Nowy Zarząd MI

“Ufam, że Rycerstwo polskie będzie dla całego świata punktem zapalnym, że od was będziemy mogli uczyć się, jak żyć i pracować dla Niepokalanej” – mówił w Niepokalanowie podczas Jesiennego Zjazdu Prezesów i Animatorów Rycerstwa Niepokalanej (MI) Prezes międzynarodowy MI o. Raffaele Di Muro.

Do narodowej siedziby Rycerstwa Niepokalanej w Polsce, 15 października 2016 r. przyjechało 90 delegatów, aby wybrać zarząd MI na kolejne lata. Prezesem został wybrany o. Stanisław M. Piętka; zastępcą – o. Robert M. Stachowiak; delegatem ds młodzieży – o. Tomasz Tęgowski; sekretarzem – Dorota M. Koszałka; członkami zarządu zostali: Teresa M. Michałek oraz Leszek Maksymilian Jaworski. Ponadto do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Krystyna Radomska, Danuta Orlikiewicz i Helena Kucharska.

W homilii nowy Prezes o. Stanisław M. Piętka przypomniał słowa św. Maksymiliana o tym, aby duch MI przeniknął wszystkich i wszystko, aby Rycerze byli obecni wszędzie i na polu edukacji, i na polu mass mediów, w kulturze i sztuce.

Zjazd liderów MI zakończył się w niedzielę, 16 października, w 99. rocznicę założenia Rycerstwa Niepokalanej uroczystą Eucharystią, której przewodniczył gwardian Niepokalanowa a zarazem asystent narodowy MI – o. Grzegorz M. Szymanik, zwrócił on uwagę na wartość i wagę modlitwy rycerza Niepokalanej.

Na zakończenie spotkania zebrani rycerze ponowili Akt całkowitego oddania się Niepokalanej oraz odśpiewali hymn Rycerstwa Niepokalanej.

 

 

Zobacz także:
www.facebook.com/CentrumHarmeze
www.niepokalanow.pl
Centrum św. Maksymiliana w Harmężach – klip promocyjny