11. 18.00

Msze święte za + Edwarda Śremiawskiego (maj 2019)

21.06. 18.00 – Od Anny Papla z Jawiszowic
24.06. 18.00 – Od Olimpii i Janusza Pamułów
26.06. 18.00 – Od Elżbiety i Gabrieli Kaczka
27.06. 18.00 – Od Katarzyny i Rafała Korczyk z rodziną
28.06. 18.00 – Od Zofii i Józefa Klimeczek
12.07. 18.00 – Od Agaty i Leszka Danek z rodziną
16.07. 18.00 – Od Zbigniewa Klimeczek z dziećmi
17.07. 18.00 – Od Ilony i Jacka Wadoń z rodziną
18.07. 18.00 – Od rodziny Sajdaków
19.07. 18.00 – Od cioci Danuty i Jadwigi
22.07. 18.00 – Od Heleny i Józefa Korczyk
23.07. 18.00 – Od Ani i Grzegorza Chwierut i Wspólnoty Jawiszowice „Winny Krzew”

Msze święte za + Macieja Skalny (marzec 2019)

15.04.2019 18:00 – Od mamy z rodziną
09.05. 18:00 – Od siostry Heni z rodziną
15.05. 18:00 – Od kuzyna Wiktora
16.05. 18:00 – Od kuzynki Barbary z Michałem
20.05. 18:00 – Od kuzynki Grażyny z rodziną
22.05. 18:00 – Od Marii i Adama Korczyk
24.05. 18:00 – Od brata Grzegorza z rodziną
27.05. 18:00 – Od siostry Agaty z rodziną
28.05. 18:00 – Od siostry Ewy z rodziną
30.05. 18:00 – Od siostry Katarzyny z rodziną
03.06. 18:00 – Od chrzestnej Marii
11.06. 18:00 – Od kolegi Zygmunta Zając z rodziną
13.06. 18:00 – Od Józefy Zając z rodziną

Msze święte za + Andrzeja Binda (+ sierpień 2018)

18.10.2018, 18:00 – Od żony Renaty i córki Weroniki
19.10. 18:00 – Od teściowej Anny Kozłowskiej
22.10. 18:00 – Od brata Zdzisława
23.10. 18:00 – Od brata Bogdana z żoną Rozalią
24.10. 18:00 – Od brata Kazimierza z rodziną
25.10. 18:00 – Od siostry Bożeny z mężem Zbigniewem
29.10. 18:00 – Od brata Janusza z rodziną
30.10. 18:00 – Od brata Antoniego z rodziną
31.10. 18:00 – Od siostry Wiesi z rodziną
06.11. 18:00 – Od chrześniaka Maćka
07.11. 18:00 – Od siostrzeńca Piotrka z Lipowej
08.11. 18:00 – Od siostrzenicy Moniki z Lipowej
09.11. 18:00 – Od siostrzenicy Kasi z mężem
12.11. 18:00 – Od bratanicy Marty  Żywca z rodziną
13.11. 18:00 – Od bratanicy Magdy z Lipowej z rodziną
15.11. 18:00 – Od bratanicy Moniki z Lipowej z rodziną
22.11. 18:00 – Od rodziny Zychów z Klimontowa
23.11. 18:00 – Od Jerzego i Anastazji Bratek z Lipowej
24.11. 18:00 – Od Tadeusza Pawlus z Ostrego z rodziną
26.11. 18:00 – Od Barbary Pawlus z Ostrego
27.11. 18:00 – Od rodziny Rysiów z Ostrego
28.11. 18:00 – Od Natalii i Romana Cefal z Łapczycy
29.11. 18:00 – Od Marceliny Zgórka Wiolettą
30.11. 18:00 – Od sąsiadki Marysi Jasek z Lipowej
02.12. 8:00 ! – Od sąsiada Piotra Jaska z Lipowej z rodziną
03.12. 18:00 – od Elżbiety Warozała z Lipowej z rodziną
05.12. 18:00 – Od Małgorzaty Nikiel z Lipowej z Rodziną
07.12. 18:00 – Od Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipowej
11.12. 18:00 – Od Marii i Józefa Moczek z Godziszki
12.12. 18:00 – Od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej z Lipowej
13.12. 18:00 – Od chrzestnej Marii Tracz z Lipowej
15.12. 18:00 – Od kuzynki Bogusi z Lipowej
17.12. 18:00 – Od kuzyna Krzysztofa Tracz z rodziną
18.12. 18:00 – Od kolegów Zdzisława i Mirosława Semik z Lipowej
19.12. 18:00 – Od sąsiadki Władysławy Miękińskiej z Lipowej
20.12. 18:00 – Od kolegi Marka Miękińskiego z rodziną z Oczkowa
21.12. 18:00 – Od ciotki Marysi z Wieprza z mężem Michałem
23.12. 17:00 ! – Od kuzynki Agaty z Bielska z rodziną
27.12. 18:00 – Od kuzynki Grażyny z Cięciny z rodziną
28.12. 18:00 – Od kuzynki Elżbiety z Wieprza z rodziną
29.12. 18:00 – Od kuzyna Łukasza z Wieprza z rodziną

02.01.2019 18:00 – Od Ewy i Marka Nogów z Lipowej
03.01 18:00 – Od Maksymiliana Ziemby z Ostrego
04.01. 18:00 – Od Doroty Jęksy-Bąk z Lipowej z rodziną
06.01. 17:00 ! – Od kolegi Zdzisława Bindy z Lipowej z rodziną
10.01. 18:00 – Od kolegi Sławka Golca z Lipowej z rodziną
11.01. 18:00 – Od kolegi Marcina Jagosza z Lipowej z rodziną
12.01. 18:00 – Od ciotki Salomei Wandzel z Lipowej z rodziną
15.01. 18:00 – Od kolegów ze Szkoły Podstawowej z Lipowej
16.01. 18:00 – Od kolegi Piotrka Caputy z Lipowej z rodziną
17.01. 18:00 – Od kolegi Jacka Golca z Lipowej z rodziną
21.01. 18:00 – Od kolegi Mateusza Konior z Lipowej z rodziną
22.01. 18:00 – Od rodziny Semlów z Lipowej
23.01. 18:00 – Od Barbary i Jacka Miękińskich z Lipowej
24.01. 18:00 – Od Krystyny i Władysława Kasela z Lipowej
25.01. 18:00 – Od Jolanty i Józefa Wachdzel z Lipowej
29.01. 18:00 – Od Mateusza z rodziną
30.01. 18:00 – Od sąsiadów Patrycji i Artura Snopkowskich
31.01. 18:00 – Od rodziny Okrzesik z Milówki
01.02. 18:00 – Od Sławka Gołuch z rodziną
02.02. 18:00 – Od pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – s. Serafitki
04.02. 18:00 – Od koleżanki Ani Dziwak z rodziną
05.02. 18:00 – Od rodziny z Podolsza Doroty i Czesława
06.02. 18:00 – Od rodziny Aleksandry i Tadeusza Augustyn
08.02. 18:00 – Od Sabiny Sasak z rodziną z Kóz
11.02. 18:00 – Od sąsiadów Zofii i Kazimierza Zając
12.02. 18:00 – Od Elwiny Paradeckiej z rodziną
13.02. 18:00 – Od sąsiadów Ireny i Kazimierza Gołuch
15.02. 18:00 – Od rodziny Korczyk i Anny Kubiniec
16.02. 18:00 – Od sąsiadów Małgorzaty i Stanisława Korbel
19.02. 18:00 – Od sąsiadki Władysławy Przesór i Zdzisława Stawowczyk
20.02. 18:00 – Od Emili Korbel z ul. Wschodniej
21.02. 18:00 – Od sąsiadów Daniela i Piotra Korbel z rodzinami
22.02. 18:00 – Od Ireny Kozłowskiej z Zaniemyśla
25.02. 18:00 – Od Urszuli i Andrzeja Kozłowskich
26.02. 18:00 – Od Justyny i Przemysława Mitusiów z synem
27.02. 18:00 – Od Agnieszki i Radka Kozłowskich
28.02. 18:00 – Od szwagra Jarosława Kozłowskiego z rodziną i rodziną Wronków
04.03. 18:00 – Od rodziny Waliczek
05.03. 18:00 – Od sąsiadów z ul. Bieleckiego 1
06.03. 18:00 – Od szwagierki Bożeny Klis z Żywca
11.03. 18:00 – Od rodziny Naglik z Jawiszowic
12.03. 18:00 – Od rodziny Ćwięka z Żywca
13.03. 18:00 – Od Justyny i Darka Pawełkiewicz z dziećmi
15.03. 18:00 – Od Beaty i Artura Gołuchów z rodziną
16.03. 18:00 – Od koleżanek i klegów córki z Harmęż i Pław
17.03. 17:00 ! – Od brata Antoniego z żoną i synami
20.03. 18:00 – Od Roberta Bolech z Rajska z rodziną
21.03. 18:00 – Od Renaty i Mieczysława Świniańskich z Brzuśnika
22.03. 18:00 – Od sąsiadów Kaźmierczak
25.03. 18:00 – Od Grzegorza Naglik z żoną
26.03. 18:00 – Od sąsiadów Bolech z Lipowej
27.03. 18:00 – Od rodziny Naglik Barbary Śliwa z rodziną
28.03. 18:00 – Od rodziny Pawełkiewicz, Sosnowskich i Biesik
29.03. 18:00 – Od Kingi i Tomka Krzysztanowskich
30.03. 18:00 – Od Anny i Antoniego Luber oraz Mariusza Marcak
01.04. 18:00 – Od pracowników Firmy „Gazdówka” Ślemień
02.04. 18:00 – Od bratanic Beaty Binda z rodziną
03.04. 18:00 – Od Dagmary Binda z rodziną
04.04. 18:00 – Od Krystyny Szymańskiej
05.04. 18:00 – Od Emilii z córką Zofią
06.04. 18:00 – Od Stanisława Szymańskiego i Jolanty Wichłacz z Andrzejem
10.04. 18:00 – Od Władysława Naglik z Malca oraz kuzyna Krzysztofa Naglik z Malca z rodziną
11.04. 18:00 – Od szwagra Krzysztofa z rodziną i Heleny Chrobok z Góry

Msze święte za + Barbarę Paluch

18.07. 18.00 Od męża Jerzego

19.07. 18.00 Od syna Michała z rodziną

21.07. 18.00 Od córki Anny

23.07. 18.00 Od siostry Ewy z mężem Adamem

24.07. 18.00 Od kuzynki Teresy Kózka z rodziną

25.07. 18.00 Od kuzynki Marii Korczyk z rodziną

26.07. 18.00 Od Krystyny Szymańskiej

27.07. 18.00 Od kuzynki Wioletty Wykręt z rodziną

28.07. 18.00 Od Anny Domżał z córką Dorotą

30.07. 18.00 Od kolegów syna Michała z pracy

31.07. 18.00 Od sąsiadów Czesławy i Józefa Radwan

03.08. 18.00 Od rodziny Rafałowskich

17.08. 18.00 Od Kierownictwa i Pracowników Firmy OMAG

20.08. 18.00 Od sąsiada Roberta Wawro z rodziną

23.08. 18.00 Od sąsiadów Wawro i Filuś

24.08. 18.00 Od sąsiadów Tomasza i Marty Kościelniak z rodziną

27.08. 18.00 Od sąsiadów Snopkowskich

30.08. 18.00 Od rodziny Micherdów i Andrzejczaków

31.08. 18.00 Od sąsiadów Prochowskich

03.09. 18.00 Od Doroty i Andrzeja Pytlarz

04.09. 18.00 Od Krystyny Nowak

05.09. 18.00 Od Heleny Domżał

06.09. 18.00 Od rodziny Machura i Waliczek

07.09. 18.00 Od rodziny Noworytów i Jargusów

10.09 18.00 Od Brata Józefa z rodziną

11.09 18.00 Od rodziny Paluchów

12.09 18.00 Od Anieli Matusiak z rodziną

13.09 18.00 Od kuzynki Anety Chalcarz z rodziną

14.09 18.00 Od kuzynki Eweliny Korczyk z rodziną

17.09 18.00 Od Stanisława i Bernadety Klekot i Rafała syna

18.09 18.00 Od Jolanty Górka z rodziną

Za + Józefa Madej (+ czerwiec 2018)

11.06. 18.00 – Od syna Tomasza z rodzinami
12.06. 18.00 – Od syna Rafała z rodzinami
13.06. 18.00 – Od syna Jakuba z rodzinami
14.06. 18.00 – Od żony Emilii
15.06. 18.00 – Od cioci Emilii z córką Zofią i od rodziny Zjawińskich
18.06. 18.00 – Od Marii Rakoczy z Rajska z rodziną i Jana Kulki
19.06. 18.00 – Od Albina
20.06. 18.00 – Od Wandy i Jana Wykaza
21.06. 18.00 – Od Wojtka Jarosza z rodziną
25.06. 18.00 – Od Wandy
26.06. 18.00 – Od Joli i Pawła Wodniaków
27.06. 18.00 – Od rodziny Bolek
28.06. 18.00 – Od Marka Waliczka z rodziną
29.06. 18.00 – Od rodziny Waliczków
02.07. 18.00 – Od Anny Kulka
03.07. 18.00 – Od Zofii i Kazimierza Zając
04.07. 18.00 – Od Danuty i Jana Bielenin
05.07. 18.00 – Od Haliny, Czesława Kulka z rodziną
06.07. 18.00 – Od Władysławy Madej
07.07. 18.00 – Od Zofii Skalna z rodziną
10.07. 18.00 – Od rodziny Pawełkiewicz i Sosnowskich
11.07. 18.00 – Od rodziny Sękowskich i rodziny Kapustów
12.07. 18.00 – Od Walerii Włoszek
13.07. 18.00 – Od rodziny Zagórskich

Msze Święte dziękczynne za dar Lenki Biesik (+ 2017)

17.12. – 17.00 Od rodziców
25.12. – 17.00 Od babci Henryki
30.12. – 18.00 Od pradziadków Cecylii i Jana Pwełkiewicz
02.01. – 18.00 Od dziadka Piotra, wujka Grzegorza wraz z rodziną
03.01. – 18.00 Od wujka Marka z synami
05.01. – 18.00 Od chrzestnej z rodziną
09.01. – 18.00 Od Tomasza, Edyty i Krystiana Wójcik
11.01. – 18.00 Od wujka Andrzeja Sosnowskiego
12.01. – 18.00 Od rodziny Saternus
13.01. – 18.00 Od sąsiada Marka
15.01. – 18.00 Od strażaków oddziału miejsko-gminnego ZOSP RP w Oświęcimiu
17.01. – 18.00 Od Romana Biesik i Sylwii Partyka z rodzinami
19.01. – 18.00 Od rodziny Kaim
20.01. – 18.00 Od przyjaciół z Harmęż
23.01. – 18.00 Od kolegów z Czechowic-Dziedzic
24.01. – 18.00 Od kolegów z Oświęcimia
25.01. – 18.00 Od Andrzeja, Martyny i Julii Charusta
27.01. – 18.00 Od rodziny Augustyn
29.01. – 18.00 Od rodziny Sasak z Kóz
31.01. – 18.00 Od koleżanek z Brzeszcz
02.02. – 18.00 Od rodziny Naglików z Malca
03.02. – 18.00 Od fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy
05.02. – 18.00 Od pracowników Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezince
06.02. – 18.00 Od pracowników Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim
07.02. – 18.00 Od pracowników administracji PKP Cargo sekcja eksploatacji Czechowice-Dziedzice
09.02. – 18.00 Od rodziny Zimnal i Dariusza Biernat
10.02. – 18.00 Od druhen i druhów z OSP Brzezinka
12.02. – 18.00 Od kobiecej drużyny LKS Iskra Brzezinka
13.02. – 18.00 Od Sylwii i Edwarda Plewniak
15.02. – 18.00 Od rodzin Fydów, Marszałków, Matrasów
16.02. – 18.00 Od Pauliny i Łukasza Plewniak
17.02. – 18.00 Od od personelu Oddziału Chirurgii Dziecięcej
19.02. – 18.00 Od kuzyna Grzegorza Biesika z żoną
20.02. – 18.00 Od Przemysława i Moniki Biesik z dziećmi
21.02. – 18.00 Od rodziny Biesików i Zielińskich
22.02. – 18.00 Od rodziny Dróżdż oraz Genowefy Opołka
23.02. – 18.00 Od Henryka i Łukasza Pawełkiewicz z Nowej Wsi z rodziną
24.02. – 18.00 Od rodziny Bieńków
26.02. – 18.00 Od Ireny Momot z rodziną
27.02. – 18.00 Od Marii Czyżowicz
28.02. – 18.00 Od Tadeusza z rodziną
01.03. – 18.00 Od rodziny Grabarów z Nowej Wsi
03.03. – 18.00 Od Wójta Gminy Oświęcim oraz pracowników Urzędu Gminy Oświęcim
10.03. – 18.00 Od Służby Liturgicznej w Harmężach

Drukuj: Intencje_pogrzebowe_Lenka_Biesik

Za + Anielę Świadek (+ czerwiec 2017)

10.11.2017 – 18.00 Od siostry Janiny
14.11. – 18.00 Od brata z rodziną
19.11. – 8.00 Od córki z mężem
22.11. – 18.00 Od wnuczki Krystyny
28.11. – 18.00 Od wnuczki Ireny z rodziną
30.11. – 18.00 Od przyjaciółki Zofii
11.12. – 18.00 Od Małgorzaty i Grzegorza Madeja z rodziną
13.12. – 18.00 Od Władysława Świadek z rodziną
26.12. – 17.00 Od Zofii i Władysława Jarnot
10.01.2018 – 18.00 Od Marii Piwczyk z rodziną
16.01. – 18.00 Od Stanisława Podbiał z rodziną
18.01. – 18.00 Od sąsiada Romana Jarnota z rodziną
22.01. – 18.00 Od Władysława Piwczyk z rodziną
25.01. – 18.00 Od Zofii i Andrzeja Madeja
30.01. – 18.00 Od Bożeny z córkami
08.02. – 18.00 Od rodziny Łukawskich
10.02. – 18.00 Od rodziny Noworytów
12.02. – 18.00 Od siostrzeńców Iwony, Andrzeja i Pawła
16.02. – 18.00 Od koleżanek i kolegów z pracy córki Agaty
19.02. – 18.00 Od rodziny Pawela

Za + Marię Włoszek (+ 26.05.2017 r.)

12.10.2017 – 18.00 Od córki Zofii z mężem
20.10. – 18.00 Od wnuczki Agnieszki z rodziną
22.10. – 17.00 ! Od wnuczki Anny
26.10. – 18.00 Od wnuczki Weroniki
31.10. – 18.00 Od wnuka Łukasza
04.11. – 18.00 Od córki Józefy z mężem
08.11. – 18.00 Od wnuczki Barbary z mężem
10.11. – 18.00 Od wnuczki Teresy z rodziną
13.11. – 18.00 Od syna Krzysztofa z żoną
15.11. – 18.00 Od wnuczki Magdaleny z rodziną
17.11. – 18.00 Od wnuka Pawła z rodziną
21.11. – 18.00 Od córki Małgorzaty z mężem
23.11. – 18.00 Od wnuka Grzegorza z rodziną
24.11. – 18.00 Od wnuka Remigiusza z rodziną
27.11. – 17.00 ! Od wnuczki Eweliny z rodziną
29.11. – 18.00 Od wnuczki Anny z rodziną
01.12. – 18.00 Od wnuczki Natalii i Huberta
04.12. – 18.00 Od rodziny Walczyk z Babic
08.12. – 18.00  Od I Róży Żywego Różańca
12.12. – 18.00 Od Heleny Wilczyńskiej z Kamianki
14.12. – 18.00 Od Haliny i Andrzeja Domasiewicz z Olsztyna
16.12. – 18.00 Od Walerii Włoszek
18.12. – 18.00 Od rodziny Bielenin
20.12. – 18.00 Od rodziny Chwierut
22.12. – 18.00 Od Grzegorza i Małgorzaty Madeja z rodziną
27.12. – 18.00 Od kuzynek z Brzeszcz
29.12. – 18.00 Od Wandy Kulka z rodziną
02.01.2018 – 18.00 Od chrześnicy Anny Zagórskiej z rodziną
05.01. – 18.00 Od Stanisławy Klekot
06.01. – 11.00 ! Od brata Alojzego z żoną Justyną
08.01. – 18.00 Od chrześnicy Beaty z rodziną
12.01. – 18.00 Od Piotra Marusza z rodziną
15.01. – 18.00 Od Dyrektora i Pracowników ZSP w Harmężach
17.01. – 18.00 Od kuzyna Piotra z rodziną
19.01. – 18.00 Od Zofii i Kazimierza Zając
23.01. – 18.00 Od rodziny Machura
26.01. – 18.00 Od rodziny Zając
31.01. – 18.00 Od Zofii Madeja
02.02. – 18.00 Od rodziny Lekacz
05.02. – 18.00 Od Jadwigi i Władysława Czekaj z rodziną
09.02. – 18.00 Od Zofii Rochowiak
13.02. – 18.00 Od Wiesławy Opitek z rodziną
15.02. – 18.00 Od Koła Gospodyń Wielskich
18.02. – 17.00 ! Od Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej
21.02. – 18.00 Od siostrzeńca Seweryna
23.02. – 18.00 Od siostry Anny
26.02. – 18.00 Od rodziny Gawędów
02.03. – 18.00 Od koleżanek pielęgniarek z oddziału chirurgii w Oświęcimiu

Za + Emila Czuwaj (+ 4.05.2017 r.)

06.10.2017 – 18.00 Od brata Kazimierza z rodziną
12.10. – 18.00 Od siostry Krystyny z mężem
14.10.– 18.00 Od siostrzeńca Michała z żoną
18.10. – 18.00 Od sąsiadów Rochowiak
20.10. – 18.00 Od Strażaków z OSP Harmęże
25.10. – 18.00 Od kuzynki Barbary Momot z rodziną
26.10. – 18.00 Od rodziny Wawrów i Wrzeszcz
27.10. – 18.00 Od kolegów z LKS Korona Harmęże

Za + Irenę Czekaj  (+ 30.01.2017 r.)

25.05.2017 – 18.00  Od córki Ewy z rodziną
16.06. – 18.00  Od Adama i Izy Bębenek z rodziną
20.07. – 18.00  Od Janiny Bębenek z rodziną
29.07. – 18.00  Od syna Adama z rodziną
08.08. – 18.00  Od syna Czesława z rodziną
15.08. – 17.00 !  Od siostry Bernadety z rodziną
25.08. – 18.00  Od brata Bronisława z żoną
28.08. – 18.00  Od Agnieszki i Marka Śleziak
30.08. – 18.00  Od Marii Styczyńskiej z córką
04.09. – 18.00  Od Magdy i Jana Śleziak z córką
06.09. – 18.00  Od Władysława i Jadwigi Czekaj z rodziną
12.09. – 18.00  Od Marty i Mariusza Czekaj z rodziną
09.09. – 18.00  Od Stanisława Czekaj z rodziną
11.09. – 18.00  Od kuzyna Józefa Gluza z rodziną z Milówki
13.09. – 18.00  Od kuzyna Mieczysława Salamon z rodziną z Milówki
15.09. – 18.00  Od Marysi Salamon z Rajczy
19.09. – 18.00  Od Jacka Czekaja z rodziną z Bystrej
20.09. – 18.00  Od Marii Szczotki z rodziną z Milówki
21.09. – 18.00  Od Marka Salamon z Radziechów i Lucyny Szymanek z rodziną
25.09. – 18.00  Od kuzyna Henryka Gluzy z rodziną z Rajczy
26.09. – 18.00  Od rodziny Przebindów
27.09. – 18.00  Od Piotrka Czekaj z rodziną z Milówki
30.09. – 18.00  Od Heleny Marszałek z mężem
02.10. – 18.00  Od Czesławy Czekaj
03.10. – 18.00  Od Agnieszki i Sławka Czekaj z rodziną
04.10. – 18.00  Od Karola Czekaj z synem Andrzejem i Moniką
09.10. – 18.00  Od rodziny Słyś
11.10. – 18.00  Od Zofii Połącarz z rodziną
13.10. – 18.00  Od Ewy z rodziną
17.10. – 18.00  Od Dyrektora i Pracowników ZSP w Harmężach
21.10. – 18.00  Od Stefana Salamon z rodziną

Za + Zofię Kurdziel  (+ styczeń 2017 r.)

26.05.2017 – 18.00  Od córki Bernatki z mężem
05.06. – 18.00  Od córki Doroty z rodziną
14.06. – 18.00  Od córki Marii, wnuczki Gabrieli z Marcinem
19.06. – 18.00  Od córki Anny z wnuczkami i ich rodzinami
20.06. – 18.00  Od córki Jadwigi, zięcia Zdzisława, wnuków: Marka, Sławka, Magdy, Justyny oraz prawnuków
21.06. – 18.00  Od syna Piotra z rodziną
26.06. – 18.00  Od syna Ryszarda i wnuczki Kingi z rodziną
27.06. – 18.00  Od Janiny Kurdziel z Rajska z rodziną
28.06. – 18.00  Od wnuczki Małgorzaty z rodziną
30.06. – 18.00  Od wnuka Grzegorza z rodziną
11.07. – 18.00  Od wnuczki Anny z rodziną
17.07. – 18.00  Od wnuka Andrzeja Kurdziel z rodziną
18.07. – 18.00  Od Koła Gospodyń w Harmężach
19.07. – 18.00  Od sąsiadów Wrzeszcz i Krawczyk
23.07. – 17.00 !  Od koleżanek z firmy Kaufland
26.07. – 18.00  Od Anny Heród z rodziną
27.07. – 18.00  Od Garwackiego i rodziny Gałganów
28.07. – 18.00  Od Ireny Kapela z rodziną
01.08. – 18.00  Od Zdzisława Tusińskiego
02.08. – 18.00  Od Marii Okulomis z córkami
07.08. – 18.00  Od rodziny Kołaczków z Grojca
09.08. – 18.00  Od Stanisławy Klekot
12.08. – 18.00  Od rodziny Kołodziej z Rajska
16.08. – 18.00  Od rodziny Hylińskich i Stanclik
18.08. – 18.00  Od Haliny i Marka Dąbrowskich z Łowiczek
21.08. – 18.00  Od Genowefy z rodziną
23.08. – 18.00  Od rodziny Noworyta i Piskorz
29.08. – 18.00  Od rodziny Chrapczyńskich z Buczkowic
31.08. – 18.00  Od rodziny Machura
01.09. – 18.00  Od rodziny Korczyków
04.09. – 18.00  Od córki Teresy z rodziną
05.09. – 18.00  Od Andrzeja Dyrlaga z rodziną
12.09. – 18.00  Od Marii i Tadeusza Bożek
13.09. – 18.00  Od Michaliny Kopeć z rodziną
16.09. – 18.00  Od Marii Droździewicz z rodziną

Za + Janinę Szczerbowską

31.03.2017 – 18.00  Od córki Danuty z mężem
21.04. – 18.00  Od syna Leszka z żoną Jolantą
03.05. – 17.00  Od wnuka Adama z żną Natalią i prawnukiem Kacperkiem
05.05. – 18.00  Od wnuczki Joanny z mężem Pawłem
08.05. – 18.00  Od wnuka Dominika
09.05. – 18.00  Od sąsiadki Szymańskiej
10.05. – 18.00  Od sąsiadów Rafałowskich
11.05. – 18.00  Od Krystyny i Zbigniewa Zając z Rajska
12.05. – 18.00  Od Józefy Zając
16.05. – 18.00  Od Kazimiery Ciągała z rodziną ze Skidzinia
17.05. – 18.00  Od rodziny Baranieckich
18.05. – 18.00  Od rodziny Korzeniowskich
19.05. – 18.00  Od rodziny Głąb i Pindel
21.05. – 17.00  Od rodziny Kwaśny
22.05. – 18.00  Od rodziny Tyranów
23.05. – 18.00  Od Jadwigi i Tadeusza Michalik
24.05. – 18.00  Od Józefa Korbel z rodziną
29.05. – 18.00  Od sąsiadów Kaźmierczak
30.05. – 18.00  Od mieszkańców Domu Nauczyciela w Gromcu
31.05. – 18.00  Od Władysławy i Zdzisława
02.06. – 18.00  Od Eugeniusza Łysek z żoną, Kazimierza Łysek z rodziną, Bożeny Łysek z rodziną
05.06. – 18.00  Od Stanisława Korbel z rodziną
06.06. – 18.00  Od Emilii Korbel z rodziną
10.06. – 18.00  Od II Róży Żywego Różańca
12.06. – 18.00  Od Kazimierza Smętek z rodziną
13.06. – 18.00  Od rodziny Haliny i Czesława Kulka
16.06. – 18.00  Od rodziny Bolek i Stawiarskich z Gorzowa
17.06. – 18.00  Od sąsiadów Sękowskich
21.06. – 18.00  Od rodziny Łękawa
22.06. – 18.00  Od sąsiadów Opitek i Rochowiak
23.06. – 18.00  Od Koła Gospodyń Wiejskich w Harmężach
24.06. – 18.00  Od sąsiadów Jadwigi i Władysława Czekaj z rodziną
26.06. – 18.00  Od sąsiadów Zając
27.06. – 18.00  Od Stanisławy Dęsoł
28.06. – 18.00  Od Renaty i Stanisława Dworników
29.06. – 18.00  Od Doroty i Mirosława Kasprzyków
30.06. – 18.00  Od Rycerstwa Niepokalanej
01.07. – 18.00  Od rodziny Sporysz
02.07. – 17.00  Od rodziny Górka z Pław
03.07. – 18.00  Od rodziny Zająców i Majdów ze Skidzinia
04.07. – 18.00  Od rodziny Kalików
07.07. – 18.00  Od sąsiadki Anny Piekarczyk

Za + Bogdana Zielińskiego

27.02.2017 – 18.00  Od Marii Piwczyk
20.03. – 18.00  Od Józefy Dolina
22.03. – 18.00  Od Zofii Skalny z rodziną
23.03. – 18.00  Od Władysławy Madej
29.03. – 18.00  Od kuzyna Wiktora
30.03. – 18.00  Od kuzynki Barbary z synem
31.03. – 18.00  Od kuzynki Grażyny z rodziną
03.04. – 18.00  Od Rodziców
04.04. – 18.00  Od brata Mirosława z synem
10.04. – 18.00   Od siostry Mari
17.04. – 17.00  Od Karoliny z rodziną
24.04. – 18.00  Od Pauliny i Marcina Grabeckich
25.04. – 18.00  Od Grzegorza Klekot z żoną Moniką
26.04. – 18.00  Od chrzestnej Jadwigi z synem
27.04. – 18.00  Od sąsiadów Jęczały i Smętek

Za + Ferdynanda Smętek

07.01.2017 – 18.00  Od żony, syna i wnuka Eryka
10.01. – 
18.00  Od syna Krzysztofa z żoną
11.01. – 18.00  Od siostry Barbary z mężem
12.01.- 18.00  Od siostrzenicy Agnieszki Listowskiej z rodziną
15.01. – 8.00  Od siostrzenicy Katarzyny Momot-Kozieł z rodziną
16.01. – 18.00  Od siostrzenicy Magdaleny Zawadzkiej z rodziną
17.01. – 18.00  Od bratanicy Anny Wadas z rodziną
18.01. – 18.00  Od chrześniaka Sławomira Smętek z rodziną
19.01. – 18.00  Od brata Andrzeja i bratowej Danuty
25.01. – 18.00  Od rodziny Momotów i Żmudów
26.01. – 18.00  Od sąsiadów Budzisz
27.01. – 18.00  Od sąsiadów Jamróz
30.01. – 18.00  Od OSP Harmęże
31.01. – 18.00  Od szwagra Tadeusza z Woli z rodziną
01.02. – 18.00  Od rodziny Tyranów
06.02. – 18.00  Od Tomasza i Dari Tyran
07.02. – 18.00  Od Leona Zielińskiego z rodziną
10.02. – 18.00  Od rodziny Danuty i Jana Bielenin
11.02. – 18.00  Od Bożeny i Andrzeja Żołneczko z rodziną
13.02. – 18.00  Od Teresy i Mateusza z córką
14.02. – 18.00  Od Heleny Stokłosa z rodziną
15.02. – 18.00  Od Marii Lotawiec z rodziną
16.02. – 18.00  Od Edwarda Bielenin z rodziną
22.02. – 18.00  Od Izabeli i Adriana Walczyk
23.02. – 18.00  Od rodziny Wesołowskich z Oświęcimia
24.02. – 18.00  Od rodziny Kubas
26.02. – 17.00  Od Beaty Wiertel z dziećmi
02.03. – 18.00  Od siostry Zofii Lubina z rodziną
03.03. – 18.00  Od Emilii Wawro z córką Zofią
06.03. – 18.00  Od kuzynostwa Krystyny i Kazimierza
07.03. – 18.00  Od Ewy i Wojciecha Plewniak
10.03. – 18.00  Od koleżanek i kolegów z pracy żony
11.03. – 18.00  Od Krystyny i Stanisława Lotawiec
13.03. – 18.00  Od rodziny Wiertel
14.03. – 18.00  Od Czesławy Czekaj
15.03. – 18.00  Od kuzynek z Gołdapi
16.03. – 18.00  Od rodziny Madejów
18.03. – 18.00  Od Anny Wyroba z rodziną
19.03. – 11.00  Od wójta Gminy Oświęcim, Alberta Bartosza

Za + Mateusza Okrzesik 

04.01.2017 – 18.00 Od Babci Zosi
05.01. – 18.00 Od wujka Andrzeja z rodziną
15.01. – 11.00 Od cioci Henryki z rodziną
20.01. – 18.00 Od cioci Patrycji z rodziną
23.01. – 18.00 Od cioci Pauliny z rodziną
02.02. – 18.00 Od cioci Marii Piwczyk z synem
03.02. – 18.00 Od Barbary z Michałem
04.02. – 18.00 Od rodziny Prochowskich

Za + Emilię Wawro

31.08.2016r. – 18.00   Od córki Czesławy z mężem
01.09. – 18.00   Od córki Czesławy z mężem
28.09. – 18.00   Od córki Władysławy
10.11. – 18.00   Od syna Kazimierza z rodziną
12.11. – 18.00   Od syna Zenona Wawro z rodziną
15.11. – 18.00   od bratowej Emilii z córką Zofią
17.11. – 18.00   Od chrześniaka Tadka z rodziną
23.11. – 18.00   Od wnuka Adama z rodziną
24.11. – 18.00   Od wnuka Janusza
25.11. – 18.00   Od wnuka Grzegorza z rodziną
29.11. – 18.00   Od wnuczki Moniki z rodziną
30.11. – 18.00   Od synowej Danuty Wawro
20.12. – 18.00   Od wnuka Jerzego Wawro
01.01.2017r. – 17.00   Od wnuczki Lucyny z mężem
02.01. – 18.00   Od prawnuka Jacka z rodziną
06.01. – 17.00   Od prawnuczki Marzeny z narzeczonym Łukaszem
16.01. – 18.00   Od prawnuczki Agnieszki z narzeczonym Kacprem
17.01. – 18.00   Od II Róży Żywego Różańca
21.01. – 18.00   Od rodziny Całusów
28.01. – 18.00   Od rodziny Kubarek
06.02. – 18.00   Od sąsiadów: Snopkowskich i Stanisławy Klekot
07.02. – 18.00   Od sąsiadów Prochowskich
12.02. – 8.00   Od rodziny Przesór i Chowaniec z Rajska
18.02. – 18.00   Od Emilii Madej z rodziną
20.02. – 18.00   Od Wandy i Stanisława Rochowiak
21.02. – 18.00   Od rodziny Machura
06.03. – 18.00   Od Stanisława Korbel z rodziną
07.03. – 18.00   Od rodziny Waliczek
08.03. – 18.00   Od rodziny Korczyk
09.03. – 18.00   Od rodziny Budzisz
10.03. – 18.00   Od Michaliny i Władysława Filuś
11.03. – 18.00   Od Małgorzaty i Kazimierza Filuś
12.03. – 17.00   Od Krystyny Wisła z Łodygowic
15.03. – 18.00   Od rodziny Sobel z Brzeszcz
16.03. – 18.00   Od Stefanii Szałaśnej z rodziną
17.03. – 18.00   Od koleżanki Zosi i Maryni

Za + Dariusza Król

13.10.2016r. – 18.00   Od żony Doroty, córki Arlety z Kamilem

19.10. – 18.00   Od siostry Bożeny z rodziną

20.10. – 18.00   Od siostry Jadwigi z rodziną

21.10. – 18.00   Od brata Bogdana z rodziną

26.10. – 18.00   Od brata Tomasza z rodziną

27.10. – 18.00   Od brata Wojciecha z rodziną

28.10. – 18.00   Od brata Ireneusza z dziećmi

04.11. – 18.00   Od chrześnicy Barbary

08.11. – 18.00   Od chrześnicy Kingi

09.11. – 18.00   Od chrzestnej z rodziną

10.11. – 18.00   Od sióstr Misjonarek

12.11. – 18.00   Od Rady Duszpasterskiej

15.11. – 18.00   Od Dyrektora, Pracowników, Rady Rodziców i uczniów ZSP

16.11. – 18.00   Od sąsiadki Emilii z córką Zofią

17.11. – 18.00   Od Józefa i Jadwigi

18.11. – 18.00   Od Andrzeja i Agnieszki Miętka

19.11 – 18.00   Od Agaty Uchacz z rodziną

21.11 – 18.00   Od Krzysztofa i Urszuli Rapacz z rodziną

22.11. – 18.00   Od Salomei Rapacz

23.11. – 18.00   Od Marty Leksander z rodziną

24.11. – 18.00   Od Andrzeja Rapacz z rodziną

25.11. – 18.00   Od Marii i Stanisława Sarna

26.11. – 18.00   Od Lucyny i Bogdana Sarna z rodziną

28.11. – 18.00   Od Lucyny i Bogdana Sarna z rodziną

29.11. – 18.00   Od rodziny z Dobczyc

30.11. – 18.00   Od Henryka i Marii Wójcik z Brzeszcz

02.12. – 18.00   Od Anny i Franciszka Kręcichwast

05.12. – 18.00   Od Bożeny i Andrzeja Żołneczko z rodziną

06.12. – 18.00   Od Lucyny i Zbigniewa Bielec

10.12. – 18.00   Od rodziny Siwaków

11.12. – 11.00   Od rodziny Łukasik

12.12. – 18.00   Od Marii i Józefa Tlałka

15.12. – 18.00   Od Bernadety Walczyk z rodziną

16.12. – 18.00   Od koła wędkarskiego 94 Jeleń

18.12 – 8.00   Od Doroty i Czesława Rochowiak

19.12. – 18.00   Od Renaty i Tomasza Chylaszek

21.12. – 18.00   Od Ewy i Karola Iwaniec

22.12. – 18.00   Od Haliny i Zbigniewa Czader z rodziną

28.12. – 18.00   Od rodziny Kołodziej z Rajska

30.12. – 18.00   Od Arkadiusza i Bożeny Włoszek

03.01.2017 – 18.00   Od kolegów z pracy

08.01. – 8.00   Od rodziny Buckich

09.01. – 18.00   Od Lucyny Polok i Barbary Jenczała

10.01. – 18.00   Od koła łowieckiego „Cyranka”

11.01. – 18.00   Od Edyty i Bogusława Bogusz z rodziną

12.01. – 18.00   Od Agnieszki i Rafała Buckich z synem

18.01. – 18.00   Od koleżanek i kolegów żony z chóru

19.01. – 18.00   Od rodziny Grabowskich

20.01. – 18.00   Od Mirosławy Chwierut z synem Witoldem Gondko

22.01. – 8.00   Od sąsiadów z ul. Andersa

23.01. – 18.00   Od rodziny Zięcina i Pękala

24.01. – 18.00   Od Agnieszki Plata

25.01. – 18.00   Od Moniki i Krzysztofa Gierczyk

26.01. – 18.00   Od Katarzyny i Marka Gierczyk

27.01. – 18.00   Od Józefa Gierczyk z rodziną

30.01. – 18.00   Od kolegi Tomasza Nagi

31.01. – 18.00   Od Jakuba Korczyka z rodziną

03.02. – 18.00   Od rodziny Kastelików z Gilowic

05.02. – 8.00   Od rodziny Kodurów z Nazieleniec

08.02. – 18.00   Od Tomasza i Elżbiety Grzebinoga z rodziną

09.02. – 18.00   Od Koła Łowieckiego „Ryś” Brzeszcze

10.02. – 18.00   Od Barbary i Jacka Pastuszka

11.02. – 18.00   Od Agaty i Janusza Korycińskich

13.02. – 18.00   Od kolegi Artura z rodziną

15.02. – 18.00   Od sąsiadów Władysławy i Zdzisława

16.02. – 18.00   Od koleżanek żony: Magdaleny i Marzeny

17.02. – 18.00   Od wuja Bronisława z rodziną z Łodzi

19.02. – 11.00   Od Bronisława i Franciszki Formes

22.02. – 18.00   Od rodziny Król

23.02. – 18.00   Od rodziny Nowak

24.02. – 18.00   Od szwagierki Elżbiety i Grzegorza Błazenek oraz Marcina Madeja i Michała Błazenek

26.02. – 8.00   Od szwagrów Marka i Jana Słowiak z rodzinami

27.02. – 18.00   Od Justyny Słowiak z Maciejem oraz Krystyny Ogórek z rodziną

28.02. – 18.00   Od wuja Kazimierza Śliwiński z córką Dagmarą oraz Arlety i Marcina Majewski z rodziną

01.03. – 18.00   Od Anny i Artura Romanowski oraz Zofii Jania z rodzinami

Za + Marię Kościelniak

23.09.  18.00   Od syna z rodziną

26.09.  18.00   Od rodziny Janeczko

27.09.  18.00   Od brata Józefa

28.09.  18.00   Od siostry Janiny z rodziną

29.09.  18.00   Od brata Stefana z rodziną

03.10.  18.00   Od chrześnicy Agnieszki z rodziną

04.10.  18.00   Od brat Tadeusza z rodziną

06.10.  18.00   Od siostry Anny z rodziną

07.10.  18.00   Od bratowych Ali i Kazi

08.10.  18.00   Od rodziny Łętochów

11.10.  18.00   Od siostrzeńca Pawła i Gosi

12.10.  18.00   Od rodziny Kornaś

14.10.  18.00   Od Zofii Baranek

15.10.  18.00   Od sąsiadów z klatki 7

18.10   18.00   Od sąsiadów z klatki 5

19.10.  18.00   Od Janka z rodziną

20.10.  18.00   Od rodziny Tyranów

22.10.  18.00   Od Wandy Próchnickiej , Urszuli i Jana Oskwarek

24.10.  18.00   Od Józefy Trąbała z rodziną

25.10.  18.00   Od Romana Trąbała z rodziną

Za + Dorotę Górka

13.06. 18.00 Od Mamy
16.06. 18.00 Od brata z rodziną
22.06. 18.00 Od bratanka Artura z rodziną
28.06. 18.00 Od cioci Michasi z rodziną
21.07. 18.00 Od wujka Józefa Korbel z rodziną
25.07. 18.00 Od cioci Walusowej
12.08. 18.00 Od rodziny Górków ze Starych Stawów
02.09. 18.00 Od Joanny Jarnot z rodziną
05.09 18.00 Od Marii Skórka z rodziną
06.09. 18.00 Od sąsiadów z ulicy Borowskiego
08.09. 18.00 Od Róży Żywego Różańca
09.09. 18.00 Od Szczerbowskich i Bolek

Za + Władysławę Zielińską

15.06. 18.00 Od córki Heleny
16.06. 18.00 Od córki Barbary z mężem
17.06. 18.00 Od córki Władysławy z mężem
18.06. 18.00 Od córki Michaliny z mężem
21.06. 18.00 Od siostry Elżbiety z rodziną
22.06. 18.00 Od synowej Leokadii
23.06. 18.00 Od wnuczki Celiny z rodziną
24.06. 18.00 Od wnuczki Bogusi z rodziną
27.06. 18.00 Od wnuczki Agnieszki z rodziną
28.06. 18.00 Od wnuczki Małgorzaty z rodziną
30.06. 18.00 Od wnuczka Adama z rodziną
04.07. 18.00 Od wnuczki Anety z rodziną
05.07. 18.00 Od wnuczki Piotra z rodziną
12.07. 18.00 Od wnuka Pawła z Natalią
18.07. 18.00 Od wnuków Ali i Grzegorza
19.07. 18.00 Od wnuczki Karoliny z Dawidem
20.07. 18.00 Od rodziny Gawęda z Dankowic
22.07. 18.00 Od Renaty Smętek z rodziną
27.07. 18.00 Od Anny Jonkisz z rodziną
28.07. 18.00 Od Stefanii Wójcik z rodziną
29.07. 18.00 Od Marii Włoszek z rodziną
30.07. 18.00 Od Zofii Madeja z rodziną
02.08. 18.00 Od I Róży Różańcowej
05.08. 18.00 Od Stanisławy Lekacz
06.08. 18.00 Od Tadeusza Lekacz z rodziną
08.08. 18.00 Od rodziny Jarnotów
09.08. 18.00 Od rodziny Prochowski i Zawadzki
11.08. 18.00 Od Zofii Skalny
16.08. 18.00 Od Józefy Dolina
17.08. 18.00 Od Marii Piwczyk
18.08. 18.00 Od Kazimiery i Jana Zielińskich
22.08. 18.00 Od Rycerstwa Niepokalanej
23.08. 18.00 Od rodziny Zagórskich
25.08. 18.00 Od Walerii Włoszek
26.08. 18.00 Od rodziny Bielenin
27.08. 18.00 Od Leona i Józefy z rodziną
29.08. 18.00 Od chrześniaka Adama Zielińskiego z rodziną
30.08. 18.00 Od Misjonarki Niepokalanej
31.08. 18.00 Od Lucyny Polok i Barbary Jenczała
02.09. 18.00 Od Władysławy Madej
03.09. 18.00 Od koleżanek córki Michaliny, Tosi i Łucji
06.09. 18.00 Od rodziny Wójcików z Paździorów i Nyczów z Brzezinki
07.09. 18.00 Od chrześnicy Anny
08.09. 18.00 Od rodziny Kamińskich i Nowakowskich z Babic
09.09. 18.00 Od Stefanii Podbiał z rodziną
10.09. 18.00 Od rodziny Płużek z Babic
12.09. 18.00 Od Agnieszki i Pauliny z rodzinami
13.09. 18.00 Od brata Klemensa z rodziną
14.09. 18.00 Od rodziny Chowańców, Koczurów i Bartków
15.09. 18.00 Od rodziny Piotrowskich z Bobrku

Za + Marię Lekacz

07.03.2016 18.00 Od siostry Rozalii
11.03. 18.00 Od brata Jana z żoną
15.03. 18.00 Od córki
17.03. 18.00 Od syna z rodziną
18.03. 18.00 Od Tomasza Lekacz z rodziną
22.03. 18.00 Od kuzynki Heleny z rodziną
23.03. 18.00 Od chrześnicy Renaty z synem
30.03. 18.00 Od chrześniaków
31.03. 18.00 Od Genowefy z rodziną
01.04. 18.00 Od Wandy Smętek
05.04. 18.00 Od kuzynki Stefani
11.04. 18.00 Od rodziny Chrapczyńskich i Korczyków
12.04. 18.00 Od rodziny Kwaśny i Szyjka
13.04. 18.00 Od Zofii Madeja z rodziną
18.04. 18.00 Od Barbary i Bogusława Deruś z rodziną
19.04. 18.00 Od rodziny Siuta i Deruś
20.04. 18.00 Od Róży MB Różańcowej
21.04. 18.00 Od Marii Włoszek z rodziną
25.04. 18.00 Od Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej
27.04. 18.00 Od Walerii Włoszek
28.04. 18.00 Od Józefy Leona Zielińskich i Marii Klekot
29.04. 18.00 Od rodziny Bielenin
06.05. 18.00 Od rodziny Zagórskich
07.04. 18.00 Od rodziny Machura
09.04. 18.00 Od Marcina Lekacz z rodziną
11.05. 18.00 Od Władysławy Zielińskiej
12.05. 18.00 Od rodziny Gawęda
16.05. 18.00 Od Marii Włoszek z rodziną
17.05. 18.00 Od członków I Róży Różańcowej
18.05. 18.00 Od Lucyny Polok i Barbary Jenczała

Za + Zofię Czekaj

17.02. 18.00 Od męża Karola
18.02. 18.00 Od syna Andrzeja z żoną
19.02. 18.00 Od syna Stanisława z rodziną
22.02. 18.00 Od syna Piotra z rodziną
23.02. 18.00 Od syna Jacka z rodziną
24.02. 18.00 Od córki Heleny z mężem
25.02. 18.00 Od Czesławy Czekaj z rodziną
29.02. 18.00 Od rodziny Przebinda
01.03. 18.00 Od Grzegorza Czekaj
02.03. 18.00 Od Kamila z rodziną
03.03. 18.00 Od Anieli i Andrzeja Charwatek
04.03. 18.00 Od rodziny Frydlów z Bystrej
05.03. 18.00 Od Oli i Jana Gałka z rodziną z Bystrej
07.03. 18.00 Od Krystyny i Adama Horwat z Bystrej
08.03. 18.00 Od Rozalii Gałka z Bystrej
09.03. 18.00 Od Agnieszki i Marcina Gałka z Bystrej
10.03. 18.00 Od Barbary i Jana Ceremom z rodziną
11.03. 18.00 Od Bartka Uchto z Bystrej
12.03. 18.00 Od wnuczki Moniki z rodziną
14.03. 18.00 Od bratowej Marysi z Rajczy
15.03. 18.00 Od bratanicy Eweliny i Beaty z rodziną
16.03. 17.00 ! Od brata Stefana z żoną
17.03. 18.00 Od Katarzyny Piętka z rodziną
18.03. 18.00 Od Janiny Matuszej
19.03. 18.00 Od Danuty i Tadeusza Białek z rodziną
21.03. 18.00 Od ciotki Stefki z Milówki z rodziną
22.03. 18.00 Od kuzynki Hani Białek z rodziną
23.03. 18.00 Od kuzynki Ireny Czekaj
28.03. 17.00 ! Od brata Mieczysława z żoną
29.10. 18.00 Od Ewy Bębenek z rodziną
30.03. 18.00 Od Anny i Adama Czekaj z rodziną
31.03. 18.00 Od kuzyna Józefa Gluza z rodziną z Milówki
01.04. 18.00 Od Jadwigi i Władysława Czekaj z rodziną
02.04. 18.00 Od Magdaleny i Czesława z rodziną
04.04. 18.00 Od Andrzeja Wiertel z rodziną
05.04. 18.00 Od rodziny Smętków z Brzezinki
06.04. 18.00 Od rodziny Słyś
07.04. 18.00 Od współpracowników syna Andrzeja z ZUK w Oświęcimiu
08.04. 18.00 Od rodziny Bogusz
09.04. 18.00 Od rodziny Buckich
10.04. 17.00 ! Od Marcina Buckiego z rodziną
11.04. 18.00 Od Agnieszki i Sławka z rodziną
12.04. 18.00 Od córki Mari z rodziną
13.04. 18.00 Od wnuczki Anety z Maćkiem i Michałem
14.04. 18.00 Od wnuczki Doroty z rodziną
15.04. 18.00 Od wnuka Łukasza z żoną
16.04. 18.00 Od wnuczki Marty Żak z mężem
18.04. 18.00 Od Haliny Szczotka z rodziną z Milówki
19.04. 18.00 Od Natalii Zając z rodziną z Milówki
20.04. 18.00 Od Tomasza Ferster z rodziną Bielów z Milówki
21.04. 18.00 Od Pawła Salamon z żoną z Anglii
22.04. 18.00 Od Tomka Salamon z rodziną z Anglii
25.04. 18.00 Od Justyny Salamon z rodziną z Włoch
26.04. 18.00 Od Katarzyny Rudzka z rodziną z Milówki
27.04. 18.00 Od Urszuli Zając z rodziną z Milówki
28.04. 18.00 Od Anny Kocoń z rodziną z Anglii
29.04. 18.00 Od Bernadetty Krzepina z rodziną z Milówki
30.04. 18.00 Od Bolesława Marszałek z rodziną z Bielska
01.05. 8:00 ! Od kuzynki Marysi Wiercigroch z rodziną z Milówki

Za + Józefa Ciszewskiego

1. 21.01.2016 18.00 Od siostry Rózi i siostrzenicy Justysi
2. 22.01.2016 18.00 Od siostry Stasi
3. 26.01.2016 18.00 Od Teresy, Roberta i Maćka
4. 27.01.2016 18.00 Od rodziny Markowiczów z Grybowa
5. 28.01.2016 18.00 Od rodziny Szczepaników i Halucków
6. 02.02.2016 18.00 Od Doroty z rodziną
7. 17.02.2016 18.00 Od siostrzenicy Krystyny z Julią
8. 21.02.2016 8.00 ! Od siostrzenicy Urszuli Kubarek z rodziną
9. 23.02.2016 18.00 Od koleżanki Danusi Tyran z dziećmi
10. 24.02.2016 18.00 Od koleżanek z ul. Szpitalnej i Babic
11. 25.02.2016 18.00 Od siostrzeńca Ariela Kubarek
12. 26.02.2016 18.00 Od Przemysława Kubarek z rodziną
13. 27.02.2016 18.00 Od sąsiadów Radwan, Filuś, Wawro z Harmęż
14. 29.02.2016 18.00 Od sąsiadów Prochowskich

Za + Jana Bąk

1. 07.12.2015 18.00 Od żony
2. 09.12.2015 18.00 Od syna Józefa z rodziną
3. 10.12.2015 18.00 Od chrześnicy Marii Kurelus z rodziną ze Ślemienia
4. 11.12.2015 18.00 Od Adama Foks z rodziną
5. 12.12.2015 18.00 Od Bożeny z rodziną
6. 18.12.2015 18.00 Od Bernardy i Wiesława Bąk
7. 22.12.2015 18.00 Od sąsiadki Marii z rodziną
8. 23.12.2015 18.00 Od rodziny Korzeniowski, Baraniecki
9. 29.12.2015 18.00 Od Franka Kręcichwost z rodziną
10. 30.12.2015 18.00 Od sąsiadów Jarnotów i Rydzoni
11. 08.01.2016 18.00 Od Zofii Ścieszki z rodziną
12. 09.01.2016 18.00 Od Pawła, Moniki Sobczaka z rodziną
13. 11.01.2016 18.00 Od Andrzeja z rodziną
14. 12.01.2016 18.00 Od zespołu „Tęcza” z Brzeszcz
15. 13.01.2015 18.00 Od Piotra i Marii Danek z dziećmi

Za + Anielę Świadek

1. 15.09.2015 18.00 Od córki Anny
2. 16.09.2015 18.00 Od córki Stanisławy z mężem
3. 17.09.2015 18.00 Od córki Doroty z mężem i wnuczką Pauliną
4. 28.09.2015 18.00 Od wnuczki Asi i Krzysztofa z rodziną
5. 29.09.2015 18.00 Od wnuczki Liliany i Sławomira
6. 30.09.2015 18.00 Od wnuka Dariusza i Elizy Waliczek
7. 01.10.2015 18.00 Od wnuka Rafała i Sabiny z rodziną
8. 02.01.2015 18.00 Od wnuka Przemka i Leny z rodziną
9. 13.11.2015 18.00 Od wnuczki Anety z rodziną
10. 20.11.2015 18.00 Od wnuczki Doroty
11. 27.11.2015 18.00 Od wnuczki Eweliny z rodziną
12. 28.11.2015 18.00 Od wnuczki Wioletty z rodziną
13. 30.11.2015 18.00 Od chrześnicy Danuty z rodziną z Wałbrzycha
14. 02.12.2015 18.00 Od Haliny i Kazimierza Świadek z rodziną
15. 03.12.2015 18.00 Od Alicji i Roberta Czarnik
16. 04.12.2015 18.00 Od bratanicy Teresy Hormańskiej z rodziną z Wałbrzycha
17. 05.12.2015 18.00 Od Stanisława Urbańczyk z rodziną z Wałbrzycha
18. 06.12.2015 17.00 Od Janiny i Edwarda Świadek
19. 07.12.2015 18.00 Od Czesława i Zofii Świadek
20. 08.12.2015 18.00 Od bratanka Antoniego Urbańczyk z Wałbrzycha
21. 09.12.2015 18.00 Od Bogusławy Karwat z rodziną z Wałbrzycha
22. 10.12.2015 18.00 Od doktor Jakubowskiej z przychodni Natura
23. 11.12.2015 18.00 Od Małgorzaty i Stanisława Borutka z rodziną
24. 12.12.2015 18.00 Od Krystyny Rafałowskiej
25. 15.12.2015 18.00 Od rodziny Rafałowskich
26. 16.12.2015 18.00 Od Stanisławy Urbańczyk z Buczkowic z rodziną
27. 17.12.2015 18.00 Od Ireny i Mieczysława Świadek
28. 18.12.2015 18.00 Od Danuty i Juliana Stanclik
29. 21.12.2015 18.00 Od Barbary Brosz z rodziną
30. 22.12.2015 18.00 Od Wiolety Baraniak, Antoniego Baraniak i Stanisławy Urbańczyk z rodzinami
31. 23.12.2015 18.00 Od II Róży Żywego Różańca
32. 24.12.2015 8.00 Od rodziny Radwanów
33. 29.12.2015 18.00 Od rodziny Augustyn
34. 30.12.2015 18.00 Od Władysławy Kubica z rodziną
35. 31.12.2015 17.00 Od Stanisława, Marii Baścik z rodziną
36. 02.01.2016 18.00 Od Zofii Baranek z rodziną
37. 04.01.2016 18.00 Od Wiktorii Folga z synem
38. 05.01.2016 18.00 Od Janiny Jankiel z rodziną
39. 06.01.2016 18.00 Od Marii Piwczyk z rodziną
40 07.01.2016 18.00 Od Zofii i Kazimierza Zając
41. 08.01.2016 18.00 Od sąsiadów Opitek i Rochowiak
42. 09.01.2016 18.00 Od sąsiadki Marii z rodziną
43. 11.01.2016 18.00 Od Snopkowskich i Stanisławy Klekot
44. 12.01.2016 18.00 Od sąsiadów Pawełkiewicz i Sosnowskich
45. 13.01.2016 18.00 Od Heleny Domżał

Za + Władysława Halaburda

1. 24.08.2015 18.00 Od żony Haliny
2. 25.08.2015 18.00 Od syna Bogdana
3. 26.08.2015 18.00 Od Jarosława Halaburda z rodzina z Mińska Mazowieckiego
4. 27.08.2015 18.00 Od sąsiadów Milichowicz
5. 31.08.2015 18.00 Od Natalii, Józi i Marysi
6. 12.09.2015 18.00 Od koleżanki Janiny z Brzeszcz
7. 19.11.2015 18.00 Od Rozalii Paździerz
8. 21.11.2015 18.00 Od rodziny Tyranów
9. 23.11.2015 18.00 Od Tadeusza Babraj z rodziną
10. 24.11.2015 18.00 Od sąsiadów Kulka
11. 25.11.2015 18.00 Od sąsiadów Podbiał
12. 26.11.2015 18.00 Od koleżanek i kolegów syna Bogdana i Ewy

Za + Franciszka Wójcika

1. 14.08.2015 18.00 Od żony Stefanii
2. 23.09.2015 18.00 Od córki Gabrieli z rodziną
3. 25.09.2015 18.00 Od siostry Władysławy z rodziną
4 30.09.2015 18.00 Od siostry Heleny Lotawiec z rodziną
5. 03.10.2015 18.00 Od brata Klemensa z rodziną
6. 05.10.2015 18.00 Od syna Jacka z rodziną
7. 06.10.2015 18.00 Od syna Henryka z rodziną
8. 08.10.2015 18.00 Od wnuków Kacpra i Piotra
9. 15.10.2015 18.00 Od wnuczki Anny z rodziną
10. 17.10.2015 18.00 Od swatowej Janiny Frydel
11. 19.10.2015 18.00 Od chrześnicy Wandy
12. 20.10.2015 18.00 Od Marii Zając z rodziną
13. 21.10.2015 18.00 Od rodziny Molendów
14. 22.10.2015 18.00 Od Józefy Dolina
15. 24.10.2015 18.00 Od syna Władysława z rodziną
16. 26.10.2015 18.00 Od Teresy i Marii Wójcik oraz rodziny Nyczów z Brzezinki
17. 27.10.2015 18.00 Od rodziny Lichotów
18. 28.10.2015 18.00 Od rodziny Piotrowskich z Bobrku
19. 29.10.2015 18.00 Od rodziny Katańskich z Grojca
20. 30.10.2015 18.00 Od rodziny Machałek
21. 31.10.2015 18.00 Od Marii i Stanisława Klekot
22. 05.11.2015 18.00 Od Józefa, Mariana i Władysława Kozioł
23. 07.11.2015 18.00 Od rodziny Gawęda
24. 09.11.2015 18.00 Od Haliny i Czesława Kulka z rodziną
25. 10.11.2015 18.00 Od Anny Kulka
26. 12.11.2015 18.00 Od dyrektora i pracowników Zespołu SP w Harmężach
27. 13.11.2015 18.00 Od Władysława i Zofii Jarnot
28. 14.11.2015 18.00 Od rodziny Wanat
29. 17.11.2015 18.00 Od Romana Jarnot z rodziną
30. 18.11.2015 18.00 Od sąsiadów Tobiczyków
31. 19.11.2015 18.00 Od Doroty Goryl z mężem
32. 20.11.2015 18.00 Od rodziny Kałużnych
33. 21.11.2015 18.00 Od rodziny Jenczała i Polok
34. 23.11.2015 18.00 Od sąsiadów rodziny Nagi
35. 24.11.2015 18.00 Od zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz pracowników Spółki Rolniczo Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Oświęcimiu
36. 25.11.2015 18.00 Od rodziny Olesiak, Przesór, Godek z Rajska
37. 26.11.2015 18.00 Od Bylina
38. 27.11.2015 18.00 Anonimowo

Ogłoszenia