Nowy Proboszcz w Harmężach

W piątek 10 lipca 2020 r. podczas kapituły prowincjalnej zwyczajnej delegaci dokonali wyborów nowych przełożonych klasztorów i domów formacyjnych w Polsce.
Dla naszego Centrum i parafii w Harmężach oznacza to zmianę proboszcza, a dla klasztoru gwardiana.

Obecny Gwardian i Proboszcz – o. Piotr Cuber został nowym przełożonym wspólnoty w krakowskim Klasztorze przy Bazylice Św. Franciszka.

W Centrum powitamy o.Krzysztofa Janasa, który dotychczas sprawował funkcję gwardiana i proboszcza w Krośnie.

O wprowadzeniu nowego proboszcza poinformujemy w najbliższym czasie.

Recommend
Share
Tagged in