Odpust św. Franciszka w Harmężach

W czwartek 4 października w kościele Franciszkanów w Harmężach miała miejsce  uroczysta Eucharystia z okazji założyciela Zakonu, św. Franciszka z Asyżu.

Mszę odpustową celebrował i kazanie wygłosił salezjanin Ks. Henryk Skórski, który jednocześnie prowadzi comiesięczne dni skupienia dla miejscowej Wspólnoty Franciszkanów.

W okolicznościowym kazaniu kaznodzieja przypomniał rys biograficzny św. Franciszka, akcentując ogromną rolę i wpływ Biedaczyny z Asyżu na ówczesną sytuację Kościoła. Ksiądz Henryk zaznaczył, że także i dzisiaj naśladowcy św. Franciszka mają ogromne zadanie w budowaniu Kościoła.

Na zakończenie uroczystości o. Piotr Cuber proboszcz parafii serdecznie podziękował wszystkim przybyłym na tą okoliczność gościom.

Po Mszy św. dla wytrwałych wiernych, chór parafialny w nowym składzie dał swój pierwszy koncert. Wierni długimi oklaskami dziękowali za ich intensywną pracę.