Nowy Proboszcz w Harmężach

„Czcigodni Parafianie i Franciszkanie, mam zaszczyt dzisiaj wprowadzić na urząd nowego waszego proboszcza tej parafii, nowego gwardiana. Chce podziękować o. Piotrowi za 12 lat jego służby. A ponieważ w Kościele jest ta kontynuacja przez kolejne osoby więc dzisiaj z wielką radością i zaszczytem chce powitać nowego ojca proboszcza  ” – powiedział 9 sierpnia 2020 r. ks. Ferdynand Tarabuła, dziekan dekanatu oświęcimskiego.

Nowy Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej i dyrektor Centrum św. Maksymiliana w Harmężach o. Krzysztof Janas ostatnie 8 lat pracował w Krośnie. Poniżej możemy wspomnień z jego pracy w tamtejszej wspólnocie.

Eucharystia – wprowadzenie proboszcza w Harmężach

Recommend
Share
Tagged in