Potrzeba współpracy

„Szanowni Państwo! Zachęcamy do współpracy personel medyczny i wolontariuszy posiadających uprawnienia medyczne bądź inne, istotne z punktu widzenia skompletowania zespołu szpitali tymczasowych i placówek najmocniej zaangażowanych w walkę z epidemią. Częścią tego zespołu będą lekarze, pielęgniarki, ratownicy i opiekunowie medyczni, salowe, ale też pracownicy obsługi technicznej i technicy elektroradiologii. Ale potrzebni są też ludzie „dobrej woli” – przedstawiciele służb mundurowych, studenci, harcerze i wolontariusze, którzy mają podstawowe kompetencje w zakresie pomocy medycznej. Podzielcie się swoimi doświadczeniami i dołączcie do drużyny #SzpitaledlaMalopolski!

Zgłoszenia prosimy przekazywać za pośrednictwem:

– adresu mailowego: malopolskieszpitaletymczasowe@muw.pl

– infolinii 12 210 22 19 działającej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00

– formularza kontaktowego opublikowanego na stronie internetowej muw.pl

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

Recommend
Share
Tagged in